h

Drempel Wmo-loket Wormerland te hoog

10 september 2008

Drempel Wmo-loket Wormerland te hoog


Adviesorgaan Wmo-raad samengesteld door leden uit het 'netwerk'


door: Willem Croese


WORMER – Om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bekend te maken heeft de gemeente Wormerland afgelopen dinsdag een informatie-avond georganiseerd. Met marktkramen in de hal van het gemeentehuis hebben onder meer zorgaanbieders aandacht gekregen. In de raadszaal hebben belangstellenden kennis gemaakt met de Wmo-raad.

Voordat de informatieronde begon was het voor velen een moment van herkenning. Handen werden geschud tussen politici en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties. Belangstelling was er volop, want de zaal zat even later goed gevuld.
Loes de Jong van Zorgbelang Noord-Holland leidde de avond in met enige uitleg over de Wmo. ,,Ik kan nu niet zeggen of de invoering van de Wmo een bezuinigingsoperatie is. Dit moet de toekomst uitwijzen'', vertelde zij in haar verhaal en de toon was gezet.

Wmo-loket

Mensen die hulp nodig hebben zouden volgens de Wmo bij één loket hun zaken moeten regelen. De Wormerlandse wethouder Peter Roos (GroenLinks) betoogde dat de scheiding tussen de huishoudelijke hulp (Wmo) en de persoonlijke verzorging (AWBZ) opgeheven moet worden. Door die vormen van hulp samen te voegen is de werking naar zijn mening efficiënter in één loket.
Het Wmo-loket van Wormerland is in het gemeentehuis gevestigd. SP'er Henk Mak meldde dat het geen gelukkige keuze is. ,,De drempel is te hoog. Een flink aantal mensen durft hier niet te komen met de vraag voor persoonlijke hulp. Dit loket zou trouwens tijdelijk zijn.'' Een vertegenwoordigster van ouderenorganisaties onderschreef dit verhaal.
Direct reageerde Peter Roos op deze uitlatingen. ,,De gemeentelijke diensten wil ik anders vormgeven door bijvoorbeeld in de toekomst een gemeentewinkel in het centrum van Wormer te openen waar men terecht kan." Een aanwezige mompelde dat het gemeentehuis op de verkeerde plaats staat, namelijk in een industriegebied.
Hans Mandjes (SP) pleitte voor persoonlijke benadering en niet alleen aanmelden bij het Wmo-loket. Volgens wethouder Peter Roos vinden huisbezoeken plaats wanneer het nodig is. In de zogenaamde buitengebieden, zoals Jisp en Spijkerboor zijn geen loketten.

Wmo-raad

Wormerland koos ruim een jaar geleden voor de invoering van een zogenaamde Wmo-raad, die als adviesorgaan moet functioneren voor de gemeenteraad en het college. En verder signalen uit de samenleving opvangen.
Wmo-raad voorzitter Joke Nobel: ,,Wij hebben in een jaar tijd meegewerkt aan het beleidsplan en de vorming van het loket dat overigens niet zo soepel is verlopen. Nu willen wij zelf een lijn ontwikkelen, want de Wmo-raad wordt geleefd door wat er op ons afkomt."
Henk Mak van de SP Wormerland vroeg zich af hoe de raad is samengesteld. ,,Uit het netwerk", was het antwoord. ,,Dat is toch te gek? Het had een open inschrijving moeten zijn om minstens de schijn van vriendjespolitiek te voorkomen", antwoordde de SP'er desgevraagd na afloop. Hij zei wel een voorstander te zijn van de Wmo-raad.

Hangjongeren

De Wmo gaat verder dan hulpverlening thuis, bijvoorbeeld jongerenwerk valt ook onder de wet. ,,Hangjongeren zijn in de gemeente Wormerland een probleem. Zij verzaken overlast en dat komt omdat er weinig te doen is voor hen", zei Henk Mak. Hij vroeg zich af wat de Wmo-raad hiermee heeft gedaan.
Het antwoord was in feite niets, want men sprak tot nu toe heel kort 'over' jongeren. ,,Sinds 1 juli is er een straathoekwerker", reageerde een Wmo-raad vertegenwoordiger.
SP-lid Bianca maakte zich na de informatiebijeenkomst zorgen. ,,Je zal maar opvoedingsproblemen hebben met je kind. Dan stap je niet naar het gemeentehuis voor hulp bij het Wmo-loket. Hoe zit het dan met de privacy?" Die vraag is nog onbeantwoord.

De uitkomst van een Wmo-onderzoek door de SP Wormerland wordt naar verwachting aan het einde van de maand bekend gemaakt. ,,Wij kregen een negatiever beeld van bewoners dan de gemeente met het tevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wmo", aldus Henk Mak.

U bent hier