h

Sociaal tuinieren in wijken

4 januari 2009

Sociaal tuinieren in wijken

Wethouder Piet Keijzer onderschrijft SP plan met nieuwe volkstuinen

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – De SP Zaanstad fractie pleit voor een nieuwe manier van tuinieren. Grasvelden en kleine stukken openbaar groen zouden volgens de socialisten een nieuwe bestemming moeten krijgen, namelijk volkstuinen. Wethouder Piet Keijzer kan zich in die plannen vinden, want flatbewoners hebben ook behoefte aan een eigen tuin.

Piet KeijzerIronisch genoeg zegt de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling zelf niets met tuinieren te hebben. ,,Maar ik kijk graag naar mijn tuin. Wel ken ik mensen die een volkstuin hebben. Zij vertellen deze te gebruiken voor ontspanning. Die tuincomplexen zijn geheel eigen gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten en leren kennen en daar kan ik mij van alles bij voorstellen.”

Verhuizen

Het plan van de SP-fractie vindt Piet Keijzer een goede aanzet voor een discussie over zowel de letterlijke als de figuurlijke plaats die volkstuinen innemen. Ze zijn oorspronkelijk gelegen aan de randen van de stad. In de loop van de jaren zijn door nieuwbouw geografische verschuivingen ontstaan, waardoor een aantal volkstuinen nu midden in de stad liggen.
Sommige volkstuincomplexen liggen op locaties die naar de mening van Piet Keijzer beter bebouwd kunnen worden met woningen. ,,Ons Ideaal aan de straat Poelenburg is zo'n voorbeeld. Je kunt op die plek driehonderd eengezinswoningen neerzetten en dat is hard nodig, want er is nog steeds woningnood. In overleg met de gemeente Oostzaan en Ons Ideaal wordt gekeken naar een andere locatie op een groenstrook aan de A8. Tijdens de eerste maanden van dit jaar wordt deze discussie ook in de raad van Zaanstad gevoerd. Natuurlijk wil de tuinvereniging blijven waar het nu is, maar ik beluister ook bereidheid om onder voorwaarden mee te werken aan hogere belangen.”
Welke andere volkstuinders eventueel moeten verhuizen weet de wethouder nog niet. Wel zegt hij dat de SP niet voor het opheffen is van de tuinen, maar verplaatsen moet wel bespreekbaar zijn. De wethouder legt juist hiermee de nadruk op het onderscheid tussen opheffen en verplaatsen.
Piet Keijzer en zijn ambtenaren zijn bezig met een nieuwe structuurvisie waarin het volkstuinenbeleid wordt opgenomen. Rond de zomervakantie hoopt hij de eerste fase van de visie klaar te hebben, zodat meer duidelijkheid volgt.

Sociale functie

In die nieuwe structuurvisie zal wat de wethouder betreft ook het nieuwe tuinieren van de SP opgenomen worden. Binnentuinen van flats in de wijken Poelenburg en Kogerveld zouden door bewoners als volkstuinen kunnen worden ingericht. Bewoners kunnen zo'n stuk grond huren. De verwachting is dat op die manier de sociale structuur van een wijk of buurt verstevigd wordt.
,,Je moet wel kijken of het haalbaar is. Dit soort initiatieven moeten van onderaf komen. Wijkorganisaties en corporaties spreken over dit onderwerp. Voor de gemeente zijn er geen financiële voordelen. Het gaat mij echt alleen om de sociale functie van de tuinen”, stelt Piet Keijzer.

Het Amsterdamse stadsdeel Bijlmermeer heeft jarenlang dergelijke tuinen gekend. Of Zaanstad in navolging van die wijk ook bewoners rondom hun flatgebouw in de grond laat spitten zal de tijd leren.

U bent hier