h

Stakingen wereldwijd

15 december 2007

Stakingen wereldwijd


door: Patrick Zoomermeijer


Een dezer dagen verschijnt bij uitgeverij Aksant het boek "Strikes Around the World". Het is medegeschreven door Sjaak van der Velden, historicus van de arbeidersbeweging. Het boek is een unieke studie van de staking als strijdmiddel overal ter wereld, waarbij de ontwikkelingen op politiek, economisch en juridisch gebied aan de orde komen.

Een aanrader voor iedereen die hier op enige manier mee bezig is, zeker in onze Rode Zaanstreek, met zijn traditie van arbeidersstrijd!
Zijn stakingen uit de mode of zijn ze onlosmakelijk verbonden met werkende mensen en hun werk? Dit is een zeer langlopende discussie.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er de wijdverkondigde opvatting van de 'verdwijnende stakingen', toen opeens in de jaren zestig en zeventig met de 'opleving van de klassenstrijd' de staking weer helemaal terug op de agenda kwam.
Sindsdien is het weer wat rustiger geworden wat betreft 'arbeidsonrust'. Er wordt alweer gesproken over het verdwijnen van de stakingen, vooral in het de westerse landen, de geboortgrond van het kapitalisme.
De manieren waarop werkgelegenheid en de inhoud van het werk over de tijd veranderen, zie je terug in de hoeveelheid stakingen. Een belangrijke factor hierin is het verdwijnen van de 'oude industrie', de fabrieksarbeid, in de meer ontwikkelde economieën. Alhoewel je ook zou kunnen zeggen dat door de globalisering met de industrie meteen ook de stakingen naar andere landen zijn verhuisd.
Tegelijkertijd zien we meer arbeidsconflicten in de dienstensector. Vooral in de openbare diensten, waaronder de gezondsheidszorg, welzijn en het onderwijs. Daarbij worden stakingen ook steeds meer gedragen door de vrouwen die in die sector werken.
In het (Engelstalige) boek "Strikes Around the World, 1968-2005" worden de ervaringen met stakingen bestudeerd in 15 landen van over de hele
wereld: Zuid-Afrika, Argentinië, Canada, Mexico, Zuid-Korea, Australie, de VS, België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en
Nederland. Daarbij wordt ingegaan op de hoogte- en dieptepunten van stakingsbewegingen in de periode 1968-2005, en het boek toont aan hoe
stakingen altijd zijn gebleven, hoe stakingen zich aanpassen over de tijd, en vooral dat stakingen nodig blijven!

Strikes Around the World: Case Studies of 15 Countries
Sjaak van der Velden
ISBN 9052602859
Uitgeverij Aksant (verbonden aan IISG)

Neem contact op met het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam als je interesse hebt in dit boek of de auteur wil spreken: www.iisg.nl

U bent hier