h

Balen van palen in de Zaan

28 september 2008

Balen van palen in de Zaan

NIMBY of een groot probleem?

Tekst en foto's : Anna de Groot, raadslid

Het zal niet zo lang meer duren tot de Julianabrug vervangen is. Tegelijk met de komst van de nieuwe Julianabrug moeten er wachtplaatsen voor schepen aangelegd worden. In 1998 besliste de gemeenteraad van Zaanstad dat er meer ‘vaart in de Zaan’ moest komen en dat meer en grotere schepen zouden moeten zorgen voor vervoer over water.
De bewoners aan de Zaanzijde van de Lagedijk willen de palen, die dienen als wachtplaatsen, niet. Achter de ramen van een groot aantal huizen aan de Zaanzijde hangt een affiche met daarop teksten als ‘Zet Zaandijk niet voor paal, geen giga remmingwerk in de Zaan’en ‘Maak geen historische fout, 500 jaar erfgoed verdwijnt achter tralies’


raam aan de Lagedijkpalen

Aan weerszijden van de meeste bruggen over de Zaan zijn al wachtplaatsen aangelegd. Die wachtplaatsen bestaan uit een aantal palen in het water, waarbij schepen kunnen aanleggen als er zich een calamiteit met één van de bruggen voordoet. De schepen dienen bij de wachtplaatsen in het water te wachten tot de storing bij één van de bruggen opgeheven is. Een grote storing komt zelden voor en duurt doorgaans slechts enkele uren.

nieuwe wachtplaatsen

Nadat de wachtplaatsen aan de noordkant van de nieuwe Julianabrug bij de Gortershoek afgevallen waren (vanwege het beschermde dorpsgezicht) kwam een noordelijker gedeelte van de Lagedijk in aanmerking voor de aanleg van de wachtplaatsen. De provincie Noord- Holland besliste dat de wachtplaatsen moeten worden aangelegd ongeveer tussen het Zaandijker sluisje en de Willem Dreeslaan. Let wel, aan de achterzijde van de woningen die aan de Zaan gelegen zijn. De bewoners van de Lagedijk zullen vanuit hun achterkamer en tuin uitzicht op de vijf palen krijgen. Ook de toeristen die het noordelijk gedeelte van de Zaanse Schans bezoeken zullen de palen mogelijk zien.


de Zaan niet te zien vanaf de Lagedijk in Zaandijkprotest

De bewoners van de Lagedijk verzamelden handtekeningen en zonden alle raadsleden een protest. ROSA en GroenLinks reageerden op het protest van de bewoners en stelden een rondvraag op. In het Zaanstad Beraad van 25 september j.l. kwam deze rondvraag aan de orde.
Enkele bewoners zaten tijdens het behandelen van de rondvraag in de raadszaal, zodat veel partijen zich mogelijk genoodzaakt voelden het protest te steunen en aan te nemen dat het uitzicht op de Zaan zowel vanaf de Lagedijk als vanaf de Zaanse Schans ernstig ‘vervuild’ zal worden. Wethouder Luiten beloofde een onderzoek naar een andere plek voor de palen.

standpunt SP fractie

Maar waar práten we nu eigenlijk over? Het uitzicht vanaf de Lagedijk op Zaan en Zaanse Schans is er slechts voor enkelen, namelijk de bewoners aan de Zaanzijde van de Lagedijk. Vanaf het noordelijk gedeelte van de Zaanse Schans kunnen de toeristen – met enige moeite – de palen waarnemen. Als er echter geen schepen aanleggen, zullen de palen vanaf de Zaanse Schans nauwelijks opvallen.


uitzicht vanaf de Zaanse Schans op de Zaan en de achterzijde van de huizen op de Lagedijk

De SP- fractie denkt overigens ook dat het uitzicht vanuit de achterkamers en de tuinen van de Lagedijk door de vijf palen nauwelijks belemmerd wordt.

Het aanleggen van wachtplaatsen is noodzakelijk om het scheepvaartverkeer bij stremming van de Julianabrug geen rotzooitje te laten worden.

De SP- fractie is van mening dat het in dezen niet gaat om een bouwwerk dat het uitzicht van velen op storende wijze zal belemmeren. De toekomstige palen in de Zaan kunnen slechts door enkelen gezien én waargenomen worden. Uitsluitend voor een aantal bewoners aan de Zaanzijde van de Lagedijk komen de wachtplaatsen met de daarbij behorende palen in zicht.
Daarom heeft de SP- fractie geen enkel bezwaar tegen het plaatsen van de palen op de plek die de provincie Noord- Holland bepaalde. En – wat ons betreft – hoeft het college van B&W niet te zoeken naar een andere plek, bijvoorbeeld het Zaandijker Wijd.

Not In My BackYard

De bewoners van de Lagedijk én ROSA en GroenLinks stellen voor de wachtplaatsen in het Zaandijker Wijd, ter hoogte van de Showboat te situeren. Ter hoogte van het Zaandijker Wijd is de Zaan echter door iederéén te bezichtigen. Daar is geen bebouwing langs de Zaan, behoudens de steiger bij de roeivereniging. Bovendien ligt het Zaandijker Wijd te ver van de Julianabrug.

Hebben de fracties van GroenLinks en ROSA én de meerderheid van de gemeenteraad van Zaanstad zich mee laten slepen in een NIMBY (Not In My Back Yard)- probleem?Zaandijker Wijd

U bent hier