h

Meer diepgang

9 mei 2009

Meer diepgang

Wethouder Piet Keijzer wil in volgende college periode een smaller pakket

Door: Willem Croese

IJMUIDEN - ,,Op naar de honderd”, zegt Piet Keijzer over het aantal Keijzerlijke Gesprekken voor de SP Zaanstreek website, waarin hij vertelt over zijn werk. Ieder jaar 25 stuks is het streven van de wethouder. Drie jaar wethouderschap en de stand staat op 75. Reden te meer om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.

Om een feestelijk tintje te geven aan het vijfenzeventigste gesprek heeft hij een tafel gereserveerd in het restaurant IJmond, vlakbij de vuurtoren in IJmuiden. Wij zitten aan het raam en kijken uit op de Noordzee. Schepen varen in de geul tussen de pieren. Meeuwen vliegen nerveus heen en weer. De zon zakt langzaam weg in de zee. De ober brengt twee glazen witte wijn. Piet Keijzer heft het glas en wij klinken op een nieuwe serie gesprekken.

Terugblikken

Het Zaanse college zou zichzelf een ruime voldoende kunnen geven, want van de tweehonderd actiepunten is op dit moment 50 procent gehaald en de verwachting is dat aan het einde van de collegeperiode de teller op 87 procent staat. Het één na laatste jaar is volgens de wethouder geen zwaar jaar geweest. ,,Je merkt wel dat alles scherper wordt, want de gemeenteraads- verkiezingen van 2010 komen er aan.”
Als Piet Keijzer toch een paar zware onderwerpen moet noemen over het afgelopen jaar dan is de kwestie rondom de Wilhelminastraat in Krommenie de belangrijkste. De bewoners zijn in die straat geconfronteerd met palenrot, waardoor zij onverwacht hun woningen moesten verlaten en later nieuwe funderingen plaatsen. ,,Je zit dan heel dicht op de persoonlijke levenssfeer van die families. En dan word je gezien als veroorzaker van die ellende, terwijl je hard bezig bent om het probleem goed op te lossen.”
Een ander punt dat hem hoog zit is jongerenhuisvesting. De containerwoningen van Studio City in Zaandam naderen hun einde. De jongerenwoningen in Aurum zijn nog niet klaar. ,,Woningbouwvereniging ZVH kan niet verder met Studio City, de tijdelijke vergunning kan onmogelijk verlengd worden, hoe graag iedereen dit ook wil. De voornaamste reden is dat de nutsvoorzieningen voor de corporatie te duur zijn.”
Zeer teleurstellend vindt de wethouder hoe de samenwerking is gegaan met de bewonersvereniging van de Schilders- en Waddenbuurt in Zaandam. De gemeente en de vereniging raakten in een soort patstelling. In februari heeft het gemeentebestuur een eigen bijeenkomst georganiseerd in de buurt, waar ook niet-leden van de bewonersvereniging aanwezig zijn geweest. ,,Nu werpt dat wel zijn vruchten af. Er is een taakverdeling over onderwerpen als milieu, verkeer en openbaar groen. Op deze manier betrekken wij meer mensen bij de wijk. We zijn wel met behulp van ‘mediation’ in gesprek gegaan, zodat de verhoudingen weer normaliseren”
Wijkorganen moeten volgens Piet Keijzer verbonden zijn met buurtproblemen. Zaanstad kent achttien wijken met twaalf wijkoverleggen. De overige wijken zijn of niet georganiseerd of hebben een eigen vereniging. Voor de wethouder is het geen reden om het systeem te veranderen. ,,Het werkt goed en de meerderheid doet mee.”

Pragmaticus

Alles wijst erop dat het huidige college de periode uitzit van vier jaar besturen in Zaanstad. De SP-wethouder heeft er naar zijn zeggen nog steeds ‘lol’ in. Hij wil graag voor een tweede periode deelnemen aan het college van PvdA, CDA, GroenLinks en SP. Overigens zonder andere partijen op voorhand uit te sluiten, maar volgens Piet Keijzer bevalt en werkt de huidige combinatie goed. Wel zou hij zijn takenpakket ‘smaller’ willen zien, zodat dieper op de inhoud ingegaan kan worden. ,,Nu heb ik een breed pakket, waardoor ik met zeer veel zaken te maken heb.”
Als Piet Keijzer gevraagd wordt of hij een pragmaticus is beantwoordt hij dat bevestigend. Continue is hij op zoek naar oplossingen van problemen. ,,Neem nou die hele funderingenproblematiek. Het zou eerlijke handel moeten zijn. Mijn APK-keuring plan voor funderingen van woningen is in de Tweede Kamer besproken. Ik hoop echt dat het erdoor komt, zodat veel problemen voorkomen kunnen worden voor bewoners.”

Idealen

Idealen heeft hij ook. ,,Een nieuw ziekenhuis is er eentje. Met nieuwe technieken en andere faciliteiten ben ik ervan overtuigd dat het ZMC een enorme aantrekkingskracht heeft. Bovendien kunnen wij daarna tussen de 300 en 400 woningen bouwen op het huidige ziekenhuis- complex.”
Voor Inverdan ziet Piet Keijzer in de volgende periode graag meer geld, zodat er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om de gevels van de winkelpanden aan de Gedempte Gracht op te knappen. Volgens hem lopen de huidige gevels uit de pas voor wat Inverdan straks te bieden heeft.

Rode Zeepkist

De wethouder wil nog meer, wanneer hij op de ‘Rode Zeepkist’ van zijn partij zou moeten stappen weet hij genoeg te zeggen. ,,Sportaccommodaties zou ik verder willen verbeteren door versneld meer kunstgrasvelden aan te leggen en kleedkamers op te knappen. De openbare ruimte verdient een enorme opknapbeurt en dat gaat verder dan alleen stoeptegels rechtleggen. Sportveldjes, zoals Johan Cruyffcourts, wil ik in meer wijken, want dat bevordert ook de sociale cohesie. Overleg met buurten moet echt in de haalbaarheidsfase gebeuren, waardoor inwoners van Zaanstad nog beter betrokken worden. Jongerenhuisvesting is een ander punt. Er moeten voldoende woningen komen voor starters op de woningmarkt. Gemiddeld zou het inkomen van iedereen omhoog moeten gaan, zonder grote verschillen te creëren. En tot slot zou ik meer ontmoetingsplaatsen per buurt willen zien door plantsoenen, parken en pleinen mooier te maken en beter in te richten.”

Na vissoep, heilbot met gebakken aardappeltjes en groente zijn de magen meer dan gevuld. Als afsluiter van dit gesprek, in de vorm van een diner, drinken wij koffie. In de auto praten wij over bluesmuziek en Nuon aandelen. SP-raadslid Anna de Groot hangt tussendoor aan de telefoon met het verhaal over salamanders die door buurtbewoners gered worden, nadat vermoedelijk een medewerker van Parteon of de gemeente een vijver bij de Billitonkade in Wormerveer droog heeft gelegd. De volgende dag staat een bericht in het Dagblad Zaanstreek.

U bent hier