h

Solide begroting stemt SP tevreden

4 december 2008

Solide begroting stemt SP tevreden

SP'er Rob Poldner roept de VVD op samen een prijs te realiseren voor de meest sociale werkgever


Door: Willem Croese

ZAANDAM – De jaarlijks terugkerende begrotings- behandeling in de gemeenteraad is op 20 november afgehandeld. Alle partijen hebben de begroting voor 2009 aangenomen. Ook alle moties en amendementen zijn ter sprake geweest en in stemming gebracht. Een van de moties die het niet haalde was van de SP-fractie. De socialisten wilden een prijs invoeren voor de meest sociale werkgever van Zaanstad.

,,Verbaasd ben ik dat die motie onvoldoende steun heeft gekregen. Het argument dat er al zoveel prijzen zijn vond ik niet sterk. Onze prijs was bedoeld werkgevers aan te sporen om onder meer langdurig werklozen en jong arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Knap Transport en Eurocol hebben dit al gedaan en dat is een goede zaak”, reageert SP-Zaanstad fractievoorzitter Rob Poldner.
De Zaanse VVD-fractie steunde het initiatief van de SP wel. Rob Poldner roept nu de VVD op samen het initiatief te nemen om alsnog een prijs in het leven te roepen voor de 'meest' sociale werkgever. ,,Reken maar dat het een succes wordt.”

Toeslag minima

Het college van B en W heeft naar Rob Poldner's mening een 'solide' begroting gemaakt. De SP'er vindt dat er geen uitschieters naar boven of beneden zijn. ,,Waardering voor de begroting is mooi en een gezondere financiële positie van de gemeente is belangrijk. Dit zijn positieve resultaten van de financiële strategie en open bestuursstijl.”

In tijden van kredietkrisis is het een meevaller dat de gemeente Zaanstad nog geen geld heeft verloren. Toch zegt Rob Poldner een ander probleem te zien, namelijk de positie van de minima. Als de economie slechter gaat wordt arm nog armer en rijk een beetje minder rijk.
Voor mensen met minder geld enigszins tegemoet te komen bestaan speciale regels. Zo is de langdurigheidstoeslag vanaf 1 januari 2009 van toepassing voor mensen die vijf jaar en langer op het sociaal minimum zitten. ,,De SP heeft echter een motie ingediend om die periode te verkorten van vijf naar drie jaar. Natuurlijk heeft dit voor de gemeente financiële consequenties, maar de mensen die extra steun nodig hebben verdienen die benodigde extra's. De PvdA fractie heeft de motie afgewezen en dat is vreemd, want onze motie van een tijd geleden om de aanvullende fondsen op te schroeven naar het niveau van 120 procent van het minimumloon werd wel door hen gesteund.”

APK funderingen

Een APK-keuring voor funderingen is volgens SP-wethouder Piet Keijzer een must. De SP-fractie ondersteunde tijdens de begrotingsbehandeling zijn plan met een motie. De Zaanse gemeenteraad stemde hiermee in.
Rob Poldner: ,,Met andere gemeenten moeten wij de handen ineen slaan door samen bij de regering aan de bel te trekken. Nu bestaat er geen standaardkeuring voor funderingen. En als je samen de problemen oplost kan een heleboel ellende voorkomen worden. Niemand kijkt toch onder het huis naar de staat van de funderingen. Met zo'n APK moet je wel. Het college heeft de opdracht gekregen hiermee verder aan het werk te gaan.”

Milieuproblemen

Momenteel wordt in Zaanstad minder gebouwd dan gepland. De CO2 uitstoot in de regio door scheepvaart- en autoverkeer zit nieuwbouw in de weg en ook bouwactiviteiten leveren weer extra uitstoot op. Teveel CO2 brengt de gezondheid van mens en dier in het gedrang en het milieu kan ernstige problemen ondervinden.
,,Stankoverlast uit het Westelijk Havengebied van Amsterdam is een ander groot probleem. Ondanks alles zien wij geen verbeteringen om dit af te remmen zo niet te stoppen. Afspraken zijn hierover al lang geleden gemaakt in de regio. Middels een aangenomen SP motie moet het college halfjaarlijks de gemeenteraad rapporteren over de resultaten met regionale overheden. Op die manier proberen wij de druk op te voeren”, zegt Rob Poldner.

Onderhoud

Zaanstad kampt met onderhoudsproblemen in de openbare ruimte. Wegen moeten opgeknapt worden, lantaarnpalen vervangen en buurten schoongemaakt. Het Zaans college heeft 50 miljoen extra geld nodig om in de jaren 2011, 2012 en 2013 een inhaalslag te maken.
Rob Poldner legt uit waarom niet nu al hiermee begonnen kan worden: ,,Voorheen werden deze handelingen gedaan met geleend geld. Nu worden schulden versneld afgelost en dat betekent dat je geld overhoudt als gemeente doordat je geen extra rente hoeft te betalen.”
Zelfs dan nog blijkt het niet voldoende te zijn om de financiering rond te krijgen voor het opknappen van buurten en wijken. Rob Poldner kan er goed mee leven om 'dood' geld, zoals aandelen en bezittingen van de gemeente voor zover mogelijk om te zetten in geld door verkoop.

