h

Zaanse SP-fractie blij met huisbezoek bij hulpvragen

2 oktober 2008

Zaanse SP-fractie blij met huisbezoek bij hulpvragen

Gelijk krijgen is de kunst

Door: Mieke Westera

Gemeente Zaanstad gaat de eerste drie maanden van 2009 op proef bij iedere aanmelding voor individuele voorzieningen een huisbezoek afleggen. Deze proef is een flinke stap in de goede richting, volgens SP raadslid Sonja van Elmpt, die namens de SP fractie altijd heeft aangedrongen op indicatiestelling door huisbezoeken.

Sonja van Elmpt: “Soms heb je gelijk, je weet het zeker, maar de kunst is dat gelijk te krijgen. Meestal lukt dat niet meteen, dan moeten anderen eerst overtuigd worden en dat duurt vaak even. We hebben steeds gezegd dat je niet telefonisch kunt indiceren voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of hulpmiddelen. Zeker niet als je vraaggericht wilt werken (zoals de raad in een motie heeft afgedwongen). Veel ouderen gaat het vragen van hulp of ondersteuning niet gemakkelijk af. Ze zijn nog van de generatie die het liefst alles zelf opknapt. Daardoor is de kans groot dat in een telefoongesprek de echte problemen niet goed boven tafel komen. Bij een huisbezoek daarentegen kun je niet alleen veel beter een gesprek voeren, je kunt ook met eigen ogen zien hoe de situatie in huis is en hoe iemand zich zelf redt.”

proef

"Nu krijgt de SP ineens gelijk. De gemeente heeft ingezien dat door de telefonische indicatiestelling fouten kunnen worden gemaakt en gaat op 1 januari beginnen met een proef om bij iedere aanmelding voor individuele voorzieningen een huisbezoek af te leggen.

Een proef is volgens de gemeente nodig omdat er misschien situaties zijn waarbij het telefonisch afhandelen wél beter is. Dat kan zijn wanneer iemand al eerder hulp heeft aangevraagd en er daardoor al veel bekend is. Ook bij kleine, relatief simpele aanvragen, zoals een vervoerspasje, kan misschien volstaan worden met een telefonische intake."

professionals

"Bijkomend voordeel is, wat de SP betreft, dat door deze wijze van indicatiestelling bij het aanvragen van hulp bij de Wmo loketten van Zorgzaan volstaan kan worden met het vragen naar wat algemene gegevens, zoals naam, adres en de reden van de aanvraag. Het echte gesprek wordt dan gevoerd door professionals bij de mensen thuis en niet door de vrijwilligers in het loket of telefonistes in de centrale.

Het functioneren van het loket zal nog besproken worden in de gemeenteraad. Voorlopig zijn we blij met het afschaffen van de telefonische indicatiestelling. Nu de rest van de verbeteringen nog”, aldus Sonja van Elmpt.

U bent hier