h

Piet Keijzer wil meer SP-stempel in college

4 januari 2009

Piet Keijzer wil meer SP-stempel in college

SP Zaanstad bereidt zich voor op verkiezingen maart 2010

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – Een dikke twee jaar bestuurt het huidige college Zaanstad. Of de PvdA, het CDA, Groen Links en de SP samen na maart 2010 verder kunnen hangt af van de verkiezingsuitslag in dat jaar en of het gevoerde beleid succesvol is. SP-wethouder Piet Keijzer wil absoluut verder. Zoetjes aan treft hij samen met zijn SP-afdeling voorbereidingen voor de volgende verkiezingen.

Piet KeijzerVooruitzien is regeren moet Piet Keijzer misschien denken, alhoewel regeren ook vooruitzien is. Duurzame effecten van het beleid kun je naar zijn idee pas echt goed meten na twee perioden. Om ervaringen, kennis en inzichten te delen met partijgenoten neemt de wethouder deel aan de SP-verkiezingscommissie. Dit gezelschap onderzoekt de SP stand- punten, voert gesprekken met het lokale kader en is op zoek naar kandidaat gemeenteraadsleden.

Is het nervositeit door nu al te beginnen met de voorbereidingen van de verkiezingen?
Piet Keijzer: ,,Dat vind ik niet. Het is juist goed om nu in relatieve rust alvast te starten, want het is een helse klus. Veel werk dus!”

Ben je bang voor de concurrentie?
Piet Keijzer: ,,Nee, integendeel. Het college doet goede zaken en ik hoop en verwacht dat de Zaanse kiezers dit zullen waarderen.”

Verwacht je een politieke aardverschuiving na de volgende verkiezingen?
Piet Keijzer: ,,Voor de PvdA zal het moeilijk worden, want die partij boekte in 2006 een enorme winst. Van zes naar twaalf zetels is niet gering en dat is lastig vast te houden. CDA en GroenLinks lijken stabiel. D66 doet het goed in de landelijke peilingen, dus terugkeren in de raad is niet ondenkbaar. Van Trots Op Nederland (TON) verwacht ik niks bijzonders. DZ en ZOG hebben te vaak weinig tot geen inhoud. Van een andere orde zijn de VVD en ROSA. Ook al verschillen we regelmatig van mening, er zit wel een uitgewerkte visie in en dat dwingt meer respect af. Als mijn eigen partij achteruit zou gaan door landelijke verhoudingen stelt het mij teleur. Ik verwacht juist dat de SP hier in de Zaanstreek een goede score neerzet.”

Word je SP lijsttrekker?
Piet Keijzer: ,,Zover is het nog lang niet. De fractievoorzitter is het gezicht van de partij en niet ik. Wij hebben net een nieuwe fractievoorzitter in de persoon van Sonja van Elmpt. Zij moet de kans krijgen en grijpen. En verder beslissen vooral het bestuur en de leden daar over.”

Nu je het daar over hebt. Wat vind je van het vertrek van Rob Poldner als fractievoorzitter?
Piet Keijzer: ,,Voor hem persoonlijk vind ik het jammer, maar dat hij kiest voor zijn gezondheid begrijp ik heel goed. Ik ben blij dat hij aanblijft als raadslid, want hij is een goeie. Overigens, ik heb met Rob Poldner heel plezierig samengewerkt. Ik zal hem vooral missen als maatje in het coalitieoverleg, maar ik heb tegelijkertijd ook het volste vertrouwen in Sonja van Elmpt”

Stel dat je in de volgende periode geen wethouder bent word je dan raadslid?
Piet Keijzer: ,,Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik wil als wethouder verder met dit beleid.”

Waarom moet dit collegebeleid na maart 2010 doorgaan?
Piet Keijzer: ,,Als je acht jaar hetzelfde beleid hebt gevoerd kun je de effecten goed meten en zijn veranderingen in het algemeen ook veel duurzamer. Bij iedere collegewisseling moeten eerst nieuwe patronen inslijten en dat duurt gewoon even.”

Vind je dat de SP standpunten in het college voldoende zijn?
Piet Keijzer: ,,Ja, maar je wilt ook als SP altijd meer. Als wij van te voren meer hadden geweten dan had de SP misschien wel meer uit de onderhandelingen kunnen halen. Nu zaten we toch tegenover andere partijen met veel meer ervaring op het gebied van onderhandelen en coalitiebesprekingen. Achteraf gezien kwam het coalitieakkoord wel heel erg soepel tot stand en er staan wel heel veel van onze opvattingen in. Het volgende college zou toch nog wat meer een SP stempel moeten krijgen, maar ik ben gewoon tevreden over het coalitieprogramma zoals het er nu ligt.”

Wat moet dan een volgende keer meer SP zijn?
Piet Keijzer: ,,Bijvoorbeeld de inkomenspolitiek. Het beleid moet bijgesteld worden, want dat is hard nodig voor de langere termijn. Over twee jaar zal de crisis wel weer achter de rug zijn en dan moet er wel werk zijn voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En verder bewoners veel meer betrekken bij bouw initiatieven. Je moet dit veel vaker en anders willen organiseren dan nu. Ik vind het referendum over het Bannehof een goed voorbeeld. Daar hebben mensen werkelijk wat te kiezen gehad en bovendien te vertellen. Ook de samenspraak met de bewoners van de Kleurenbuurt vind ik goed. Er is gewoon meer tijd nodig om veranderingen te realiseren die breed gedragen worden.”

En een typisch SP punt als het Meldpunt Betalings- achterstanden?
Piet Keijzer: ,,Ja, dat is en blijft een goed plan. Jammer is dat het tempo te laag ligt. Begrijpelijk maar wel heel vervelend. Er is meer tijd nodig dan dat ik ingeschat had. De economische veranderingen spelen een rol en iedere organisatie heeft eigen belangen. Toch zijn wij druk bezig. Voor de zomer verwacht ik dat het meldpunt kan starten.”

Wanneer verwacht je dat het concept verkiezings- programma klaar is?
Piet Keijzer: ,,Wij hebben de tijd om ons goed voor te bereiden. Eind januari spreken wij voor de eerste keer met SP-leden over het programma. Eventuele wijzigingen volgen. Voordat je het weet is het najaar 2009 en dan wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld door de ledenvergadering. Daarna kan de verkiezingskoorts beginnen.”

U bent hier