h

Artikel 40 vragen met gif ingespoten containers in Zeehavens Amsterdam

21 januari 2008

Artikel 40 vragen met gif ingespoten containers in Zeehavens Amsterdam


door: Anna de Groot


De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) houdt dertig tot veertig containers met cacaoboter vast in Nederlandse havens omdat ze giftige stoffen bevatten. Dat bleek op vrijdag 18 januari 2008 uit een uitzending van het radioprogramma Argos. De containers bevatten hoge concentraties methylbromide.

Reeds eerder waren giftige stoffen in containers in het nieuws. Het ging toen om containers met matrassen voor een keten van beddenwinkels. De keten van beddenwinkels moest de giftige matrassen uit de handel nemen en terugroepen. De matrassen waren afkomstig uit China.
Minister Cramer stelde destijds een systeem van extra controles op gegaste containers in, dat zij vorige week ophief.
Containers van overzee worden met gassen (methylbromide) ingespoten om te voorkomen dat insecten uit Azië en Afrika in Europa belanden. Contact met methylbromide is gevaarlijk. Als de stof wordt ingeademd, ontstaan al snel ernstige gezondheidsproblemen. Bij lage concentraties kan blootstelling aan methylbromide al dodelijk zijn. Volgens Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Utrecht, geeft methylbromide ernstige gezondheidsrisico’s, niet alleen voor mensen die de containers lossen, maar mogelijk ook voor consumenten. In de containers worden vaak ook voedingsmiddelen zoals rijst, currypasta, cacaoproducten geladen. Het kan lang duren voordat deze voedingsmiddelen helemaal vrij zijn van methylbromide.
De voedingsmiddelenindustrie van Zaanstad verwerkt onder meer rijst, sojabonen en cacaoboter. De gemeente Zaanstad is participant in Zeehavens Amsterdam.

Zaanstad, 20 januari 2007

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vragen:
In de Zeehavens Amsterdam worden veel containers gelost. Is het u bekend of deze containers ingespoten zijn met methylbromide of andere giftige insecticiden?
Hebben zich – voor zover u bekend – op het grondgebied van de Zeehavens Amsterdam reeds incidenten voorgedaan met giftige gassen zoals omschreven?
Kunt u beamen dat het behandelen van containers met giftige stoffen zoals omschreven een gevaar voor de gezondheid van werknemers en consumenten betekent?
Kunt u ons meedelen of u hebt laten onderzoeken hoe de voedingsmiddelenindustrie in Zaanstad het mogelijke risico van het omschreven gif in voedingsmiddelen opheft?
Hebt u in het overleg met betrekking tot de Havens Amsterdam het risico van containers met giftige gassen onder de aandacht gebracht?
Zo nee, bent u bereid een overleg over deze kwestie met de medeparticipanten in de Zeehavens Amsterdam te starten ten einde het risico op te heffen? Op welke termijn kan dit overleg plaatsvinden?

Wij danken u bij voorbaat voor het spoedige antwoord.

Namens de SP- fractie,

Anna de Groot

U bent hier