h

Funderingsherstel op de rit

20 september 2008

Funderingsherstel op de rit

Piet Keijzer strijdt door voor APK

Door: Willem Croese


ZAANDIJK – Nieuw is het niet, maar bijzonder wel. Reeds enige maanden geleden heeft SP wethouder Piet Keijzer gepleit voor een funderingen APK-keuring. Onlangs heeft hij dit idee nog eens kenbaar gemaakt op een speciale bijeenkomst voor bewoners van de Wilhelminastraat uit Krommenie. De wethouder is over de keuring in gesprek met het ministerie van VROM.

Afgelopen zomer had Piet Keijzer het eerste gesprek met het ministerie. In een eerder stadium legde de wethouder zijn idee voor aan minister Ella Vogelaar (PvdA). Zij wilde het niet. ,,De branche moet het zelf aanpakken”, was haar reactie.

Aanleiding

In het Keijzerlijk Gesprek 'Funderingen keuren noodzakelijk' op 1 april 2008, geen grap, sprak de wethouder over zijn idee voor APK keuringen. De perikelen in de Krommeniese Wilhelminastraat waren de aanleiding. Bewoners werden gedwongen terstond hun huizen te verlaten, omdat het instortingsgevaar te groot was doordat de funderingen bezweken.
Piet Keijzer stelde toen: ,,Je ziet daar mensen met grote problemen zitten. Met schrik en angst komen de financiële problemen op deze bewoners af. Iedereen die hierbij betrokken is zou alerter moeten zijn op de kwaliteit van de funderingen, want dan kan het geen verrassing zijn.”

Steun

De ellende van de Wilheminastraat wilde hij niet weer meemaken. ,,Het is vreselijk voor die mensen”, reageert hij nu nog steeds. De wethouder beloofde onder meer te spreken met de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) Zaanstreek over de keuringen en zo geschiedde. Volgens hem wilden echter niet alle Zaanse makelaars meewerken.
Piet Keijzer begreep al snel dat hij ook elders steun moest zoeken voor zijn plan. De ingenieurs van het onderzoeksbureau Wareco benaderde hij. ,,Als dergelijke organisaties een branchevereniging oprichten is er een serieuze gesprekspartner om het funderingsprobleem aan te pakken. Nu zijn al die instanties ongeorganiseerd en zo is het lastig praten.”
Het ministerie van VROM wees Piet Keijzer door naar de bouwwereld en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met hen zijn contacten gelegd om te kijken wat zij kunnen betekenen. Met de Stichting Experimenten Volkshuivesting (SEV) maakte hij een afspraak voor een gesprek over advies en ondersteuning.
Steun vond de Zaanse wethouder bij de gemeenteraad. In een later stadium wordt de landelijke politiek ook ingeschakeld voor de funderingen APK. ,,De mogelijkheden zijn niet uitgeput. Ik ga door”, zegt hij strijdbaar.

Herstel

Alles is het de wethouder aangelegen om het funderingsprobleem in Zaanstad onder de knie te krijgen. Niet alleen om de kosten, maar juist voor de veiligheid van de bewoners en de leefbaarheid in de buurten. De Zaandamse Havenbuurt werd enige tijd geleden onderzocht en waar nodig zal funderingsherstel plaatsvinden. De Rosmolenbuurt is eerdaags aan de beurt.
,,Er is iets vertraging. Dat komt omdat wij logischerwijze voorrang hebben gegeven aan de Wilhelminastraat. De actualiteit achterhaalt de planning soms. Vandaar dat wij hierop inspringen. De derde fase van funderingsherstel in Zaanstad eindigt hopelijk in 2009.”

Oplossingen

De kosten van herstel kunnen flink in de papieren lopen. De gemeente Zaanstad biedt de bewoners onder voorwaarden een drie procent goedkopere lening aan, zodat iedereen mee kan doen. Voor mensen die de rekening echt niet kunnen betalen bestaat er een vangnetregeling die op maat de oplossing regelt.
Voor de bewoners van de Wilheminastraat organiseerde Zaanstad een informatiemarkt in het gemeentehuis. Daar was de mogelijkheid om de zaken te regelen. Piet Keijzer: ,,In één-op-één gesprekken werd gekeken wat de mogelijkheden zijn. Dit moest wel, want de stand van zaken verschilde per situatie. De kwaliteit van de fundering, het casco, het vermogen en inkomen van de bewoners, de woonwensen, enzovoorts zijn dingen die van belang zijn om een goede stap te maken tot de juiste oplossingen. Inmiddels druppelen aanvragen voor bouwvergunningen binnen. Het funderingsherstel kan echt beginnen.”

Imago

De crisisfase in Krommenie is achter de rug. De bewoners zijn na funderingsherstel teruggekeerd naar hun huizen. De beeldvorming rondom deze kwestie was niet altijd even positief. ,,De pers berichtte voornamelijk negatief. En dat doet het imago van die straat niet goed. Denk aan de waarde van de woningen, maar ook hoe zowel de gemeente als de bewoners hierin staan. Het was jammer dat de krant zo slecht schreef over de informatiemarkt. De sfeer was juist goed en de meeste mensen waren tevreden, dit in tegenstelling wat de krant ons deed geloven.”

Zaanstad zal de komende jaren nog veel met funderingen te maken krijgen. De slappe grond en rottende grenen palen zijn de oorzaak. Wethouder Piet Keijzer verwacht voor alle partijen een goede afloop en voor de bewoners in het bijzonder.

U bent hier