h

Extra verkeer nieuw ziekenhuis grote zorg

17 december 2008

Extra verkeer nieuw ziekenhuis grote zorg


Zaanstad en ZMC spreken met bewoners over nieuwbouw


door: Willem Croese

ZAANDAM – In een bomvol restaurant van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) hebben buurtbewoners vanavond uitleg gekregen over bouwplannen voor een nieuw ziekenhuis op het VVZ-terrein en woningbouw op het huidige ZMC-terrein. De aanwezigen stelden vooral vragen over het verkeer, parkeerproblemen plus de hoogte en grootte van de geplande gebouwen.

Wethouder Piet Keijzer (SP) reageerde na afloop dat het een 'prima' avond is geweest. De vragen zijn kritisch van de belangstellenden en dat vindt hij terecht. Planmatig zijn de gemeente en ZMC ver vooruit, al zijn de voorstellen nog niet definitief. In maart 2009 hopen zowel het college van burgemeester en wethouders als de ZMC raad van toezicht hun akkoord te geven. Vervolgens zal de gemeenteraad van Zaanstad het oordeel moeten vellen. In de tussentijd krijgen de bewoners uit de naaste omgeving en anderen de gelegenheid om hun zegje te doen en waar nodig bezwaren aan te tekenen.

Noodzaak

,,Het is een volle bak vanavond en dat verdient zo'n onderwerp”, opent Piet Keijzer de avond. Een nieuw modern ziekenhuis en later op ongeveer 80.000 vierkante meter woningbouw is volgens hem van groot belang voor de stad. De verwachting is dat op het ZMC-terrein circa vierhonderd woningen gebouwd zullen worden. Een exacte verdeling van koop- en huurwoningen kon de wethouder nog niet geven, omdat daar de plannen nog te pril voor zijn.
Rob Dillman benadrukt de noodzaak van een nieuw ziekenhuis. Delen van het gebouw komen uit de jaren zestig en die zijn volgens hem in slechte staat. ,,U moet daarvoor maar eens kijken op het ziekenhuiscomplex”, zei hij. De gebouwen uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn naar zijn mening redelijk, maar voldoen niet meer aan de technische normen van de gezondheidszorg van tegenwoordig en laat staan in de toekomst.

Tempo

Het ZMC heeft de mogelijkheden tot renovatie en nieuwbouw bekeken van het huidige ziekenhuis en zet deze af tegen de mogelijkheid om op het VVZ-terrein een geheel nieuw gebouw neer te zetten. Rob Dillman pleit met zijn mede-bestuursleden voor nieuwbouw, omdat het voornamelijk rust geeft en dat een nieuw ziekenhuis gebouwd kan worden terwijl het oude doordraait. Medio 2012 kan het ZMC volop draaien in de nieuwe huisvesting.
,,Het hoge tempo van besluiten nemen mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid”, vult Piet Keijzer aan. Inspraak van bewoners is naar zijn zeggen van groot belang. Voordat definitieve besluiten genomen worden wil hij weten hoe de Zaanse bevolking over de plannen denkt en wat er eventueel gewijzigd moet worden. Echte tegenstanders van een nieuw ziekenhuis zijn tijdens deze avond niet aan het woord geweest.

Verkeers- en parkeerproblemen

Buurtbewoners maken zich zorgen over de verkeersstroom en parkeerproblemen. Filevorming op de rotonde van het Prins Bernhardplein wijt Piet Keijzer grotendeels aan het verkeer dat momenteel omgeleid wordt door andere bouwactiviteiten, zoals de nieuwe Julianabrug in Zaandijk. De wethouder erkent echter wel de verkeersproblematiek en zegt dat uitgezocht wordt hoe dit op te vangen voordat het nieuwe ziekenhuis realiteit is.
Een ander onderwerp is voor buurtbewoners het parkeren. De plannenmakers van het nieuwe ZMC willen half onder de grond een parkeergarage bouwen. Een bewoner zegt over de tegenwoordige situatie: ,,Het is een doffe ellende, want nu ondervinden wij veel overlast door parkeren in de Heijermansstraat.”
ZMC'er Rob Dillman erkent het probleem, maar noemt het wel 'zwartgallig'. Hij zegt regelmatig overleg te hebben met bewoners en spoort het personeel aan niet te parkeren in de buurt. Over dit laatste is een reactie uit de zaal: ,,Dat gebeurt anders wel”.
Wethouder Piet Keijzer legt uit dat het college ervoor kiest om niet in de polders te bouwen. ,,Verdichting in de stad is en wordt daarom een feit”, stelt hij. Verder betoogt hij dat er een 'parkeernota' komt, waarbij hij aantekent dat gratis parkeren in de stad niet meer vol te houden is.
,,Wegenbelasting gaat naar het Rijk. De opcenten gaan naar de provincie. En de gemeente krijgt nul euro, maar wij moeten wel het parkeerprobleem oplossen. Je zou onder meer kunnen denken aan parkeren voor belanghebbenden uit de buurt”, reageert hij op een vraag uit de zaal.

Bouwput

In Zaanstad vinden veel bouwactiviteiten plaats. ,,Dit is het zandbakdillema. Er is heel veel aan de hand in de stad, maar vanaf ongeveer 2015 is de stad opgeknapt. Door geleidelijk te bouwen komt alles op orde. Inverdan is bijvoorbeeld in 2013/2014 klaar”, vertelt Piet Keijzer naar aanleiding van een opmerking over de bouwput in Zaandam.
De hoogte van de nieuwe gebouwen zijn een aantal buurtbewoners benieuwd naar. De één vreest dat in de tuin gekeken kan worden en de ander wil geen schaduw. De wethouder erkent dat het niet voor iedereen gunstig is en hij stelt dat nieuwbouw moet passen in de omgeving. Hij zegt ongeveer vierhonderd woningen te willen realiseren op het huidige ZMC-complex.

Station

Voor Kogerveld komt op korte termijn een 'gebiedsvisie', waarin staat hoe die wijk er uit kan zien in de toekomst. In de plannen van het ZMC op het Oostzijderveld staat ook het NS Station van Kogerveld centraal. De gemeente is met de spoorwegen in gesprek over een nieuw station.
,,Inderdaad, het station ziet er niet uit en biedt onvoldoende capaciteiten in verband met het nieuwe ziekenhuis”, reageert Piet Keijzer over de staat van het NS station Kogerveld. Een wijkbewoner zegt dat de parkeergelegenheid gratis is bij het station en voorziet extra drukte na de komst van het ziekenhuis. Rob Dillman van het ZMC zegt hier verder naar te willen kijken, maar vast staat dat het betaald parkeren is onder het ziekenhuis anders zou het volgens hem niet te exploiteren zijn.

Zorgboulevard

Tijdens de informatie-avond is verder gesproken over de commerciële activiteiten van de 'zorgboulevard' in het ziekenhuis. Rob Dillman wil het woord Albert Heijn niet in de mond nemen, maar pleit wel voor een supermarkt aangevuld met zorgwinkels. Het onderwerp fijnstof komt ook voorbij, omdat al lang bekend is dat de Heijermansstraat een zeer sterk vervuilde straat is.
In 2003 is er sprake van een fusie tussen het ZMC en het Purmerendse Waterlandziekenhuis. Dit is volgens Rob Dillman afgeketst, maar een intensieve samenwerking is er nu wel. ,,Een fusie met het Waterlandziekenhuis is een afweging geweest in verband met nieuwbouw.”

U bent hier