h

Met Zaanse Biebbus eerste stap gezet, nu de volgende

2 januari 2009

Met Zaanse Biebbus eerste stap gezet, nu de volgende

Door: Patrick Zoomermeijer

De Socialistische Partij (SP) in de Zaanstreek is verheugd met het nieuws dat de Bibliobus voorlopig in de Zaanstreek zal blijven rijden, dankzij de inzet van de Zaanse Bieb. Een eigen Zaanse Biebbus dus!

Voor de Zaanse SP was dit afgelopen jaar een strijdpunt. We hebben het nieuws gehaald met de actie voor het behoud van de Bibliobus en samen met de SP-ers in Wormer zo’n 1.000 handtekeningen opgehaald. Op een dag in ’t Kalf hebben zelfs meer dan 400 mensen hun handtekeningen gezet, wat aangeeft hoezeer de Bibliobus wordt gewaardeerd door de Zaankanters.

Samen met andere SP-afdelingen in Noord-Holland hebben we actie gevoerd voor het voortzetten van de subsidie vanuit de Provinciale Staten voor het behoud van de Bibliobus overal in de provincie. Dat kost minder dan 250.000 euro per jaar, een schijntje voor zo’n gewaardeerde service bij mensen voor de deur. Dat geld is er ook, want de provincie heeft vele tientallen miljoenen opgepot, zelfs als je de miljoenen wegdenkt die ze bij het failliete Icesave op een rekening had staan… Maar het provinciebestuur was onvermurwbaar en kwam niet meer over de brug. Daarmee is het al dan niet voortzetten van de Bibliobus de verantwoordelijkheid geworden van de diverse gemeentes.

Tijdelijke Biebbus

En nu is er dus een tijdelijke Zaanse Biebbus, zodat er toch een bibliotheekvoorziening op buurtniveau is. En dat is in ieder geval beter dan niets.

Het is alleen jammer dat de Biebbus voorlopig alleen een half jaar rijdt en er vanuit wordt gegaan dat dan de geplande Biebboot de dienstverlening overneemt.

Twijfels

De SP heeft echter twijfels bij de Biebboot. Het is zeer de vraag of de Biebboot er over een half jaar al is, want tot nu toe is er weinig concreets bekend. Ook is nog niet duidelijk of de Biebboot niet erg duur (te duur) wordt en misschien zelfs een prestigeproject wordt. Onze grootste twijfels liggen echter bij de toegankelijkgeid van de Biebboot. Is de boot wel te betreden voor bijvoorbeeld minder-validen? Zal de boot wel goed bereikbaar zijn via steigers die niet te ver van de woonwijken af liggen? Kan de boot wel overal in de Zaanstreek komen? Tot nu toe lijkt het er op dat de boot alleen de haven in Zaandam en de Nauernasche vaart kan bevaren. En dat betekent dat veel dorpskernen niet meer zullen worden bezocht.

De Biebbus zoals die nu voorlopig gaat rijden is overigens alleen toegankelijk voor kinderen. Het is waar dat scholieren het grootste deel vormen van de bezoekers. Maar de Bibliobus die tot voor kort reed had ook vele oudere bezoekers en niet te vergeten een sociale functie in de buurt.

De SP is er dan ook nog steeds voorstander van dat waar nodig overal in de Zaanstreek een mobiele bibliotheekvoorziening wekelijks langskomt, toegankelijk voor minder-validen, ouderen en scholieren. Een laagdrempelige voorziening dichtbij de mensen, die bijdraagt aan de samenhang in buurt. Waar nodig zullen we dit naar voren brengen in de gemeenteraad en er middels actie aandacht voor vragen.

Wij zullen de ontwikkeling van de Biebboot en de uitrol van de Biebbus nauwgezet volgen.

U bent hier