h

Huurders de klos

18 oktober 2008

Huurders de klos

Woningcorporaties dreigen uit huisvestingsbestel te stappen

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – Betaalbare huisvesting voor mensen met de laagste inkomens staat onder druk doordat meer dan de helft van de corporaties uit het huisvestingsbestel dreigt te stappen, beweert de Woonbond. De plicht om de huren betaalbaar te houden vervalt wanneer dit gebeurt. Huurders kunnen forse huurverhogingen verwachten. Wethouder Piet Keijzer zegt dat het probleem zich 'nog' niet voordoet bij Zaanse corporaties.

Piet Keijzer

De SP'er heeft van die corporaties niet vernomen dat zij uit het bestel willen stappen. Hij verwacht het niet, althans in de overleggen met de wethouder is hier niets van gebleken. Enkele woningcorporaties in het land hebben reeds aangegeven toch de stap te willen zetten. ,,Het is een politiek spel. Een wanhoopsactie. Er is geen regie meer op volkshuisvesting. Bovendien zijn er weinig sanctiemogelijkheden. Kortom een drama", reageert Piet Keijzer.

Juridisch

De eerste corporaties in het land hebben aangekondigd naar de rechter te stappen om het vertrek uit het huisvestingsbestel af te dwingen. Minister Ella Vogelaar (PvdA) heeft onmiddellijk laten weten die stap met vertrouwen tegemoet te zien.
SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen zegt op de landelijke SP website: ,,Ik heb geen idee waar dat vertrouwen op gebaseerd is, want veel juristen denken juist dat de woningcorporaties sterk staan." De Zaanse wethouder Wonen, Piet Keijzer, vindt het punt van zijn SP-collega een sterk juridisch punt. ,,De boel staat immers op ontploffen."

Belasting

Hij legt de oorzaak van de problemen met de corporaties bij het beleid van kabinet. De Vogelaarwijken eisen bijvoorbeeld de tol, want er is onvoldoende geld. De woningbouwverenigingen moeten op last van het ministerie de beurs opentrekken.
,,En als je dan als staat vennootschapsbelasting eist van de corporaties is de ellende compleet. Reguliere bedrijven betalen ook die vorm van belasting, maar mogen onrendabele zaken als belastingaftrek opvoeren. Corporaties niet."
Piet Keijzer zegt zich zorgen te maken over deze ontwikkeling, want voor alle partijen pakt dit beleid slecht uit. Corporaties, gemeenten en het Rijk schieten hier naar zijn mening totaal niets mee op. ,,En het meeste beroerde is dat de huurders uiteindelijk de klos zijn", stelt hij.

Alternatief

Gekscherend heeft de SP wethouder enkele maanden geleden tegen een directeur van een Zaanse woningbouwcorporatie gezegd dat nationalisatie van deze huurbazen misschien een oplossing is. Serieuzer wordt het wanneer werkelijk de sociale huisvesting uit de hand loopt.
Piet Keijzer: ,,Je moet in dat geval wel als gemeente weer woningen gaan verhuren. Simpel wordt het niet, want de wetgeving moet dan flink aangepast worden zoals voor grondaankoop. Voor veel gemeenten zijn de financiële middelen niet toereikend om zo'n stap te zetten, ook niet voor Zaanstad.”

De wethouder hoopt dat het tij keert. Het kabinet moet volgens hem niet op die manier het mes op de keel zetten van de corporaties. De Vogelaarwijken vindt hij het slechtste voorbeeld. ,,Voor Poelenburg waren wij al lang rond met de corporaties over het Masterplan, voordat überhaupt de Vogelaarwijken gelanceerd werden. Ook het opplussen met een sociale en economische paragraaf was al afgesproken. Vervolgens fietst de landelijke afdrachtregeling er doorheen. Ik vind het vervelend en weinig sfeerverhogend. Niettemin hebben wij in Zaanstad razendsnelle en goede afspraken gemaakt.”
Reden genoeg voor Piet Keijzer om te vertrouwen op het gezonde verstand en de verantwoordelijkheid van de Zaanse woningbouwcorporaties.

U bent hier