h

Waarom blijft stortplaats Nauerna langer open?

17 december 2007

Waarom blijft stortplaats Nauerna langer open?


Piet Keijzer: ,,Omstandigheden veranderen en dan maak je andere keuzes’’.


door: Willem Croese


ZAANDIJK – Wanneer alles doorgaat zal de vuilstortplaats in Nauerna langer open blijven dan ooit beloofd. Of de stort geopend blijft tot 2025 of zelfs langer kan wethouder Piet Keijzer niet garanderen. Volgens hem hangt dit af van de hoeveelheid afval, hoe snel dit gestort wordt en de wet- en regelgeving. De meerderheid van de Zaanse gemeenteraad is akkoord met meer afval en de langere openstelling dan 2010.


Bron: Spotprent NHD

Voor SP wethouder Piet Keijzer is het tijd om in een Keijzerlijk Gesprek duidelijkheid over deze kwestie te geven.

Je hebt de gemeenteraad van Zaanstad op 29 november gezegd niet zeker te weten of de stortplaats Nauerna langer openblijft dan 2025. Waarom is dat?
Piet Keijzer: ,,Dit heeft te maken met de veranderende inzichten op het gebied van milieu. 25 Jaar terug moest dit woord nog uitgevonden worden. Toen hadden wij de idee ‘polders onder het zand’ en daar maken wij bedrijfsterreinen van. Nu willen wij dat niet meer.
Als je kijkt naar afval komt er steeds meer wetgeving waardoor de hoeveelheid afval afneemt. Het kan Europese of Nederlandse regelgeving zijn en zelfs op wereldschaal. Wat ik niet kan overzien is wat er verandert tussen 2007 en 2025 op het gebied van die wetgeving.
Er is een maatschappelijk streven voor het verminderen van de hoeveelheid afval in alle opzichten. Nu is er ruimte voor 3 ½ miljoen kuub afval. Kijk je naar de huidige hoeveelheid die gestort wordt in Nauerna dan is 2025 de meest realistische benadering.
Als het minder snel gaat kan die stortplaats langer openblijven. Het kan ook zijn dat de wetgeving de andere kant opgaat en dat er meer afval komt. Bijvoorbeeld van verder weg. Dan is Nauerna eerder vol’’.

Dit klinkt aannemelijk, maar de toezegging was toch aan de bevolking van Nauerna dat in 2010 de stortplaats gesloten wordt?
Piet Keijzer: ,,Er ligt een belofte uit het verleden vanaf de opening ongeveer 25 jaar geleden. Rond 2010 zou het vol zijn en afgedekt worden. Vervolgens zou er een recreatieterrein van gemaakt worden’’.

Ben je als bestuurder van de gemeente wel betrouwbaar wanneer je de belofte van sluiting in 2010 schendt?
Piet Keijzer: ,,Ja, ik vind dat ik als bestuurder betrouwbaar bezig ben. Regelmatig vraag ik mij af of de maatschappelijke omstandigheden veranderen. Als je die veranderingen ziet moet je opnieuw afwegen wat je als bestuur en politiek moet besluiten wanneer zo’n onderwerp zich aandient.
Vroeger werd nu eenmaal anders tegen afval storten aangekeken dan nu, dus ik weet ook niet wat er verandert in maatschappelijk opzicht tot aan 2025. Politiek is niet een optelsom van alleen objectieve feiten. Het is ook een optelsom van maatschappelijke argumenten.
Neem de vuilverbranding in Zaandam. Op een gegeven ogenblik bleek dat wat uit de pijp kwam gewoon troep was. Dan sluit je de installatie en bouw je een hele nieuwe in Alkmaar. Daar komt veel schonere lucht uit de pijp, maar daar zijn de tarieven wel twee keer hoger. Omstandigheden veranderen en dan maak je andere keuzes’’.

Van wie is de idee om de stortplaats langer open te houden en te verhogen?
Piet Keijzer: ,,In de loop van 2005 kwam het verzoek van de provincie, Afvalzorg en de gemeente Amsterdam om Nauerna langer open te houden. Amsterdam zou namelijk een tweede stortplaats moeten inrichten op de oude slibvelden van de CSM (de suikerfabriek in Halfweg). Dertig hectare moest ingericht worden hiervoor. De regionale stortcapaciteit is afgesproken in het landelijk afvalstoffenplan.
Amsterdam en de provincie hebben de gemeente Zaanstad gevraagd na te denken over het langer openhouden en verder verhogen van de stortplaats Nauerna. Als Zaanstad wilden wij er goed over nadenken waarom wij dit zouden moeten doen. Zeker in verband met de eerder gedane belofte aan de bevolking’’.

Wat is de argumentatie van het gemeentebestuur om op het verzoek van de gemeente Amsterdam, NV Afvalzorg en de provincie Noord-Holland in te gaan?
Piet Keijzer: ,,Door het langer openhouden en verhogen van Nauerna en intensief ruimtegebruik scheelt het dertig hectare extra bedrijventerrein in de regio. Voor het milieu is het beter een bestaande stortplaats goed te benutten dan een nieuwe aan te leggen. De maatschappelijke kosten zijn lager. Een nieuwe stortplaats is duurder. Bovendien krijgt Zaanstad ook nog wat geld hiervoor en dat is een mooie bijkomstigheid’’.

Het bedrag van dertien miljoen euro is genoemd. Dat mag toch geen reden zijn voor nog meer afval in de gemeente?
Piet Keijzer: ,,Geld is niet ‘het’ argument waarom wij dit doen. Als je geen inhoudelijke argumenten hebt moet je het niet doen. Overigens je realiseert je dat partijen hier geld aan verdienen en daar deelt Zaanstad in mee.

