h

Ruimte is schaars

30 juni 2008

Ruimte is schaars

Wethouder Piet Keijzer op zoek naar volkstuinenbeleid

Tekst en foto's : Willem Croese


ZAANDIJK – 'Geen zand over groen' is één van de motto's die het college van de gemeente Zaanstad hanteert. Kortom wat groen is moet groen blijven en dus niet bebouwd. Toch kent het Masterplan Poelenburg de idee om de volkstuinen van Ons Ideaal te laten wijken voor nieuwbouw. Onbekend is nog waar het complex naar toe gaat.


Uitzicht op Ons Ideaal

Ruimtelijke Ontwikkeling wethouder Piet Keijzer reageert op deze tegenstelling: ,,Er zijn steeds meer woningen nodig in Zaanstad. Ook aan de stadsgrenzen, zoals bij Poelenburg.” Volkstuinen zijn zowel te vinden in de stad als aan de rand. De oprukkende nieuwbouw is niet meer te stoppen in Poelenburg, waardoor de volkstuinen plaats moeten maken voor woningen.

Volkstuinenbeleid

Komend najaar presenteert de wethouder een plan van aanpak voor de 'Ruimtelijke Structuurvisie' waarin hij extra aandacht vraagt voor de positie van de volkstuinen. ,,Ik wil een volkstuinenbeleid ontwikkelen voor Zaanstad. Graag ga ik de discussie aan om op meer en verschillende plekken volkstuinen te realiseren binnen de gemeentegrenzen.”
Momenteel kent Zaanstad niet echt een beleid voor volkstuinen. Piet Keijzer onderschrijft dat deze tuinen een belangrijke rol spelen voor de tuinders zelf. Hij wil ook zien dat die complexen openbaar gebied zijn waar iedereen plezier van heeft, zoals parken. Nu is er geen algemene openstelling. De wethouder ziet ook een nadeel wanneer zo'n complex vrije toegang heeft, want zo'n gebied kan kwetsbaar worden.

Verhuizen

Hoe dan ook de kans is zeer groot dat de tuinders van Ons Ideaal aan de straat Poelenburg moeten verhuizen. ,,Het liefste wil die vereniging het tuincomplex behouden op de plek waar het nu gevestigd is. Ik begrijp dit wel”, zegt Piet Keijzer.
De wethouder zoekt naar alternatieve locaties voor de tuinen. Op dit moment wordt er onderhandeld met de gemeente Oostzaan over de strook groen tussen de snelweg A8 en de Watering. Een andere mogelijkheid is een deel van het sportpark Poelenburg opofferen, dat volgens Piet Keijzer niet optimaal gebruikt wordt. De derde manier is in het Vijfhoekpark dat direct naast het sportpark ligt.Tuinhuisjes Ons Ideaal

,,Ons Ideaal wacht de plannen af. In het najaar worden de knopen doorgehakt. Bij verhuizing van het complex zullen de bestaande tuinhuisjes gesloopt moeten worden. Om die opnieuw op te bouwen is ondoenlijk, want ze kunnen waarschijnlijk niet heel overgeplaatst worden. Voor de hand ligt dat de gemeente bijdraagt aan het oprichten van nieuwe tuinhuizen, net zoals fruitbomen en dergelijke.”

Mix

,,De Zaanstreek is een waterrijk landschap en je moet dit niet verkwanselen. Als Zaankanter ben je binnen vijf a zes minuten in het groen”, stelt Piet Keijzer. Uniek noemt hij in Zaanstad de combinatie tussen monumentale fabriekspanden, water en groen. Die mix wil hij overeind houden. Hij gaat zelfs een stap verder door de bestaande ruimte optimaal te gebruiken.
,,Ruimte is schaars. Je kunt bouw en groen samenvoegen. Bijvoorbeeld delen van de voormalige vuilnisbelt bij het Regiocollege in de Westerwatering. Wij denken aan het bouwen van gymzalen, halfverzonken in de belt. Aan de westzijde een aantal terrasachtige woningen en in het water ernaast wonen op water. Of leegstaande boerderijen die omgevormd kunnen worden tot zorgboerderijen. Binnen de bestaande volume kun je er een woonbestemming van maken.”

Openbaar groen

Industrieterreinen zijn volgens Piet Keijzer harde kernen. ,,Die kunnen zachter worden door wonen en werken te combineren.” Hiermee hoopt de wethouder de leegstand van bedrijfspanden in te dammen, levendigheid te brengen in een industriegebied en niet onnodig extra groen te laten verdwijnen.Achtersluispolder

Ook wordt er nagedacht over het bestaande openbaar groen. Enige tijd geleden heeft Piet Keijzer al wereldkundig gemaakt dat de binnentuinen beheerd kunnen worden door woningbouwcorporaties. Nieuw is nu de gedachte om te onderzoeken of het vele groen in de wijk Kogerveld gedeeltelijk omgetoverd kan worden tot volkstuinen. En zo wordt er gezocht naar mogelijkheden om de groene ruimten niet geheel te laten verschieten tot de grijze kleur van beton.

U bent hier