h

Spookverhalen over Pardonners

4 oktober 2008

Spookverhalen over Pardonners

Wethouder Piet Keijzer voor leerwerkplicht jongeren

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – Als wethouder van Sociale Zaken of Integratie krijgt SP'er Piet Keijzer regelmatig te maken met nieuwe beleidsvoorstellen of de gevolgen hiervan. Zo wil staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA) de bijstandsuitkeringen voor jongeren tot 27 jaar afschaffen. De leerwerkplicht wordt ingevoerd. Een ander punt is dat er beweerd wordt dat meer mensen in de bijstand zijn gekomen door de 'Pardon' regeling.


Het aantal mensen dat korter dan een jaar in de bijstand zit is gestegen in het tweede kwartaal van 2008. Ruim drie procent (1500) tot 50.000 mensen zouden meer gebruik maken van die mogelijkheid. Tussen juli 2006 en juli 2007 is echter het aantal landelijk gedaald met twintig procent volgens de cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). De Zaanse wethouder zegt de stijging voor 2008 in Zaanstad niet te herkennen en al helemaal niet door de Pardon regeling.

Re-integratie

Piet Keijzer erkent wel dat er een stagnatie plaatsvindt in de daling van het aantal mensen in Zaanstad die gebruik maakt van de bijstand. ,,In 2007 hadden wij een forse afname van dertien procent. Voor dit jaar is het tot nu toe slechts 1,7 procent."
De oorzaak vindt de wethouder in het feit dat het beleid om mensen in de bijstand aan het werk te krijgen succesvol is. De harde kern van mensen in de bijstand is volgens hem volledig in zicht. De re-integratie werkt volgens Piet Keijzer in Zaanstad goed, want zo'n tachtig procent van de bijstandsgerechtigden vindt werk via een zogenaamde startbaan.
,,Om te beginnen betaalt de gemeente een deel van het salaris voor die mensen. Naast het zogenaamde 'verloningssysteem' hebben zij goede begeleiding en dat werkt uitstekend bij ons."

Pardon

De landelijke toename van het aantal mensen die gebruik zou maken van de bijstand ligt volgens het CBS aan de Pardon regeling welke het kabinet ingevoerd heeft voor mensen die langdurig in asielzoekersprocedures zitten. Ook hierin herkent Piet Keijzer het verhaal niet.
,,Dat zijn spookverhalen. Degenen die in een asielzoekersprocedure zitten mogen niet werken. Zij doen geen werkervaring op in Nederland. Ik vind dat niet goed, want werken is beter dan rondhangen. Bovendien zouden de asielzoekers voor een belangrijk deel hun eigen inkomsten kunnen vergaren en werkervaring opdoen."
De angst dat duizenden en duizenden mensen naar Nederland zouden komen na de invoering van de Pardon regeling ziet de wethouder als fabels. Voor Zaanstad geldt dat slechts 26 mensen op die manier geholpen zijn aan een woning. ,,Bovendien verafschuw ik al die stigmatiserende verhalen."

Jongeren

Van een andere orde is de leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar. Momenteel maken landelijk zo'n 25.500 jongeren gebruik van de bijstand. Piet Keijzer is een voorstander van de leerwerkplicht die staatssecretaris Ahmed Aboutaleb voor ogen heeft om dit aantal te reduceren. Die wil alleen een 'inkomensondersteuning' verstrekken als een jongere naar school gaat.
,,Het recht op bijstand is veel beter om het blijvend te laten gelden voor die groep. Zo is de kans op contact met hen vele malen groter om ze op weg te helpen. En je voorkomt dat jongeren tot hun 27ste uit het zicht blijft of zelfs de illegaliteit in verdwijnen.”
Gemeenten krijgen de plicht leer-werktraject aan te bieden en wie dat aanbod niet accepteert krijgt geen uitkering. ,,Ik vind het goed dat jongeren die niks doen verplicht worden om te leren en te werken, maar er moet wel goed gekeken worden naar degenen die echt niets kunnen doen. In Zaanstad hebben wij zo'n tweehonderd jongeren die voor de regeling in aanmerking komen. Je moet die jongeren meteen naar bijvoorbeeld Baanstede laten gaan om ervaring en kennis op te doen. Ook bedrijven zouden een belangrijke rol moeten spelen door deze jongeren in dienst te nemen.”

U bent hier