h

Bibliobus moet blijven

6 september 2008

Bibliobus moet blijven


SP handtekeningenactie loopt storm


Tekst en foto's: Willem Croese


ZAANDAM – Karren vol boodschappen worden voortgeduwd over het binnenterrein van het winkelcentrum Het Kalf. Het is zo'n typische zaterdagochtend waarop iedereen zo vlug mogelijk de benodigdheden koopt voor het weekend. Een verkoopster van daklozenkranten probeert aan de kost te komen tussen het winkelend publiek. Leden van de SP-Zaanstreek halen tegelijkertijd handtekeningen op voor het behoud van de Bibliobus. De meeste mensen maken even tijd hiervoor vrij.


SP'er Mieke Westera in het winkelcentrum Het Kalf

Binnen een uur tijd hebben Zaanse SP'ers de eerste vierhonderd handtekeningen. SP-Statenlid Carlien Boelhouwer straalt van trots wanneer zij dit getal hoort. Het moedigt haar aan om door te gaan met de actie.


Provincie

Vanaf 1 januari 2009 stopt de provincie Noord-Holland met de financiering van de Bibliobus. Dit is het gevolg van nieuwe wetgeving waarin is geregeld dat niet de provincie meer verantwoordelijk is voor deze voorziening. De gemeenten moeten zelf de broek ophouden voor de Bibliobus. Volgens Carlien Boelhouwer wordt het budget van de provincie niet overgeheveld naar de gemeenten.


De jaren geleden gesloten bibliotheek van Het Kalf

,,Wij willen dat de gemeenten nog een jaar de tijd krijgen om naar oplossingen te zoeken. Als je in januari al stopt zijn zij er nog niet klaar voor en dan wurg je het Bibliobusproject. Voordat gemeenten een goede oplossing hebben gaat er een flinke tijd voorbij. Daarna moet je de vervanging van de Bibliobus opnieuw opbouwen en dat is zonde”, stelt het SP-Statenlid. Zij geeft de voorkeur aan een geleidelijke overgang.

Biebboot

De Bieb in Zaanstad heeft het plan geopperd om een zogenaamde 'Biebboot' te introduceren als alternatief op de Bibliobus. SP-Zaanstreek bestuurder Patrick Zoomermeijer zegt hier op voorhand niet tegen te zijn. ,,De vraag is wel hoe toegankelijk zo'n boot is. Kan iedereen instappen? Komt de boot overal?”


Carlien Boelhouwer in actie

Carlien Boelhouwer bevestigt dat de ligplaatsen van de Biebboot een probleem zijn. ,,Langgerekte gemeenten, zoals Zaanstad, hebben niet overal die gelegenheid. Denk maar aan een plaats als Assendelft. Daarom zijn wij juist voor de Bibliobus, want die kan daar wel komen.”
Ondanks dat de gemeenteraad akkoord is met de Biebboot, is het nog niet bekend vanaf wanneer de boot werkelijk gaat varen. De Bieb is eerst bezig met het vinden van sponsors en de Biebboot zelf moet nog gebouwd worden.

Actie

De SP-Statenfractie heeft de actie voor de Bibliobus in Noord-Holland opgezet. SP'er Patrick Zoomermeijer zegt blij te zijn dat die fractie de SP-afdelingen op de hoogte gebracht heeft van de voorgenomen provinciale plannen. Hij weet dat geld een probleem is, maar de aanstaande verdwijning van de Bibliobus is voor hem uit den boze, ook in Zaanstad.


SP-Zaanstad raadslid Guus Moot

De handtekeningen worden in de herfstperiode aangeboden door Carlien Boelhouwer aan de verantwoordelijke gedeputeerde, Sascha Baggerman (PvdA). Tevens zal de SP'er een motie indienen om extra geld te vragen, zodat de gemeenten de tijd krijgen voor hun oplossingen.
,,Ik vind dat de Provincie structureel geld kan geven voor de Bibliobus. Het zal misschien moeilijk worden, want de Statenfracties van de PvdA, het CDA en de VVD willen hier geen geld in steken. Zij zijn van mening dat het een zaak is voor de gemeenten. Maar ik hoop op veel steun door de actie, zodat ook die fracties omgaan.”
Ook SP-Tweede Kamerlid Hans van Leeuwen heeft de voortzetting van de Bibliobus bepleit. Echter minister Ronald Plasterk (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit eveneens afgewimpeld met het antwoord dat de eindverantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt.


SP-Zaanstad raadslid Anna de Groot

Niettemin gaat de SP-Zaanstreek verder met de handtekeningenactie. De aanwezige SP-Zaanstad fractieleden Sonja van Elmpt, Anna de Groot en Guus Moot steunen dit initiatief en de SP-Statenleden Carlien Boelhouwer en Bert Putters zeggen blij te zijn met de steun vooral ook van de ondertekenaars.

U bent hier