h

Connexxion Zaandam staakt!

22 september 2008

Connexxion Zaandam staakt!

Tekst en foto's: Anna de Groot, raadslid

Het was de afgelopen dagen zwaar in het nieuws. Connexxion Zaandam staakt! En daarom gingen wij, Sonja van Elmpt en ik, als vertegenwoordigers van de SP- gemeenteraadsfractie van Zaanstad ons licht opsteken.


Sonja in gesprek met een autobusbestuurder


Wat is het probleem?

De autobusbestuurders van Connexxion zijn sedert enige maanden de mogelijkheid tot ‘kort verkeer’ kwijtgeraakt. De mogelijkheid om met andere autobusbestuurders via de mobilofoon contact te hebben is verdwenen. De buschauffeurs kunnen nu nog uitsluitend communiceren met de Connexxioncentrale in Nieuwegein en vinden dat dit de veiligheid op de bus niet bevordert. Bovendien zijn zij van mening dat zij – door het verdwijnen van het contact met andere autobusbestuurders – de passagiers onvoldoende service kunnen verlenen.


Remisekater Kareltje staakt ook

Waarom nu pas een staking?

Sedert enkele maanden zijn de autobusbestuurders van Connexxion Zaandam de mogelijkheid tot onderlinge communicatie kwijtgeraakt. Zij zijn echter sedert anderhalf jaar bezig om deze communicatiemogelijkheid te behouden, tezamen met FNV Bondgenoten. De autobusbestuurders staken nu pas omdat zij niet zo heel lang geleden staakten voor een beter loon. Bovendien kwam de vakantieperiode, waarin uiteraard veel buschauffeurs op vakantie waren. Ook liepen diverse buschauffeurs vanwege de staking voor een beter loon grote financiële schade op. Daarom wordt er voor een aanvullend communicatiesysteem pas vandaag, 22 september 2008, gestaakt. Overigens met toestemming van de rechter.

De mening van Connexxion

Als gemeenteraadslid tref je overal geopende deuren aan. Men spreekt ons graag. Sonja en ik spraken dan ook de heer Opmeer van Connexxion en een andere vertegenwoordiger van het bedrijf.
Het vervoerbedrijf van Connexxion is van mening dat het communicatiesysteem, zoals dat nu is, voldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van de autobusbestuurders. Er is een uitstekend communicatiesysteem waarmee de chauffeurs te allen tijde contact kunnen krijgen met de centrale in Nieuwegein. Bovendien zorgt een apart (nood)systeem ervoor dat de autobusbestuurder de gesprekken in de bus te allen tijde kan laten beluisteren door de centrale. Een ruzie met een passagier wordt dus – als de chauffeur het noodsysteem in werking stelt - altijd beluisterd en de centralist zoekt dan direct contact met de politie, die onmiddellijk in actie komt.
Ook de service aan de passagier is niet in het geding. De autobusbestuurders moeten de dienstregeling rijden, waarbij het mogelijk is op ‘lastige’ tijdstippen, zoals bij de laatste bus, via de centrale te waarschuwen voor een noodzakelijke ‘laatste overstap’.
Bovendien zijn de centralisten (ex-)ervaren autobusbestuurders, bijvoorbeeld uit de Zaanstreek, die via de autobusbestuurders de passagiers kunnen informeren over de juiste overstap of de juiste lijn.


ook de pers is aanwezig

De mening van FNV Bondgenoten en de stakende autobusbestuurders

De stakende bestuurders en FNV Bondgenoten, vertegenwoordigd door bondsbestuurder Henk van de Vegte, willen het communicatiesysteem van chauffeurs onderling terug op de bus. Autobusbestuurders voelen zich dan veiliger, omdat zij naast de centrale ook andere chauffeurs kunnen waarschuwen. Een agressieve passagier, door een chauffeur geweigerd of uit de bus gezet, krijgt door het onderlinge waarschuwingssysteem niet de kans om zijn agressieve bui op een andere chauffeur te botvieren. Bovendien kan door het onderlinge communicatiesysteem de voorgaande buschauffeur gewaarschuwd worden voor een defect aan de bus, zoals bijvoorbeeld een kapot achterlicht of lekkende motorolie of koelvloeistof.
De service aan de passagiers wordt beter als er een onderling communicatiesysteem is, stellen de stakende autobusbestuurders en FNV Bondgenoten. Want autobusbestuurders kunnen een andere buschauffeur waarschuwen voor een ‘overstapper’ die eraan zit te komen en die dan nog net de volgende bus kan halen. In plaats van boos of agressief te worden, stellen passagiers dit uitermate op prijs.

Hoe nu verder?

Vanmorgen waren er slechts weinig stakende autobusbestuurders. Van de 52 bestuurders die in dienst hadden moeten komen, staakten er slechts acht. Uiteraard kon dit tekort aan rijdende bestuurders door Connexxion gemakkelijk opgevangen worden.
Desalniettemin blijven de autobusbestuurders én FNV Bondgenoten van mening dat het zogenaamde ‘kort verkeer’, de mogelijkheid tot communicatie tussen autobusbestuurders onderling, opnieuw ingevoerd moet worden. Dit ter bevordering van in eerste instantie de veiligheid op de bus en in tweede instantie de service aan de passagiers. Ook in andere regio’s van Connexxion bestaat de wens om een nieuw onderling communicatiesysteem ten behoeve van de chauffeurs te creëren.
De geringe stakingsbereidheid (vanwege het gemiste inkomen bij de eerdere stakingen) noopt tot andere acties door FNV. Henk van de Vegte van FNV Bondgenoten en de autobusbestuurders bezinnen zich hierop.
Sonja en ik – als raadsleden van de gemeenteraad van Zaanstad – zullen nagaan of het onderlinge communi- catiesysteem wellicht meegenomen kan worden in de volgende aanbesteding, uitgaande van ons nader onderzoek.

U bent hier