h

Idealisme voor alles

25 juli 2008

Idealisme voor alles

Patrick Zoomermeijer SP'er in hart en nieren

door: Willem Croese

ZAANDIJK – Een hekel aan onrecht is voor Patrick Zoomermeijer (38) een van de voornaamste drijfveren om actief te zijn voor de SP Zaanstreek. Hij droomt over verbeteringen en veranderingen in het dagelijks leven die iedereen ten goede komen. Deze idealist hoopt zijn steentje bij te kunnen dragen als SP-bestuurder in zijn afdeling.


Patrick Zoomermeijer
Foto: Willem Croese

Patrick Zoomermeijer werd op 26 maart dit jaar tijdens de jaarlijkse SP Zaanstreek ledenvergadering gekozen tot algemeen bestuurslid. De nieuweling is geen onbekende. Eerder was hij actief in Amsterdam Zuidoost als kerngroepvoorzitter en duoraadslid.

Offensief

In 1998 werd Patrick Zoomermeijer lid van de SP. Als sympathisant van de zichzelf radicaal-socialistische noemende organisatie Offensief voerde hij discussies over het lidmaatschap van de SP en over het actief worden binnen deze partij. Offensief was in vroegere jaren werkzaam binnen de PvdA. Tien jaar geleden werd de overstap gemaakt naar de SP.
,,De PvdA was hopeloos verrechtst. Het politieke landschap veranderde in de tijd van de Paarse kabinetten met de PvdA. Ik wilde iets doen”, zegt Patrick Zoomermeijer over zijn aansluiting bij de SP.

Acties

De eerste actieve stap voor de SP'er werd een actie tegen kinderarbeid. De Scandinavische detaillist Ikea was het speerpunt. Veel spullen werden volgens de actievoerders door kinderen gemaakt in opdracht van Ikea. Patrick Zoomermeijer hielp de SP met deze actie.
,,Ik kreeg een goed gevoel bij die actie. Het was knap hoe de SP dit organiseerde. Wij haalden handtekeningen op en spraken met de Ikea-klanten over kinderarbeid. Maar ik wilde meer met de SP. Er moesten stedelijke acties komen. Wij pakten in Amsterdam de landelijke actie op tegen de chloortreinen die over het spoor door de stad en de rest van het land raasden. Wij gingen folderen, maakten veel publiciteit en organiseerden openbare bijeenkomsten. Het was het landelijke actiecomité 'Rood sein tegen de chloortrein' die er mede voor zorgde dat deze treinen niet meer rijden.”

Kwartje

De SP-activiteiten motiveerde Patrick Zoomermeijer om in zijn stadsdeel Amsterdam Zuidoost actief te worden. ,,Het kwartje was gevallen. Ik kwam in de kerngroep en wist vooral jongeren te benaderen die zich ook voor de partij wilden inzetten. Samen met Willem van Driel werd ik voor de SP duoraadslid. Na enige discussie werd ik gekozen als voorzitter van de kerngroep. Wij vonden dat er meer structuur moest komen in de partij en maakten plannen.”

Geschorst

De ondersteuning uit de centrale stad van de SP ervoer men als te weinig. De wens was voor de kritische SP'ers, waar Patrick Zoomermeijer bijhoorde, om meer en beter overleg met elkaar te hebben, meer scholing, vier keer per jaar ledenvergaderingen met discussie en het recht hebben om een eigen bestuur te kiezen.
De inzet van Patrick Zoomermeijer werd naar zijn zeggen niet op prijs gesteld. De SP'er werd geschorst in zijn werk als kerngroepvoorzitter. ,,Ik heb toen wel een douw gehad en besloot ook te stoppen met het stadsdeelraadswerk.”

Kriebels

PvdA prominent Frans de Moor maakte de overstap naar de SP. Patrick Zoomermeijer bewonderde deze man voor zijn werk als vakbondsman en als iemand die voor de arbeiders opkomt. ,,Het gaf mij een 'wouw-gevoel'.”
Patrick Zoomermeijer verhuisde naar Zaandijk. In het najaar van 2007 bezocht hij lokale SP bijeenkomsten en ontdekte naar zijn mening een goede sfeer. De discussie over de verkiezing in de Eerste Kamer van Düzgün Yilderim volgde hij met groot enthousiasme. ,,Ik vond het opportunistisch om Yilderim op de lijst te zetten, want de partij kende hem onvoldoende. Er was in de Zaanse afdeling ruimte om mijn mening te uiten over deze kwestie en zo hoort het ook.”

Strijdbaar

De vonken sloegen over bij Patrick Zoomermeijer en hij ging zich inzetten voor de SP Zaanstreek. Hij werd gekozen als algemeen bestuurslid. Ambities heeft hij ook. ,,In de toekomst afdelingsvoorzitter worden lijkt mij niet verkeerd. Misschien zou ik zelfs raadslid kunnen zijn. Over wethouderschap wil ik niet eens nadenken.”
De SP'er vindt dat zijn partij in de Zaanstreek meer 'feeling' moet krijgen. Bang is hij voor een partij die uitsluitend aan parlementarisme doet. De bekende SP stelling 'Zonder actie geen fractie' gaat hem niet ver genoeg. ,,Actie moet op het eerste plan staan. Door creatief te zijn krijg je meer evenwicht”, bepleit hij.

Onrecht

Onrecht is een begrip dat niet in het woordenboek zou moeten voorkomen naar de mening van Patrick Zoomermeijer. ,,Om onrecht te verbannen moet je strijdbaar zijn. Het zou een stukje helpen wanneer je werkelijk wat te zeggen hebt in de maatschappij. Je kunt dan democratische plannen maken. Bijvoorbeeld door het spoor weer terug te geven in de handen van de overheid en het bestuur over te laten aan de NS, belangenbehartigers en reizigers. Zo kom je tot collectieve besluiten.”

Vast staat dat de gedreven SP'er Patrick Zoomermeijer zich in de Zaanstreek en daarbuiten zal laten horen. Zijn idealisme voor een socialistische maatschappij heeft hij hoog in het vaandel staan. Strijdbaarheid en een kritische blik zijn ongetwijfeld de belangrijkste ingrediënten.

U bent hier