h

Noordvleugel wordt MetropoolRegio Amsterdam

17 december 2007

Noordvleugel wordt MetropoolRegio Amsterdam


Zaanse invloed tijdens conferentie merkbaar


“In de Regio Amsterdam zie je wel steeds vaker een Pool, maar nog weinig nieuwe Metro”. Met deze oneliner kreeg Robert Linnekamp de aandacht die de Zaanse inbreng verdiende. Samen met de wethouders Hans Luiten (SRA en EZ) en Piet Keijzer (Wonen en RO) en de ambtelijke duizendpoot Jan Heijink vertegenwoordigde hij Zaanstad op de zevende Noordvleugelconferentie vrijdag 14 december in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het mediapark in Hilversum.

*SP wethouder Piet Keijzer heeft een verslag van deze bijeenkomst gemaakt voor de gemeente Zaanstad website. Lees hieronder verder.

Bij de presentatie van feiten en cijfers, werd schrijnend duidelijk hoe ver de regio achterloopt op het gebied van OV. Sinds 1900 is het spoor nauwelijks uitgebreid en hebben wij minder dan de helft aan rails ten opzichte van vergelijkbare regio’s als Barcelona, Kopenhagen, het Ruhrgebied of Helsinki. In deze laatste regio gaat maar liefst 70 % van het woon-werkverkeer per OV. Wij halen net aan de helft hiervan. Vind je het gek dat de wegen verstopt raken.
Ons warme pleidooi om de metrostreep op de Noordvleugel 2040-kaart tot werkelijkheid te maken en de metro door te trekken naar Zaanstad, kreeg de volle support. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren, een nieuwe metroverbinding langs de Noordelijke IJ-oevers, door naar hartje Zaandam.
Stedelijke transformatie, het intensiveren en verduurzamen van bedrijventerreinen, het kwalitatief hoogwaardig toevoegen van woningen in het stedelijk gebied, het ontwikkelen van stationslocaties, het duurzaam beheren van het groene buitengebied en het nadenken over slimme financiële arrangementen zijn zaken die in de regio en in Zaanstad gelijk opgaan. Het aanbod aan VROM en EZ (Het Zaanse Proeflokaal) wordt ook al door anderen genoemd en geroemd. Tegelijkertijd word je je op zo’n conferentie zeer bewust van het feit dat duidelijk kiezen ook pijn zal doen en mensen teleur zal stellen.
De ontwikkeling van de Amsterdamse haven zit in vele opzichten aan zijn grenzen. Als Zaanstad hebben we dat duidelijk kenbaar gemaakt. De stank, stof en herrie gaat al te vaak over de grens heen en zet de westelijke en noordelijke gemeenten nagenoeg op slot. Dat lijkt in de verste verte niet op duurzaamheid en wordt inmiddels ook door Amsterdam ten volle erkend. We zijn dan ook positief gestemd over de komende regionale, economische “duurzaamheidstop” die in februari 2008 gehouden zal gaan worden.
Het laatste deel van de conferentie werd gewijd aan De Kracht van het Landschap. Het, mede door Zaanstad geschreven, document werd nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. Een succes van formaat. We hebben ingetekend voor diverse vervolgprojecten om invloedrijk toe te werken naar de 8e conferentie en de 1e conferentie met de nieuwe naam MetropoolRegio Amsterdam. Of zoals iemand opmerkte: “De stad is groter geworden dan de gemeente”.
Zie binnenkort voor een gedetailleerd verslag: www.noordvleugel2040.nl

Namens de Zaanstad-delegatie,


Piet Keijzer

U bent hier