h

Ik wil mijn 80 euro terug!

29 oktober 2008

Ik wil mijn 80 euro terug!

Vandaag voerde de SP in Noord-Holland actie tegen het gevoerde financiële beleid van de Gedeputeerde Staten onder het motto "Ik wil mijn 80 euro terug!"
Vanaf 13.30 uur liepen SP'ers uit de hele provincie in Haarlem van het station naar de Grote Markt. Onderweg deelden ze flyers uit en vroegen de mensen om hun handtekening ter ondersteuning van een "VOLKSMOTIE VAN AFKEURING".


Foto: Jan Buter

Ook u kunt de volksmotie steunen door te tekenen op de website van SP Noord-Holland

Tekst van de flyer

Het lijkt erop dat de Provincie Noord-Holland 78 miljoen euro kwijt is. Die stonden op de bank in IJsland en zijn verloren. Ook in Duitsland stond 20 miljoen euro op een inmiddels failliete bank.

Met dat geld, opgebracht door de huishoudens in de provincie, kun je mooie dingen doen voor de inwoners van Noord-Holland. Maar dat kan nu niet meer!

Wie is hiervoor verantwoordelijk? Dat zijn de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in het bijzonder de man die op de centen past, de Gedeputeerde Financiën. De SP heeft samen met D66 een spoeddebat aangevraagd, dat donderdag 30 oktober in de Provinciale Staten plaats vindt.

De SP vindt dat we namens u een volksmotie van afkeuring zouden moeten aanbieden:

De motie

"Als inwoner van Noord-Holland heb ik op grond van het mogelijke verlies van miljoenen gemeenschapsgeld er onvoldoende vertrouwen in, dat de huidige Gedeputeerde voor Financiën de belangen van mijn provincie nog kan behartigen en ik verzoek hem hieruit zijn conclusie te trekken."


Foto: Jan Buter

U bent hier