h

Wethouder Keijzer en scholen overhandigen computers aan kinderen

5 november 2008

Wethouder Keijzer en scholen overhandigen computers aan kinderen

Computer is noodzakelijk voor ontwikkeling
Tekst en foto: Zaanstad Journaal

Op vrijdag 31 oktober om 14.00 uur overhandigde wethouder Keijzer van Werk, Inkomen en integratie computers aan een eerste groep van tien kinderen uit de eerste of tweede klas van het Voortgezet Onderwijs. De kinderen komen uit gezinnen met een laag inkomen en kregen een computer, een printer en een internetabonnement van drie jaar. Dit initiatief is een samenwerking tussen de gemeente Zaanstad en alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zaanstad. De overhandiging vond plaats in Compas vmbo. Vertegenwoordigers van de scholen waren hierbij aanwezig.

Als kinderen een computer hebben, verhoogt dat de kans dat zij op een goede manier aan het onderwijs deelnemen. De gemeente Zaanstad vindt dat alle kinderen volwaardig mee moeten kunnen doen in de Zaanse samenleving. Financiële redenen mogen daarvoor geen belemmering zijn; het aantal kinderen voor wie dat nu het geval is, wil Zaanstad met de helft terugbrengen.
Chayron weet wel wat ze met de computer gaat doen: 'ik ga mijn huiswerk op de computer maken, MSN'en en ik ga een sport zoeken op internet; ik denk aan streetdance'. 'Ik ga er mijn duitse vertalingen op uitprinten", zegt Lisa 'en het gebruiken voor werkstukken, mijn laatste werkstuk ging over Jan Wolkers'. Met zijn virtuele spel personage Rukosi leert Dion met geld omgaan: 'Ik betaal zijn huis, kleding, doe boodschappen, train hem in pijl en boogschieten en speel samen met anderen. Ik kan ook bonuspunten verdienen en met deze nieuwe snellere computer maak ik daar meer kans op!'

Meer computers in november en december

Uiterlijk in de eerste week van november ontvangen alle in Zaanstad wonende ouders van leerlingen in de eerste en tweede klas van de Zaanse scholen in het Voortgezet Onderwijs thuis een brief van de scholen. Als zij aan de inkomensvoorwaarden voldoen, kunnen zij een aanvraag indienen. Zij ontvangen dan in november of december een computer.
Ouders die in Zaanstad wonen, maar wiens kind buiten Zaanstad op school zit, krijgen geen brief toegestuurd. Zij komen wel in aanmerking voor een computer en kunnen contact opnemen met de gemeente via 0900 2352452. Per 1 december 2008 is het nummer 14075.

Aboutaleb-gelden

Dit project is een landelijk initiatief van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Nederland groeien 381.000 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. Kinderen die voor een computer in aanmerking komen maken deel uit van gezinnen waarvan het inkomen niet hoger is dan € 1.248,- per maand voor een alleenstaande ouder, of € 1.386,- per maand voor een echtpaar/samenwonenden.

U bent hier