h

Het geld van de provincie en Brandhaard Aarde

19 oktober 2008

Het geld van de provincie en Brandhaard Aarde

Tweemaal per jaar komen afgevaardigden van SP afdelingen in regionaal verband bij elkaar. Op de Regioconferentie van zaterdag 18 oktober 2008 in Amsterdam legde in de ochtend de SP Noord-Holland Statenfractie verantwoording af over het afgelopen halfjaar. Er werd gesproken over belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest, politieke speerpunten voor de komende tijd en andere zaken uit de actualiteit. Heet hangijzer was natuurlijk de 98 miljoen euro (78 euro per Noord-Hollands gezin), die de provincie Noord-Holland kwijtraakte aan failliete Amerikaanse en IJslandse banken. Ook de actie rond de bibliobus en de jeugdzorg kwamen uitgebreid aan de orde.


De voorzitters
Foto: Anna de Groot

In de middag werd de landelijke SP discussienota ‘Brandhaard Aarde, internationale machtsorde of internationale rechtsorde?’ besproken. Dit stuk is nog lang niet definitief en dus ook nog niet openbaar. Eerst moeten de wijzigingsvoorstellen van alle SP afdelingenen nog worden verwerkt, daarna moet het gewijzigde stuk nog langs het Partijbestuur en uiteindelijk zal de herziene versie aan de Partijraad worden voorgelegd. Voor die tijd mogen de afdelingen aan hun afdelingsvoorzitter nog meegeven of zij tevreden zijn over het – inmiddels gewijzigde – stuk.

De afdeling Zaanstreek heeft veel tijd besteed aan het bespreken van het stuk, hetgeen leidde tot een aantal wijzigingsvoorstellen. En die wijzigingsvoorstellen werden vandaag op de Regioconferentie door acht leden van de afdeling Zaanstreek gepresenteerd. Getuige het applaus dat de sprekers van de afdeling ten deel viel, worden er vast enige opmerkingen van de afdeling Zaanstreek in de definitieve nota opgenomen.


De zaal
Foto: Anna de Groot

Carla Schuddeboom
SP Zaanstreek raadslid Carla Schuddeboom
Foto: Anna de Groot

Sonja van Elmpt
SP Zaanstreek raadslid Sonja van Elmpt
Foto: Anna de Groot

Patrick Zoomermeijer
SP Zaanstreek bestuurslid Patrick Zoomermeijer
Foto: Anna de Groot

U bent hier