h

ZMC wil in 2010 nieuw onderkomen

10 december 2008

ZMC wil in 2010 nieuw onderkomen


Zaanstad Beraad geïnformeerd over nieuwbouwplannen ziekenhuis


door: Willem Croese

ZAANDIJK – Plannenmakers zitten niet stil in Zaanstad. Verhalen gaan al wat langer rond over de 'mogelijke' verplaatsing van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) naar het huidige VVZ-terrein op het Oostzijderveld in Zaandam. Tijdens het Zaanstad Beraad van 10 december zijn de nodige plannen uit de doeken gedaan door wethouder Piet Keijzer en Rob Dillman (ZMC). De verwachting is dat per 1 augustus 2010 gestart wordt met de bouw van een nieuw ziekenhuis.

Zaans Medisch Centrum

Voordat het allemaal zover is moet de gemeenteraad akkoord zijn met de voorgenomen plannen. Bewoners uit de naastliggende wijken Rosmolenbuurt, Koger-, Pelders-, Hoornseveld en de sportverenigingen TV De Gouw, VV Zaanlandia en Duiksportvereniging Murenen zijn met een brief uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst op 17 december in het restaurant van het ziekenhuis.
Voetbalvereniging VVZ zal in ieder geval naar het Jagersveld verhuizen. Hier heeft de club mee ingestemd. Op 15 december wordt met de bewoners van de wijk 't Kalf gesproken over de komst van de voetballers en dergelijke.

Slechte staat

Nu staat het ziekenhuis aan de vooravond van de definitieve plannen voor het nieuw te bouwen complex op het Oostzijderveld. De gebouwen op het huidige terrein van het ZMC stammen uit de jaren zestig en tachtig.
Het voormalig Julianaziekenhuis fuseerde begin tachtiger jaren met het Johannesziekenhuis. Het laatste ziekenhuis werd omgevormd tot woningen en het Julianaziekenhuis werd aangevuld met nieuwbouw. Volgens Rob Dillman zijn de oudste delen van het ZMC in een slechte staat en de nieuwere zijn aan renovatie toe.

Snelheid

Voor het ziekenhuisbestuur reden genoeg om te kijken wat de opties zijn. Verplaatsing naar het VVZ-terrein blijkt tot de beste mogelijkheid te behoren, althans hier loopt men het meest warm voor. Na de onderhandelingen met VVZ over het aanstaande vertrek naar het Jagersveld stemde ook de Zaanse gemeenteraad in naar een onderzoek voor een nieuw ziekenhuis op het Oostzijderveld.

Voetbalvereniging VVZ

En dan gaan dergelijke zaken erg snel. Mogelijkheden qua bouw, verkeerscirculatie en nieuwbouw op het huidige ZMC werden onder de loep genomen. Wethouder Piet Keijzer antwoordde desgevraagd: ,,Het loopt als een tierelier, maar er moet nog veel gebeuren.” Hij zegt kansen te zien voor een goed en actueel ziekenhuis in Zaanstad. Bovendien biedt het huidige ZMC-terrein kansen voor woningbouw.

Masterplan

Het ZMC komt met een 'masterplan' waarin verteld wordt hoe alles vorm krijgt. Voorlopig staat in de planning een complex dat in een taartvorm drie zones heeft, namelijk een multifunctionele, een zorg en facilitaire. Een 'zorgboulevard' moet in de multifunctionele zone komen met winkels van zorgverleners en ook van gewone detailhandel. In de zorgzone komen afdelingen zoals intensive care en verpleging. De facilitaire zone krijgt onder meer de psychiatrische afdeling.
Het nieuwe ziekenhuis komt vlakbij het NS station Kogerveld, dat een speciale rol zal vervullen in verband met het verkeer. De toegangswegen en de rotonde krijgen speciale aandacht aangezien verwacht wordt dat er meer verkeer op die plekken komt. Parkeergelegenheid denkt men te realiseren onder het gebouw. Nader verkeerstechnisch onderzoek volgt nog. Het Masterplan zelf wordt medio april 2009 verwacht en behandeld in de gemeenteraad.

Waarde

Wanneer de ZMC plannen waarheid worden zal het ziekenhuis zelf de broek op moeten houden. De kosten die de gemeente Zaanstad maakt voor de realisering van dit alles worden bij de ZMC in rekening gebracht.
Vreemd komt echter wel over dat afgelopen zomer nog een nieuw pand is opgeleverd voor de afdeling 'Psychiatrie'. Rob Dillman verwacht dat bijna alle panden gesloopt worden, behalve de psychiatrische afdeling. Volgens hem zou het uitstekend een andere bestemming kunnen krijgen in de toekomst.
Voordat de slopershamer het werk doet moet eerst nog de waarde van het ZMC-complex vastgesteld worden. Potentiële kopers als ontwikkelaars of woningbouwcorporaties kunnen pas tot aanschaf overgaan wanneer de gemeenteraad akkoord is met de herontwikkeling van het terrein.

Er valt nog veel werk te verrichten voordat het ZMC de deuren opent op het Oostzijderveld. Tijdens het Zaanstad Beraad op woensdagavond 10 december waren geen ontevreden geluiden te horen. Alle partijen bleken wel overtuigd over de komst van een nieuw ziekenhuis in Zaanstad. Eerst de plannen verder zorgvuldig uitwerken, beoordelen en bespreken met de gemeenteraad en de bevolking.

U bent hier