h

Lege schappen bij Voedselbank

29 september 2008

Lege schappen bij Voedselbank

Meldpunt Betalingsachterstanden start eind 2008

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – Ruim twee jaar geleden is het distributiecentrum van de Voedselbank Zaanstreek-Waterland geopend in de voormalige Woonmall van Assendelft. Vanuit deze plek gaan voedselpakketten naar uitdeelpunten. Degenen die het hard nodig hebben halen het eten daar zelf op. Momenteel is een tekort aan voedsel, zodat het dreigt er naar uit te zien dat zowel de Voedselbank als haar klanten in de problemen komen.

De wethouders Piet Keijzer en Hans Luiten hebben een brandbrief gestuurd naar bedrijven en fabrieken in de Zaanstreek voor hulp aan de Voedselbank. Volgens Piet Keijzer is tot nu toe veel voedsel uit Rotterdam gekomen, maar door de landelijke toename van het aantal voedselpakketten kan dit niet meer volledig waar gemaakt worden. Hij hoopt dat de Zaanse ondernemers de redders in nood zijn voor de Voedselbank.

Subsidie

Zaanstad beperkt zich tot een subsidie van € 5000 op jaarbasis voor het distributiecentrum, waardoor de verdeling gegarandeerd wordt. Extra geld voor voedsel stelt het gemeentebestuur niet beschikbaar.
,,Voedselbanken zouden niet moeten bestaan. Onze ondersteunende voorzieningen voorkomen in principe dat mensen er een beroep op moeten doen. Een 'eigen' Voedselbank betekent voor mij het failliet van de verzorgingsmaatschappij. Zover moet je het met elkaar niet willen laten komen”, aldus Piet Keijzer.

Meldpunt

De wethouder ziet schuldsanering als een vorm van 'tough love'. ,,Wij houden van je, maar er worden wel regels gesteld wanneer wij je helpen.” Om aan preventie van schulden structuur te geven start eind 2008 het zogenaamde 'Meldpunt Betalingsachterstanden'.
Hiermee wil Piet Keijzer dat corporaties, nutsbedrijven, instellingen en de gemeente inzicht krijgen in betalingsproblemen van Zaankanters. Samen met de schuldenaars worden passende oplossingen gezocht. Door mensen uit de schuldsanering te houden kan voorkomen worden dat er extra gebruik gemaakt wordt van de Voedselbank.

Of de brief van beide wethouders al succes heeft voor de Voedselbank kan Piet Keijzer nog niet melden. Zolang er geen extra voedsel komt blijven de schappen van het magazijn leeg, net als de magen van de gebruikers.

U bent hier