Wat gaat er met het geld gebeuren? Krijgt het buurtschap Nauerna nog een voordeel?
Piet Keijzer: ,, Dat wordt besteed aan de doelen die Zaanstad voor ogen heeft, dus gewoon aan de gemeenschap van Zaanstad. In Nauerna gaan wij de woonbotensituatie opknappen in Zijkanaal D. Nauerna heeft een aantal kleine wensen, zoals voor het verkeer. Je kunt bijvoorbeeld denken aan drempels. En het acht hectare recreatiegebied wordt versneld aangelegd, wanneer de vergunning van de stortplaats definitief is’’.

Kun je de ongerustheid bij de bewoners van Nauerna voorstellen? Eigenlijk houd je de mogelijkheid open van een langer bestaan van de stortplaats.
Piet Keijzer: ,,Ja, maar ik denk niet dat de weerstand hierdoor veroorzaakt wordt. Hoe gek dat ook klinkt. In Nauerna gaat het over overlast van vliegtuigen. Zij zijn daar behoorlijk aan de beurt. Stofoverlast vanuit het Westelijk Havengebied krijgt Nauerna ontzettend veel meer voor de kiezen.
De Ceres containerterminal is 24 uur per dag in gebruik. Daar komt een enorme hoeveelheid licht en lawaai van af. Containers die op de schepen geladen worden en de voertuigen die midden in de nacht rijden. En daar bovenop regelmatig stank van fout overtanken van benzine van schepen naar de opslagtanks. De overlast van het havengebied is flink toegenomen ten opzichte van 25 jaar geleden.
Als je aan de eerste bezwaarmakers van de stortplaats Nauerna vraagt of ze last hebben hiervan, zegt men helemaal geen last te hebben. De bevolking is ontzettend geïrriteerd over de overlast van Schiphol en het Westelijk Havengebied. Zij kunnen hier helemaal niks tegen doen. Dat is het probleem. Tegen de stortplaats kunnen ze wel wat doen’’.

Is de stortplaats Nauerna niet de bekende druppel die de emmer doet overlopen?
Piet Keijzer: ,,Ja daar richt men zich nu op. Maar de feitelijke overlast van de stortplaats is dus nul. Nauerna is het meest geholpen wanneer wij er in slagen de overlast van het Westelijk Havengebied weten terug te dringen. Dat is wat je als gemeente met de buren kunt afspreken’’.

Hoe worden de bewoners van Nauerna betrokken bij de stortplaats?
Piet Keijzer: ,,De bewoners worden geïnformeerd over alle stappen die gezet worden. Over de noodzaak van het storten hebben ze echter geen zeggenschap. Dit komt voort uit het landelijk afvalstoffenplan, waarbinnen regionale afspraken worden gemaakt. Wel worden de bewoners volop betrokken bij het inrichten van de 8 hectare recreatieterrein. Wanneer alles naar verwachting verloopt start in de loop van 2008 de aanleg hiervan”.

Begin 2007 is 500 ton vergiftigde grond uit Gouderak als proef gestort. Gaat dit verder?
Piet Keijzer: ,,In technische zin is die proef geslaagd. Ik weet niet hoe het verder is gegaan met die aanbesteding’’.

Wat vreemd is dat. Je zou toch verwachten dat de wethouder weet wat verder met dergelijk afval in zijn gemeente gebeurt?
Piet Keijzer: ,,Als het past binnen de vergunning kan er gestort worden. De vergunning is het criterium. Of er werkelijk een contract is afgesloten weet ik echt niet. Ik ken de contracten van Nauerna niet die worden afgesloten.
Over die giftige grond is niet alleen gezegd dat het in Nauerna gestort kan worden. Er zijn meer stortplaatsen in Nederland waar dergelijk afval terechtkan’’.

Staan de bewoners van Zaanstad en vooral die van Nauerna niet voor een voldongen feit?
Piet Keijzer: ,,Nee, de gemeenteraad heeft uitgesproken dit zo te willen. Er lopen twee trajecten. Het eerste is het bestemmingsplantraject, dus de ruimtelijke procedure. Dat ligt nu ter visie en dan krijg je de zienswijzen. Dat gehele traject kan in totaal ruim een jaar duren.
Hierover zijn de bewoners op de hoogte. Bezwaar kan aangetekend worden. Wij gaan ervan uit dat de ruimtelijke procedure tot een goed eind gebracht kan worden.
Ten tweede moet een milieuvergunning aangevraagd en goedgekeurd worden. Dan pas kan het ophogen en langer open houden van Nauerna doorgaan’’.

Als de stortplaats Nauerna straks echt vol is, waar wordt dan het afval gestort? Zijn er al plannen?
Piet Keijzer: ,,In de Zaanstreek niet. Zoiets gaat pas echt spelen als Nauerna vol raakt. Ik zou ook niet weten waar het kan in onze streek. Bijzonder aan de bodem van Nauerna is dat het geen veengrond is. Het is klei, dus ontzettend hard zodat het nauwelijks zakt. De Noorder IJ- en Zeedijk is de afscheiding tussen de oer-IJ en het veenweidelandschap. Daar kan het, maar je kunt het nooit in een veengebied doen. Er zullen nog jaren overheen gaan voor andere oplossingen gevonden worden. Naar verwachting rond 2020, wanneer er zicht komt op het vol raken van de stort’’.

U bent hier