h

SP Zaanstad steunt politie actie voor een betere CAO

23 januari 2008

SP Zaanstad steunt politie actie voor een betere CAO


door: Rob Poldner SP Zaanstad fractievoorzitter


De SP Zaanstad heeft het initiatief genomen tot het indienen van een motie om de inzet van de politie [ook in Zaanstreek-Waterland] voor een betere salarispositie te ondersteunen. Andere partijen in de gemeenteraad worden opgeroepen om deze motie mede in te dienen en te ondersteunen. De motie wordt donderdagavond 24 januari a.s. toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraadsvergadering van Zaanstad. Het betreft hier een openbare raadsvergadering waar iedere geinteresseerde bij aanwezig kan zijn.


Actievoerende Zaanse politie
Foto: Rob Poldner

De politie in Nederland voert actie. Actie voor een beter salaris maar vooral ook actie voor een betere waardering van haar werkzaamheden. Het gaat dus niet om geld alleen.
In de afgelopen weken hebben we in interviews, kranten, op televisie en voor de radio kunnen horen wat zo ongeveer het salaris van de gemiddelde agent is. Het feit dat agenten een bijbaan moeten nemen om aan echt voldoende inkomsten te komen, of nog erger ontslag nemen omdat je bij een uitzendbureau al snel een paar honderd euro per maand meer kunt verdienen baart ons grote zorg. Bij een tekort aan politiepersoneel komt immers de veiligheid in het geding. Dat gaat ons allen aan! Als daarnaast particuliere beveiligingsorganisaties taken van de politie gaat invullen dan spreken we van een zeer ongewenste ontwikkeling.
Daar waar democratische controle op het politie apparaat in Nederland gezekerd is, is dat bij particuliere organisaties niet of onvoldoende gezekerd.
Daarom staat de SP voor een goede politie organisatie ingebed in ons democratisch bestel, staat de SP voor een goede CAO voor de politiewerknemers.


Foto: Rob Poldner

Politie uit Zaanstreek en Waterland voerden woensdagmiddag een publieksv riendelijkeactie uit op de Gedempte Graacht in Zaandam en bij een winkelcentrum in Purmerend. Alleen in Zaandam al waren 2 bussen met gemotiveerde agenten aanwezig om het publiek te informeren.


Foto: Rob Poldner

De SP Zaanstad motie is als volgt:

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 24 januari 2007

Overwegende dat:
- veiligheid een zeer actueel thema is, waarover in de gemeenteraad van Zaanstad vaak gesproken wordt
- veiligheid voor de gemeente dan ook een belangrijke taak is
- de politie hierin voor de gemeente een belangrijke partner is
- de politie een zware, onregelmatige en verantwoordelijke taak heeft
- deze taak vergelijkbaar beloond moet worden met taken in het bedrijfsleven die vergelijkbaar in zwaarte en verantwoordelijkheid zijn
- de salarisontwikkeling bij de politie echter al jaren vrijwel stil staat
- de gemeente gebaat is bij goede en gemotiveerde politiemensen, nu en in de toekomst
- het daarvoor van belang is dat voor politiewerk een beter loon betaald wordt, dat in elk geval recht doet aan de zwaarte van de functie

Besluit:
de inzet van de politie voor een betere salarispositie te ondersteunen
het college van B&W op te dragen de Minister van Binnenlandse Zaken per brief of anderszins op de hoogte te stellen van deze uitspraak van de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de SP- fractie,

Carla Schuddeboom
Sonja van Elmpt
August Moot
Rob Poldner
Anna de Groot

U bent hier