h

Bomvolle zaal tijdens 1 mei viering

1 mei 2008

Bomvolle zaal tijdens 1 mei viering


Tekst en foto's: Willem Croese

ZAANDAM - Wereldwijd wordt de 'Dag van de Arbeid' gevierd. De Nederlandse buurlanden Duitsland en België kennen deze dag niet beter dan een nationale feestdag. In Nederland is daar geen sprake van. Het toeval wil dat 1 mei dit jaar samenvalt met 'Hemelvaartsdag'. Een unieke kans voor de Zaanse afdelingen van de SP, Groen Links, DIDF en FNV Bondgenoten om bijeen te komen. Zo'n 150 bezoekers hebben vanmiddag de Zaanse versie van de Dag van de Arbeid gevierd in De Kade.

Om vier uur gingen de deuren van de poptempel open, maar achteraf bleken dit de deuren van de verkeerde zaal te zijn. In tegenstelling tot de afspraken kregen de organisatoren de kleine zaal toegewezen in plaats van de grote.
Buiten stonden de bezoekers te dringen om uiteindelijk een plekje te vinden in het zaaltje. Niettemin kon SP Zaanstad raadslid Anna de Groot met haar toespraak de viering openen. Zij wees op de rol van 'durfkapitalisten', die naar haar mening ten koste van de werknemers zich onterecht zouden verrijken.


Anna de Groot tijdens haar openingstoespraakHet publiek luisterde aandachtig naar haar betoog

SP Zaanstreek bestuurslid Patrick Zoomermeijer dook de geschiedenis in van de 1 mei viering. De oorsprong zou volgens hem uit Australië komen. Verder wees de SP'er op het belang van strijd om de positie van de werknemers te verbeteren. En de Zaanstreek moet naar zijn zeggen weer rood worden.


Patrick Zoomermeijer wil een rode ZaanstreekDIDF vlag

DIDF jongere Okkie Gulum beklemtoonde het gevaar van racisme. Hij kwam onder meer terug op de film 'Fitna' van Geert Wilders en diens gedachtengoed. ,,Allochtonen en asielzoekers worden door Wilders zwart gemaakt", vond hij.


Okkie Gulum strijdt tegen racisme

Namens de 'Vakbond van Schoonmakers' vertegenwoor-
digde organizer Herrie Hoogenboom zijn moederbond FNV Bondgenoten. Hij gaf aan waarom het belangrijk is om lid te zijn van een vakbond en nog mooier actief te worden. ,,De rol van de vakbond is niet alleen hulp bieden bij problemen op het werk", zei hij. Herrie Hoogenboom doelde ook op de CAO's. Door met de bond actie te voeren bereikten onlangs de schoonmakers een minimale loonsverhoging van 3 1/2 %.


Herrie Hoogenboom spoort schoonmakers aan tot actie

Plotseling gingen toch de deuren van de grote zaal open. Een groep Turkse kinderen vermaakte het publiek met volksdansen. Zij werden muzikaal bijgestaan door volwassenen die traditionele instrumenten bespeelden, zoals de sas en de trom.


Volksdansen

De Zaanse wethouder Piet Keijzer pleitte in zijn verhaal voor meer solidariteit. ,,Solidariteit is naar mijn mening van alle tijden en past bij alle tijden. Bij vroeger, nu en in de toekomst. Voorheen werd de vraag van solidariteit beantwoord door de kerk of het dorp waar je woonde. Nu moet je zelf aan de bak.
Die oude gemeenschapsvormen zijn verwaterd, want zij zijn grotendeels verdwenen. Nu moet je de vraag aan jezelf stellen en beantwoorden. Solidariteit is voor mij echter géén vraag. Het is veel eerder een antwoord op actuele maatschappelijke vraagstukken."


Piet Keijzer solidariteit is van alle tijden

Na een flimvertoning volgden strijdliederen en werd dansend de 1 mei viering afgesloten.

Update 2 mei 2008

Lees de '1 mei toespraak van Patrick Zoomermeijer

En bekijk onderstaande aanvullende foto's van Mieke Westera:


MuziekDe InternationaleBert Boer sluit de viering af met dankwoorden

U bent hier