Zwembad

Ook een nieuw zwembad in Zaanstad-Noord kwam aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling. Het huidige bad De Watering in Wormerveer voldoet niet meer aan de normen van tegenwoordig, bovendien is de staat van het gebouw slecht. Het zwembad De Crommenije in Krommenie blijft open totdat er een nieuw bad is ergens in Zaanstad-Noord.
Rob Poldner: ,,Het zwembad moet echt gebouwd worden, maar dan moet het onderhoud wel goed zijn. Een wedstrijdbad vinden wij uitstekend, want de zwemsport moet ook een volwaardige gelegenheid hebben. En zwemlessen voor kinderen uit Krommenie en Wormerveer kunnen dan ook normaal gegeven worden.”
Tijdens de raadsvergadering werd onder meer door het CDA gepleit voor een Olympisch zwembad, want het zou mooi aansluiten op de wens van Amsterdam om in 2028 de spelen naar de hoofdstad te halen. De SP-fractie vond die stelling overdreven en stemde daarom niet voor een motie die een Olympischbad aan Zaanstad-Noord zou geven.

Brandweer

In 1974 ontstond door fusies de huidige gemeente Zaanstad. Van Krommenie tot Zaandam werd vanaf die tijd intensief gewerkt aan die ene gemeente. De toenmalige brandweerkazernes bleven bestaan. Daarboven zat nog eens een management, dat volgens Rob Poldner helaas niet meegroeide met de grote stad. Binnen het korps kwamen ook nog eens personele problemen. De organisatie van de brandweer bleek niet op orde te zijn. Dit speelde vooral voor de periode van burgemeester Vreeman (PvdA). Na zijn vertrek kwam Henry Meijdam (VVD), die het niet lang volhield. Vervangers volgden en zij waren zonder gezag eindverantwoordelijk.

,,Geke Faber (PvdA), de huidige burgemeester pakt de brandweer aan, want oplossingen voor de problemen zijn noodzakelijk. Daarvoor is volgens haar extra geld nodig”, vertelt Rob Poldner. Natuurlijk vindt hij dat de brandweer op orde moet komen, maar de wens van het Zaanse korps om drie miljoen extra voor investeringen en bijna tweehonderdduizend euro voor salarissen toe te zeggen gaat de SP'er te ver. Zonder concrete plannen zegt hij namens zijn partij het geld 'nog' niet te willen geven.
,,Een grondig onderzoek naar de stand van zaken is nodig. Wij weten niet goed wat er aan de hand is, zodra die kennis er is kunnen wij plannen maken en kijken hoeveel geld hiervoor uitgetrokken moet worden. Eerder niet.”

Woonboten

Collegepartij Groen Links zette de woonboten op de agenda. De burgemeester en wethouders zijn van mening dat de bewoners meer geld moeten bijdragen door een gemeentelijke verhoging van 68 procent. Na protesten in een eerder gehouden commissievergadering werd het percentage 34 procent. Ogenschijnlijk lijkt dit veel, maar volgens wethouder Harm Jan Egberts (PvdA) gaat het slechts om enkele euro's per vierkante meter op jaarbasis.

Rob Poldner: ,,Een aantal partijen in de raad vonden het raar dat woonbootbewoners meer moeten betalen. De SP-fractie vindt dat je gelijkwaardigheid moet betrachten en niet bepaalde groepen in een hokje plaatsen. Bewoners aan de wal betalen onroerendgoedbelasting en erfpacht. Dat zijn hogere bedragen dan op het water. Bovendien betalen woonbootbewoners voor Rijks- waterstaat water 4,50 euro per vierkante meter. Dit is lager dan het collegevoorstel voor het gemeentelijk water.”
Al met al vindt de SP'er dat een redelijke precario verhoging voor woonboten, die afgesproken is voor twee jaar. Daarna zal nieuw beleid ook bepalen of de hoogte van deze lasten redelijk is of niet.

Na twee lange raadsvergaderingen en dagen van voorbereidingen kijkt Rob Poldner na afloop redelijk voldaan terug op de besluiten. ,,Zelfs oppositiepartijen als Rosa en VVD waren in grote lijnen tevreden en loyaal met aanvullende kritiek. DZ en ZOG spelen hun rol. Op de tien onderwerpen gaan er acht goed en twee valt over te praten. Ik vind wel dat je niet alleen voor de bühne moet praten.”

U bent hier