h

Droge voeten door Waterbank

21 december 2008

Droge voeten door Waterbank


Intentieverklaring Zaanstad en Hoogheemraadschap getekend


Tekst en foto's: Willem Croese

ZAANDAM – Klimaatveranderingen en veel nieuwbouw zorgen ervoor dat water in de Zaanstreek een probleem kan zijn. Goede afspraken zijn volgens beleidsmakers hard nodig. Een aanzet hiertoe is gemaakt door de oprichting van de 'Waterbank', een samenwerkingsverband van de gemeente Zaanstad en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wethouder Piet Keijzer en Hoogheemraadschap bestuurder Jan Wentink hebben afgelopen vrijdagmiddag een intentieverklaring getekend.

Piet Keijzer en Jan Wentink tekenen
Piet Keijzer en Jan Wentink tekenen

Als in de gemeente gebouwd wordt zal op een andere plek opvang moeten zijn voor overtollig grondwater. ,,Het zou toch een vreselijk beeld zijn als alle bewoners een vijver moeten graven, waarin Japanse goudkarpers zwemmen”, benadrukt Piet Keijzer de waterproblematiek.

Waterbank

De Waterbank wordt het brein van deskundigen, die de komende twee jaar onderzoek doen naar de stand van zaken. Waterbank-coördinator Els Lenting legt met haar medewerkers een systeem aan door alles digitaal in kaart te brengen.
Momenteel wordt het Zaandamse In 't Veldpark gerenoveerd en daar is gegraven om de waterafvoer middels drainage te regelen. Op het sportpark Kalf echter is dit nog niet rond. Kunstgras op dergelijke complexen is verharding van de grond, waardoor het water vaak niet voldoende weg kan vloeien. Dit zijn enkele voorbeelden waartegen aangelopen wordt.

Waterbank overeenkomst
Waterbank overeenkomst

Verder werkt de Waterbank plannen uit, die ervoor zorgen dat Zaankanters droge voeten houden. Zogenaamde peilgebieden, zoals polders kunnen worden ingezet voor wateropvang. Efficiënt gebruik van stedelijke bouwplannen met de juiste randvoorwaarden kan volgens Els Lenting ook positieve resultaten opleveren.

Actieve inzet

Zaanstad is de grootste gemeente boven het Noordzeekanaal met een enorm industriële achtergrond. Dit maakt het volgens Jan Wentink moeilijker, maar hij ziet kansen. ,,Praktische oplossingen zoeken en dilemma's voorleggen aan Zaanstad en het Hoogheemraadschap moeten zorgen voor goede beleidsplannen. Ga dit niet uit de weg.”

Samenwerking Zaanstad en Hoogheemraadschap een feit
Samenwerking Zaanstad en Hoogheemraadschap een feit

Hij prijst de actieve inzet van wethouder Piet Keijzer om de waterproblematiek namens Zaanstad aan te pakken. Jan Wentink stopt zelf per 7 januari met bestuurlijke activiteiten voor het Hoogheemraadschap. Hij is niet herkozen tijdens de waterschapsverkiezingen van 13 tot en met 25 november. Het nieuwe bestuur zet de samenwerking met Zaanstad voort.

U bent hier