h

Baanstede mensontwikkelingsbedrijf

11 oktober 2008

Baanstede mensontwikkelingsbedrijf

Piet Keijzer: 'Mensen moeten aan het werk blijven'

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – 'Mensen moeten aan het werk blijven' is de stelling van Piet Keijzer. Hij zegt dit niet alleen als wethouder Sociale Zaken, maar ook als voorzitter van Baanstede. Dit is de instelling bij uitstek voor hen die niet direct in het reguliere bedrijfsleven terecht kunnen door onder meer handicaps. Onder de noemer 'Baanstede voorbereiden op de toekomst' is de directie bezig met herschikking binnen de organisatie.

Piet Keijzer

De schrik zou om het hart kunnen slaan als een 'werknemer' van Baanstede zoiets verneemt. ,,Dergelijke veranderingen in dit bedrijf veroorzaken onrust onder het personeel. Zeker met hen moet je heel voorzichtig omgaan. Een beperkt aantal mensen zal een andere functie krijgen binnen Baanstede. Dat is niet altijd leuk, want hun vertrouwde werkomgeving stopt in die vorm. Ik vind echter dat Baanstede het personeel hierin goed begeleidt”, reageert Piet Keijzer.

Wetswijziging

De Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) is per 1 januari 2008 gewijzigd. Volgens de website www.wswplein.nl zijn de voornaamste wijzigingen: ,,De gemeente meer verantwoordelijk te maken, door het geld niet meer naar het bedrijf of het schap over te maken, maar rechtstreeks naar de gemeente; een gemeentelijke cliëntenraad Wsw in te stellen om Wsw'ers meer invloed op het gemeentelijk beleid te geven, wordt in 2008 bij gemeentelijke verordening geregeld; een persoonsgebonden budget in te voeren zodat een Wsw'er zelf kan regelen dat hij bij een reguliere werkgever aan de slag kan, wordt in 2008 bij gemeentelijke verordening geregeld; middels enkele verbeteringen werkgevers makkelijker Wsw'ers in dienst te laten nemen en gemeenten meer vrijheid (maar geen geld) te geven om de wachtlijst aan te pakken.”
Piet Keijzer kent de veranderingen als geen ander. ,,De verantwoordelijkheid voor de gemeente ligt anders en daar heb ik als wethouder mee te maken. Er worden bij Baanstede toekomstplannen gemaakt. Het voornaamste is dat het productiebedrijf omgebouwd wordt tot een 'mensontwikkelingsbedrijf'. Dit vind ik een vooruitgang, want dan gaat het niet alleen om de productie maar ook om de mens die zijn beperkingen en mogelijkheden heeft.”

Meer werk

Een van de lokale veranderingen is bestemd voor de kledingsortering in Wormerveer. Baanstede en Het Goed gaan daar intensief samenwerken. De wethouder verwacht dat hierdoor in stappen meer werk naar Baanstede komt.
Ander werk voor Baanstede is de verzending van post. ,,Je boort nieuwe markten aan. Bijvoorbeeld de gemeentepost die wordt nu door Wsw'ers gedaan. Onlangs nog zag ik ze de post bij mij thuis brengen en dat geeft een goed gevoel”, vertelt Piet Keijzer.
De wethouder benadrukt dat Wsw'ers bij de maatschappij aangesloten moeten zijn. Volgens hem is dat beter voor hen, want dan tellen zij mee. ,,Neem de snoepinpakfabriek 'Look a Look'. Daar zijn zogenaamde beschutte werkplaatsen waar Wsw'ers hun steentje bijdragen. En dat doet ze echt goed.”

Indicatie

Piet Keijzer wil er vroeg bij zijn wanneer mensen in het gat komen van sociale uitkeringen. Hij stelt dat de problemen vaak al beginnen na school. ,,Kinderen die bijvoorbeeld het speciaal onderwijs verlaten komen niet allemaal aan het werk. Na enige tijd hebben zij een uitkering. Nu gaat het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) het gesprek aan met de betrokkenen. Als de indicatie zodanig is krijgen ze voorrang om aan de slag te gaan bij Baanstede.”
Op landelijk niveau zijn er 120.000 mensen geïndexeerd voor de Wsw. Ongeveer 100.000 mensen werken via deze wet en het budget is afgestemd op 90.000. Te weinig geld en een wachtlijst van 20.000 mensen zijn momenteel de voornaamste problemen. Toch is de wethouder redelijk tevreden hoe de stand van zaken is in Zaanstad.
,,Wij hebben een wachtlijst van ongeveer één jaar. Die lijst was langer. Vorig jaar is een inhaalslag gemaakt. Jongeren krijgen momenteel voorrang, want zij zijn immers de toekomst. Je moet er toch niet aan denken dat zij na hun schoolperiode in een gat vallen en vervolgens de rest van hun leven afhankelijk zijn van een uitkering.”

Geld

Zo'n 450 Zaanse Wsw'ers verdienen de kost via Baanstede. Totaal heeft dit bedrijf 1000 werknemers in dienst. De landelijke overheid subsidieert de loonkosten per volle werkplek voor ongeveer 24.000 euro per jaar. De gemeente doet daar tussen de 1000 a 2200 euro per volle werkplek bij. Verder zal Baanstede eigen inkomsten moeten genereren.
Piet Keijzer: ,,Het bedrijfsresultaat is van belang om het hoofd boven water te houden. De prijzen van Baanstede blijven vergelijkbaar met die van de markt. Opvallend is overigens dat het ziekteverzuim hier stukken lager ligt dan het landelijk gemiddelde waardoor geen extra aanslag gedaan wordt op het budget.”
Baanstede is een sociale instelling met financiële randvoorwaarden. Bij gemeentelijke aanbestedingen wordt keer op keer gekeken of aan de sociale kant voldaan kan worden. Hij noemt als voorbeeld het schoonmaakwerk dat in gemeentelijke instellingen gedaan wordt door bedrijven die Wsw'ers inhuren.

Kansen

Negen gemeenten in het gebied Zaanstreek – Waterland waren in 1999 de oprichters van Baanstede. Alle sociale werkplaatsen kwamen onder één dak. Voor het bestuur levert iedere gemeente een wethouder. Alle gemeenten hebben een even zware stem.
Zaanstad en Purmerend wisselen het vice- en voorzitterschap af in periodes van twee jaar. Momenteel is Piet Keijzer de voorzitter en dat in de tijd van herschikking bij het bedrijf. Niettemin ziet de SP'er kansen. Binnenkort komt een onderzoeksrapport uit met voorstellen van Bert de Vries (CDA) voor de Wsw en de onderkant van de arbeidsmarkt.
,,Wat mij betreft ligt de nadruk op de zaken aan de 'gehele' onderkant van arbeidsmarkt en niet alleen de Wsw. Als mensen via re-integratie uit de bijstand aan het werk komen heeft dat een positieve invloed op hen. Baanstede kan hierin een belangrijke rol spelen en daar gaat het voor mij om”, concludeert Piet Keijzer.

U bent hier