h

Niet lullen, maar poetsen

22 juni 2008

Niet lullen, maar poetsen

Verplichte inburgering verloopt in Zaanstad voortvarend
door: Willem Croese


ZAANDIJK - ,,Het tempo is goed”, zegt Integratie- wethouder Piet Keijzer over de voortgang van de inburgering in Zaanstad. Vanaf april 2007 hebben 666 inburgeraars zich aangemeld voor de verplichte inburgeringscursus volgens de Wet Inburgering (WI). Na onderzoek blijken 105 mensen analfabeet te zijn. Zij volgen een alfabetiseringscursus. Totaal zijn er 14 deelnemers afgevallen door verschillende redenen, zoals verhuizing en ontheffing op medisch advies.

Zaanse ambtenaren hebben tot en met 15 mei 2008 1335 gesprekken gevoerd met potentiële inburgeraars. Niet iedereen komt in aanmerking voor inburgering, zoals de wet voorschrijft. Zij hebben of het Nederlands staatsburgerschap al of diploma's geven vrijstelling hiervoor.


Analfabetisme

Over het aantal van 105 analfabeten op 666 inburgeraars zegt Piet Keijzer: ,,In negatieve zin ben ik verrast. Ik had niet verwacht dat het getal zo hoog zou zijn.” De alfabetiseringscursus wordt gegeven bij het ROC. De cursus wordt voor deze inburgeraars op maat aangepast met een duur van maximaal anderhalf jaar. Hierna moeten zij alsnog de verplichte inburgeringscursus doen.


Beste gemeenten

Volgens de gemeenteambtenaren behoort Zaanstad tot de acht beste gemeenten op het gebied van de WI. Op welke plaats zijn gemeente staat weet de wethouder niet, maar trots is hij wel. ,,Kijk Rita Verdonk wilde alleen de inburgering met een examen. Ella Vogelaar maakt als minister een onderscheid. Voor hoger opgeleiden is een staatsexamen mogelijk als einddoel. De minister heeft de inburgering niet alleen voor mensen in de bijstand gratis gemaakt, maar ook voor de werkenden. En in Zaanstad liepen wij al vooruit door zoveel mogelijk faciliteiten beschikbaar te stellen voor de inburgeraars dat het voor hen gemakkelijker is om de cursus te doen. Vandaar de goede resultaten.”


Op eigen kracht

Toch volgt niet iedereen de inburgeringscursus. In Zaanstad zijn er 135 mensen die op eigen kracht de inburgering doen. Tussen 3 ½ en 5 jaar moeten zij het examen halen. Al hebben zij de cursus aangeboden gekregen deze mensen zijn niet verplicht om de cursus te volgen. De gemeente onderhoudt contact met hen over de gang van zaken. ,,De gemeente is wel verplicht hen de cursus aan te bieden. En degenen die verplicht zijn de cursus te volgen worden benaderd wanneer zij geen gehoor geven. Uiteindelijk kunnen in dergelijke gevallen boetes uitgedeeld worden”, licht de wethouder toe.


Werk

Zo'n 200 inburgeraars die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand (WWB) volgen naast de cursus ook een re-integratie traject om tot betaald werk te komen. Piet Keijzer: ,,Wij hebben hierover gesproken in de gemeenteraad. Die zogenaamde duale trajecten van inburgering en re-integratie zien wij graag. Rita Verdonk gaf destijds als minister hier weinig ruimte voor, maar de huidige minister van Integratie Ella Vogelaar heeft zelfs extra geld beschikbaar gesteld. En dit laatste is belangrijk, omdat er dan meer mogelijkheden zijn voor de inburgeraars. Hoe eerder zij aan het werk zijn des te beter.”
Momenteel werkt de gemeente Zaanstad aan beleidsvoorstellen om de gelden van de WI, WWB en Volwasseneneducatie voor inburgeraars samen te voegen. Voor de wijk Poelenburg is er 3,4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om de inburgeraars aan het werk te krijgen via re-integratie.


Contracten

De Zaanse onderwijsaanbieders zijn Fitt Company (voorheen Hudson) en Prins & Heida. Zij worden door de gemeente Zaanstad beoordeeld op de kwaliteit van hun werk. Op 1 mei jl. zijn de contracten met beide instanties voor een jaar verlengd.
,,Ik ben hier blij mee, want zo komen wij verder. Ze moeten voldoen aan zaken als aanwezigheids- percentage, aantrekkelijkheid van het onderwijs en de vorderingen. En die zijn in orde bevonden.”
Wethouder Piet Keijzer meldt dat de eerste geslaagde inburgeraars een feit zijn en de verwachting is dat op kort termijn nog meer geslaagden zullen volgen. Er wordt gewerkt aan een officiële diploma-uitreiking.


Succes

Zijn ambtenaren zeggen de Zaanse mentaliteit van 'niet lullen, maar poetsen' gebruikt te hebben. Zaanstad heeft niet afgewacht, maar is direct aan de slag gegaan met de uitvoering van de wet. Piet Keijzer: ,,Je moet niet eeuwig emmeren over die wet. Wij moeten ons druk maken voor de mensen die het aangaan. Het is dus heel pragmatisch en dat werpt zijn vruchten af.” Verder zijn er met de opleidingscentra concrete afspraken gemaakt over de inburgeringscursus. Het is meteen duidelijk welke doelen gediend worden en welke resultaten geboekt moeten worden. Door regelmatig contact met de onderwijsaanbieders weet de gemeente hoe het ervoor staat. Maandelijks worden de resultaten bekeken en waar nodig wordt het beleid aangepast om het uiterste eruit te halen.

Al met al is Zaanstad met een succesvolle reeks inburgeringen bezig. Iedereen zet zich in zoals de wethouder heeft gehoopt. ,,Ik ben door de ambtenaren zeer goed geadviseerd.” Op hun beurt weer geven de ambtenaren Piet Keijzer een pluim. Zij stellen in een ambtelijk stuk: ,,Hij is van het begin zeer betrokken geweest bij de voorbereidingen en uitvoering van de WI en heeft hiermee de politieke besluitvorming soepel laten verlopen.”

U bent hier