h

Winst groter dan alleen euro's

19 juni 2009

Winst groter dan alleen euro's


,,Meldpunt Betalingsachterstanden in Zaanstad gestart”


Tekst en foto: Willem Croese

ZAANDAM - Het Meldpunt Betalingsachterstanden is een feit. Helemaal compleet is de ploeg organisaties en bedrijven nog niet, die zich hierbij zouden aansluiten. Nutsbedrijven, ziektekostenverzekeraars en banken ontbreken nog. Wethouder Piet Keijzer heeft alvast samen met vier woningbouwcorporaties en GGD Zaanstad Waterland het startsein gegeven door een convenant te tekenen.


Ondertekenaars convenant Meldpunt Betalingsachterstanden

In het Stadskantoor zijn vertegenwoordigers van Parteon, Rochdale, Eigen Haard, ZVH, GGD en Zaanstad vandaag bijeen geweest. In een korte toespraak legt de wethouder de nadruk op het voorkomen van betalingsachterstanden en alles eraan doen om het op te lossen. ,,De problemen zijn vaak ingewikkelder dan alleen de huur niet op tijd betalen.”

Start

De Zaanse woningbouwcorporaties hebben elkaar gevonden. Bij twee maanden huurachterstand wordt voortaan het meldpunt ingeschakeld. Ambtenaren of GGD-medewerkers gaan in dit geval op huisbezoek. Zij bekijken wat de redenen zijn waarom er niet betaald is. Vaak blijken sociale, economische en gezondheids-problemen de spelbrekers te zijn.
,,Schuld komt zelden alleen, daarom is hulpverlening van groot belang. De GGD verwijst, waar nodig, door naar de juiste organisaties. Uit ervaring weten wij dat mensen geholpen willen worden. Het aantal huisuitzettingen is met driekwart afgenomen. En dat komt niet alleen door een wetswijziging voor dergelijke ontruimingen, maar ook zeker door deze manier van werken. In die zin is achter de voordeur kijken zeer nuttig”, stelt de wethouder.
Voorlopig kan deze werkwijze alleen toegepast worden op huurders van woningen. Mensen met een hypotheek die achterlopen met betalen zullen het vooralsnog met de banken moeten regelen. Als het aan de wethouder ligt doen ook de geldverstrekkers in de naaste toekomst mee aan het initiatief.

Zonder nutsbedrijven

Op 20 november 2006 ondertekenden niet alleen corporaties een intentieverklaring om tot het meldpunt te komen, maar ook het nutsbedrijf PWN en ziektekosten- verzekeraar PWZ Achmea. En bijvoorbeeld die bedrijven doen niet mee vanaf de start.
Piet Keijzer: ,,Deze organisaties zijn groot en werken voor een klein deel in Zaanstad. Corporaties werken juist groot in de gemeente en kunnen daardoor beter met elkaar afspraken maken voor een eenduidig beleid. Wachten wil ik niet, want daarvoor is de schulden- problematiek van mensen vaak te groot.”
Bedenker van het meldpunt is SP-bestuurder Nora Swagerman. De aanleiding is dat mensen zonder water, gas en licht zitten bij achterstand in betalen. Door vroegtijdig signaleren en instappen, kan verdere ellende voorkomen worden. In zowel het SP verkiezings- programma als het collegeakkoord is het idee overgenomen.
,,Toch vind ik een meldpunt zonder nutsbedrijven teleurstellend, want juist zij waren zo enthousiast. Alleen een vangnet voor corporaties om huurdersproblemen op te lossen zie ik dus niet zitten”, aldus de SP'er.
Haar partijgenoot, Piet Keijzer, mist ook de nutsbedrijven en de ziektekostenverzekeraar. Hij accepteert het niet dat ze nog niet meedoen, want de intentieverklaring van 2006 is volgens hem geen vrijblijvende zaak. ,,Wij zijn met hen in gesprek.” Wanneer de samenstelling van het Meldpunt voor Betalingsachterstanden uitgebreid wordt kan de wethouder nog niet zeggen.

Extra inzet

Voor het werk dat verricht moet worden om het meldpunt tot een succes te maken zijn enkele ambtenaren ingezet op dit onderwerp. Verder steekt de gemeente zestig procent geld in het project en de corporaties veertig procent. Op de begroting van Zaanstad staat structureel een bedrag van 750.000 euro voor het meldpunt en eenmalig is een miljoen euro extra beschikbaar hiervoor.
Het is wethouder Piet Keijzer alles aangelegen om schulden in een vroeg stadium te tackelen, want dat is volgens hem voor de schuldeisers van belang en zeker voor de mensen die in de financiële problemen raken. ,,Die winst is groter dan alleen euro's.”

U bent hier