h

SP Zaanstad neemt initiatief tot het nieuwe volkstuinieren

19 december 2008

SP Zaanstad neemt initiatief tot het nieuwe volkstuinieren

Volkstuinen vervullen een maatschappelijke behoefte. De behoefte van de volkstuinders om te kunnen ontspannen in de ‘natuur’ en voor zichzelf een paradijsje in het groen te creëren waar eigen groente, fruit en bloemen geteeld worden. De SP vindt het belangrijk dat de mogelijkheden om te volkstuinieren worden uitgebreid en heeft daarom het initiatief genomen tot ‘het nieuwe volkstuinieren’ in Zaanstad.

Zaanstad heeft veel openbaar groen. Veelal bestaat dit groen uit grote grasvelden, die er soms mooi, maar soms ook heel onaantrekkelijk uitzien. Veelal zijn deze grote grasvelden te vinden tussen de woningen die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden gebouwd. Zij worden niet vaak intensief gebruikt. En het onderhoud van dit openbaar gras is duur. Deze grote grasvelden kunnen, volgens de SP, mede gebruikt worden voor volkstuinieren.

Met het herbestemmen van de grasvelden - maar ook wellicht met het herbestemmen van kleinere stukken openbaar groen - tot ruimte voor volkstuinen kunnen verschillende voordelen behaald worden.

 • er wordt nieuwe ruimte voor volkstuinieren geschapen
 • voor bewoners in de omliggende woningen wordt een prettig uitzicht op mooie tuintjes en interessante activiteiten gecreëerd
 • mensen die tot nu toe geen tuin hadden kunnen dichtbij huis tuinieren
 • er zal vermoedelijk een ‘nieuwe’ sociale cohesie ontstaan, doordat mensen die zich tot nu toe niet aangetrokken voelden tot volkstuinieren op deze wijze geïnspireerd kunnen worden
 • kinderen worden hiermee ‘dichter bij de natuur’ gebracht omdat zij in eigen omgeving kunnen zien hoe voedsel wordt verbouwd.
 • het levert op den duur een besparing in het onderhoud van openbaar groen op
 • Het is dan ook zaak de bewoners van de buurt te betrekken. Zij kunnen ervoor zorgen dat het ‘nieuwe volkstuinieren’ een succes wordt. En bovendien kunnen zij ervoor zorgen dat hun buurt aantrekkelijker wordt.
  Ook het ministerie van VROM erkent het belang van de volkstuin. Op haar website meldt dit ministerie: “Volkstuinen zijn van belang voor de stedelijke leefomgeving en hebben voor veel stadsbewoners een belangrijke betekenis. Vanuit die optiek is in de Nota Ruimte een verzoek aan gemeenten opgenomen om volkstuinen bij herstructurering zoveel mogelijk te ontzien en de aanleg van nieuwe volkstuinen te stimuleren.”

  De SP ziet deze nieuwe manier van volkstuinieren als aanvulling op de traditionele volkstuincomplexen. Begin volgend jaar wordt het voorstel van de SP in de raad besproken. De SP hoopt op ruime steun van de overige partijen.

  U bent hier