h

Anders kachelt Zaanstad achteruit

1 december 2008

Anders kachelt Zaanstad achteruit

Woonvisie 'Zaans Mozaïek' moet Zaanstad op peil brengen

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – Vers van de pers is het boekje 'Zaans Mozaïek: een vitale stad in een metropoolregio'. In 48 pagina's wordt de stand van zaken duidelijk gemaakt over woningbouw in de gemeente Zaanstad en niet onbelangrijk, ideeën worden gepresenteerd. Verantwoordelijk wethouder Piet Keijzer stelt dat het college van B en W trots is op deze Woonvisie 2008-2020.

Piet Keijzer,,Zaanstad heeft te maken met een sluipende achteruitgang van het woningbestand. Kwaliteit en kwantiteit staan niet meer in verhouding met elkaar. Bijvoorbeeld de sociale woningvoorraad is 44 procent en daarmee behoort onze gemeente tot de top in deze sector. Veel van die woningen voldoen niet meer aan de normen. Het aanbod van koopwoningen boven de driehonderdduizend euro is aan de lage kant. Door deze effecten komen de inkomensgroei en het welvaartsniveau van de Zaankanters onder druk te staan. Wij moeten iets doen anders kachelt Zaanstad achteruit”, betoogt de wethouder.

Abstract

Het Zaans Bouwplatform, de gemeente, woning- corporaties, ontwikkelaars, architecten, aannemers, makelaars en de welzijn- en zorgsector werkten de afgelopen periode intensief samen om de nieuwe woonvisie vorm te geven. Piet Keijzer hecht grote waarde aan de inbreng van hen. ,,Met de bouwers op deze manier werken aan de toekomst van Zaanstad is waardevol. Zij moeten het uitvoeren, dus ook steunen.”Sloop Rosmolenbuurt

Bewoners zijn niet van tevoren gekend om de woonvisie gestalte te geven. Het zou te abstract zijn. ,,Nu spreken wij met organisaties als de huurders-, senioren- en jongerenraad om hun inbreng te horen. Voor bewoners is het moment van belang als iets in hun buurt speelt, zoals het bijvoorbeeld is gegaan met het huidige Bannehof complex dat vervangen wordt door woningbouw. En het proces in de Kleurenbuurt in Zaandam, waar bewoners vanaf het vroegste moment van planvorming erbij worden betrokken. Overleg en keuzes maken zijn etappes waarin zij volop betrokken zijn”, zegt Piet Keijzer.

Hobbel

Voordat de woonvisie in de gemeenteraad werd besproken ging de wethouder eerst nog in gesprek met zijn eigen partijgenoten. De SP Zaanstad fractie en het kader bogen zich hier samen over met Piet Keijzer. ,,Die hobbel moest ik wel nemen, want mijn eigen partij zal de woonvisie toch als eerste voldoende moeten steunen.” In grote lijnen konden de SP'ers zich vinden in het stuk.
De volgende stap is de gemeenteraad, die goedkeuring moet verlenen. Op 27 november werd twee uur de tijd uitgetrokken tijdens het Zaanstad Beraad. Door de bank genomen kon ook de raad uit de voeten met de woonvisie. Al vond Piet Keijzer's partijgenoot en raadslid Guus Moot dat er meer dan voldoende koopwoningen zijn boven de driehonderdduizend euro. Verder vroeg het Zaans raadslid aandacht voor de sociale woningsector.

Inzichten

Tijdens de vorige raadsperiode pleitte de SP in de Zaanse raad voor vijftig procent sociale woningbouw en vijftig procent koopwoningen. Bij het aantreden van het huidige college werd de verhouding zeventig/dertig procent aangehouden.Sloop Abeelstraat

De wethouder noemt het instemmen hiermee 'voortschrijdende inzichten' van zijn partij. ,,Zaanstad wordt juist armer als je de fiftyfifty norm hanteert. Je bouwt voor de komende honderd jaar en dan wil je een juiste samenstelling hebben. Nu kijken wij wat er in de buurt gebouwd is en wat er gebouwd wordt. De huidige voorraad woningen moet waar nodig en mogelijk is opgeknapt worden. Ja, je krijgt hogere huren. Daarvoor komen kwalitatief betere woningen met bijvoorbeeld minder energiekosten, zodat de maandelijkse lasten nagenoeg gelijk zijn. Het maximum aan de netto huurlasten zit voor mij bij vijfentwintig procent voor de lage inkomens.”

Kwaliteit

De verscheidenheid van buurten en wijken wordt volgens de wethouder steeds belangrijker om een goede positie als Zaanstad in te nemen in de regio. ,,Meer en meer wordt hier naar gekeken. Veel Zaankanters werken bijvoorbeeld in Amsterdam. Dan moet je je wel afvragen of de werkgelegenheid in Zaanstad op het juiste peil is. Met een gemengder bevolking heb je betere ervaring, kennis en opleiding binnen de stadsgrenzen waar je wat mee kan doen.”Nieuwbouw Schepenhof

De kwaliteit van het huizenbestand is volgens Piet Keijzer aan verbetering toe en de hoeveelheid kleine woningen is te groot vergeleken met omliggende gemeenten. ,,Nu zijn er dus te veel goedkope woningen. Eenderde van nieuwe huurders in Zaanstad komt van buiten hierop af. Van die groep komt vijfentwintig procent uit Amsterdam. Het loopt vast.”

Woonladder

Mensen die door willen stromen naar een grotere en duurdere woning hebben onvoldoende mogelijkheden. Piet Keijzer wil voorkomen dat die groep bewoners Zaanstad verlaat, omdat zij niet de juiste woning kunnen vinden. Bovendien zien ook woningcorporaties in dat een flink aantal complexen niet meer voldoet aan de huidige tijd.Kleurenbuurt

,,ZVH vroeg mij aan te kondigen dat de Kleurenbuurt in Zaandam gesloopt moet worden. Ik zei dat niet te doen, want ik vond dat de corporatie eerst zelf met een goed plan moest komen dat gesteund werd door de bewoners. De wensen van hen moeten meegenomen worden. En dan zie je dat mensen graag in hun buurt willen blijven wonen, maar met een gevarieerder woningaanbod.”
De keuze tussen huren en kopen zou volgens Piet Keijzer groter moeten zijn, want dan kunnen stappen genomen worden op de woonladder. Om dit te bevorderen bestaan bijvoorbeeld de 'Betaalbare Koopwoningen Zaanstad' (BKZ). Starters kunnen een woning kopen zonder eigen geld en met een laag inkomen.
,,De BKZ grens ligt nu op 127.000 euro. Ik wil dat bedrag verhogen naar tweehonderdduizend euro, zodat meer BKZ woningen op de markt aangeboden worden. Andere alternatieven zijn huurwoningen met korting kopen of koopwoningen huren. Wij moeten flexibeler zijn met het aanbod.”

Duidelijk wordt met het visiestuk dat er veel werk aan de winkel is in de Zaanse woningbouw. Op 15 januari volgt een tweede behandeling in het Zaanstad Beraad, waarna op 22 januari de gemeenteraad de Woonvisie kan vaststellen. ,,Daarna kunnen prestatieafspraken gemaakt worden met de corporaties. De nadruk zal ook zeker liggen op het kwalitatief verbeteren van de bestaande woningen. Daar is de meeste winst op korte termijn te behalen.”, zegt Piet Keijzer.

U bent hier