h

Pacifist in hart en nieren

23 september 2008

Pacifist in hart en nieren

Machthebbers kiezen bijna altijd voor grof geweld
Door: Willem Croese

ZAANDAM – Wanneer SP Zaanstad fractievoorzitter Rob Poldner gevraagd wordt iets te zeggen over een bepaald thema in zijn gemeente kan de vragensteller ervan op aan dat een antwoord volgt. Altijd genuanceerd tot in de details aan toe. Als een weloverwogen denker doet hij zijn uitspraken en handelt ernaar. Maar waar komt zijn passie vandaan?


Rob Poldner
Foto: Willem Croese

In 1972 wordt hij lid van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP). In 1989 fuseert die partij met de CPN, PPR en EVP tot het huidige GroenLinks. Tot 1994 is Rob Poldner hiervan lid. Zijn lidmaatschap zegt hij op, omdat het gemengde programma van GroenLinks voor hem niet herkenbaar is. ,,Het was te bleek vergeleken met de PSP standpunten”, vertelt hij nu. Twee jaar later sluit Rob Poldner zich aan bij de SP en wordt daar politiek actief.

Pacifisme

De SP'er noemt zich nog steeds een pacifist. In hart en nieren zelfs. Oorlog voeren vindt Rob Poldner zinloos. ,,Mijn vader heeft tegen de Duitsers gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dat was de slag bij de Grebbeberg van 11 tot en met 13 mei 1940. Niet alleen de strijd werd verloren, maar mijn vader raakte ook veel vrienden kwijt door 'friendly fire'. Hij sprak later nooit hierover. Ik wist wel dat hij daar gevochten heeft. Later las ik veel boeken en artikelen over deze veldslag.”
Het geweten van Rob Poldner knaagt wanneer hij zichzelf vragen stelt over het nut van oorlog. Thema's als wat er in de wereld gebeurt, waar je je mee moet bemoeien en wat de achtergronden van conflicten zijn flitsen ook door zijn hoofd. ,,Machthebbers kiezen bijna altijd voor grof geweld en daar ben ik op tegen”, geeft hij als voornaamste reden voor zijn pacifisme.

Militaire interventies

Nadat de PSP opgegaan is in GroenLinks bestaat er in Nederland geen politieke partij meer die het pacifisme zo hoog in het vaandel heeft staan. Toch zegt Rob Poldner bij de SP nooit gewetensnood te hebben, want die partij kiest niet voor militaire interventies in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak.
,,Hier kan ik goed mee leven. GroenLinks stemde wel in met die militaire acties. Verbaasd ben ik hierover. Helemaal als men het heeft over onze jongens steunen. Dat zijn holle praatjes. Zo kan ik al het slechte ook wel wegkletsen.”

Elan

Door middel van overleg en bemiddeling zoekt Rob Poldner altijd naar overeenkomsten. ,,Tegenstellingen leiden tot niks”, zegt hij over deze karaktereigenschap van hem. Toch sluit de SP'er niet uit dat conflicten wel eens nodig zijn om tot oplossingen te komen.
Vlak na de verkiezingen in 2006 staat hij aan de wieg van het huidige Zaanse college. Samen met Piet Keijzer voert Rob Poldner de onderhandelingen namens de SP. Zoals het in Nederland gaat zoeken politieke partijen voor het besturen van een gemeente naar overeenkomsten en soms worden er compromissen gesloten. PvdA, CDA, GroenLinks en SP vormen uiteindelijk het gemeentebestuur.
,,Ik vind het nu plezierig werken in de raad. Er is humor, maar het gaat ook over wezenlijke zaken die resultaten opleveren. Met een maakbaar elan sta je niet meer zielig tegen de muur. Dit beleid moet wat mij betreft voortgezet worden. De lijken worden uit de kast gehaald. Schulden worden weggewerkt. Wij zijn weg uit het doemdenken. Kansen zie ik volop voor dit succesvolle beleid.”

Hulpverlening

In zijn werkzame leven heeft Rob Poldner altijd in de jeugdhulpverlening gezeten. Hij ziet dat mensen vaak aan het kortste eind trekken wanneer zij de inzet van anderen nodig hebben.
Rob Poldner: ,,In 1970 stond ik met mijn gezin op straat. Ik kon niet anders dan een huis kraken. Wij hadden een dak boven onze hoofden nodig en dat konden de machtige instellingen niet bieden. Nu nog zie je dergelijke problemen, zoals onlangs dat een gezin met hulp van de kraakbeweging een huis in gebruik nam aan de Rosmolenstraat. Teveel instanties gaan over zo'n situatie. Ik zou willen dat één persoon het probleem inventariseert om samen met de bewoners, gemeente en corporaties tot oplossingen te komen.”

Marktwerking

Sinds de Paarse kabinetten onder leiding van Wim Kok (PvdA) is de marktwerking in de Nederlandse maatschappij een gegeven. De SP heeft zich altijd hiertegen verzet, omdat het vaak ten koste gaat van de portemonnee van de burgers. Van busmaatschappijen tot aan energiebedrijven wordt de markt de baas.
,,Je wordt regelmatig benaderd om te veranderen van energiebedrijf. In deze maatschappij word je gek gemaakt. Daarom kan ik het mensen niet kwalijk nemen dat ze fouten maken. Zo ontstaan problemen en dan is weer hulp geboden.”
Als SP Zaanstad fractievoorzitter vindt Rob Poldner het regelmatig lastig om mensen directe hulp te bieden. Hij noemt het zelfs een soort spagaat. ,,Als raadslid heb je beperkingen wanneer je contact opneemt met een energiebedrijf. Dan ben je voor zo'n instantie niet de hulpverlener maar de politicus en dat kan gedonder opleveren. Onze SP Hulpdienst heeft dan als bemiddelaar een goede rol.”

Pluche

In de dagelijkse praktijk van de gemeenteraadspolitiek komt de SP'er vaak voor keuzes te staan die direct te maken hebben met de marktwerking. Rob Poldner maakt, zoals hij zelf zegt, altijd de afweging wat goed is of niet.
,,Ik zit niet op het pluche om op het pluche te zitten. Je probeert onder alle omstandigheden het beste er uit te halen voor de mensen. De zwaksten in de maatschappij mogen niet het afvalputje worden. Onrechtvaardigheden moet je weghalen of verminderen. Voor de een is vijf euro een klein probleem, maar voor de ander heel groot.”
In 2002 komt de SP voor de eerste keer in de gemeenteraad van Zaanstad met twee zetels Aanvankelijk is Rob Poldner fractie-assistent en steunfractielid. In 2004 vervangt hij het afgezwaaide SP raadslid Colin Haddon. ,,Het was wennen, want ik vond het een vreemde wereld waarin ik terechtkwam. De tegenstellingen waren hard. De SP had toen wel het geluk om oppositie te voeren, zodat wij standpunten konden innemen. Na 2006 wordt er meer geluisterd naar de argumenten van elkaar. Niemand wordt meer belachelijk gemaakt, dat wel in mijn eerste periode gebeurde.”

Tijdens zijn PSP en GroenLinks periode was Rob Poldner niet zo actief als dat hij nu voor de SP is. Naast zijn werk had hij de zorg voor zijn gezin. Nu vele jaren later staat iedereen op eigen benen, zodat er tijd is voor de SP en de gemeenteraad. Rob Poldner doet dat uit volle overtuiging, zoals een pacifist pur sang dat graag heeft.

U bent hier