h

Woningnood jongeren groot

18 juni 2009

Woningnood jongeren groot

Wethouder Piet Keijzer wil jongerenhuisvesting als een speerpunt met een ster

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – Jongeren die in Zaanstad een betaalbare woning willen hebben moeten langer wachten dan dat wethouder Piet Keijzer lief is. De wachttijd is opgelopen naar bijna zeven jaar. Jongerenhuisvesting moet volgens hem een speerpunt zijn met een ster, want hij is meer dan ontevreden over de woningproductie van de afgelopen jaren op dit terrein.

De druk op de woningmarkt is volgens de wethouder niet verminderd. Sturing geven aan het woningbouwprogramma en verandering van bestemming is naar zijn mening voor een gemeente zeer beperkt. ,,Als overheid moet je meer invloed kunnen hebben. Je blijft altijd afhankelijk van bouwers. Nu is het aantal woningen voor jongeren te klein en dat breekt op.”

Onvoldoende

Plannen zijn in de jaren 2002 en 2003 gemaakt voor extra jongerenwoningen, maar tot nu toe is geen één opgeleverd. In het najaar wordt Aurum opgeleverd, maar Piet Keijzer vindt dat nog ruim onvoldoende.
,,In 2008 is bovendien het aantal verhuringen gedaald met vijftien procent en evenredig aan dit getal is de wachttijd gestegen van 5,8 naar 6,8 jaar. Vooral starters op de woningmarkt hebben hier heel veel last van en daar vallen vooral jongeren onder. Er moeten veel meer woningen voor hen komen.”
De wethouder ziet jongerenhuisvesting als een ondergewaardeerd probleem. De afgelopen jaren is heel veel gedaan voor ouderenhuisvesting. Aangepaste woningen voor de oudere generaties zijn eveneens hard nodig, omdat de vergrijzing toeneemt. En toch vindt Piet Keijzer ‘achteraf’ dat jongerenhuisvesting naar verhouding te weinig aandacht heeft gekregen.

Labelen

Kwaliteit en betaalbaarheid van huisvesting zijn voor de wethouder kernwoorden die overeind blijven staan. Hij tekent daarbij aan dat wensen en mogelijkheden in balans moeten zijn qua haalbaarheid. Mede daarom ziet Piet Keijzer kansen om wooncomplexen bewuster te ‘labelen’ voor jongeren.
,,Denk aan woningen die goedkoper, kleiner en zelfs wat gehoriger zijn. Corporatie Rochdale is daarmee begonnen in de Zaandamse Hofwijk. Zij wijzen die huizen alleen nog toe aan jongeren en dat vind ik een goede ontwikkeling.”
Zogenaamde ‘onzelfstandige’ woningen van 18 m2 worden in Aurum aangeboden voor het bedrag van € 350. Douche en keuken moeten voor die prijs gedeeld worden met anderen. Zelfstandige woningen van 24 m2 gaan voor de prijs van € 450 per maand weg. Piet Keijzer noemt dit ‘stevige’ prijzen. ,,Echt goedkoop zijn ze niet en het zou goed zijn als ook hiervoor huursubsidie mogelijk zou zijn.”
De leegstand onder kantoorpanden is momenteel negen procent. Dergelijke ruimte schaarser maken is de inzet van het college. Een optie zou kunnen zijn om die lege panden te verbouwen tot jongerenhuisvesting, ware het niet dat de kosten hiervoor enorm hoog zijn en dat dit idee daarom geschrapt kan worden van alternatieve lijstjes.

Containerwoningen

Het fenomeen ‘Studio City’ behoort eind 2009 ook niet meer tot de mogelijkheden. ZVH heeft in 2004 voor een periode van vijf jaar containerwoningen geplaatst op het Slachthuisterrein in Zaandam. De buurt gaat plat en daarom moet ook het alternatief van de Zaanse woningbouwcorporatie wijken. Echter er is geen andere plek.
,,Ruimte is niet het enige probleem, maar ook de investering die je moet doen om deze woningen ergens anders te plaatsen. De nutsvoorzieningen zijn onbetaalbaar voor een korte periode van vijf jaar”, stelt Piet Keijzer.
De containerwoningen zijn intussen afgeboekt. ZVH heeft dit verlies op zich genomen. Door de containers te verkopen hoopt de corporatie geld terug te verdienen. Een deel is al verkocht.
,,Natuurlijk zou het mooi zijn geweest dat Studio City elders voor tien a vijftien jaar geplaatst had kunnen worden. In dat geval kun je je overigens beter afvragen of er geen permanente woningen gebouwd moeten worden.”

Woningnood

Studio City is door de SP Zaanstreek onder de loep genomen. Uit het onderzoek onder de bewoners is gebleken dat het merendeel nog geen andere woonruimte heeft gevonden. Zij moeten zelf actief zoeken op een zeer krappe woningmarkt. ZVH zegt deze woningzoekenden intensief te informeren over de mogelijkheden die er zijn.
,,Jongeren moeten ook zelf het initiatief nemen. ZVH gaat niet langs de deuren met een map vol woningen in de aanbieding. De corporatie heeft een spreekuur waar de bewoners naar toe kunnen gaan met hun vragen”, zegt Piet Keijzer.
Wrang vindt de wethouder de kritiek op ZVH. Zeven jaar geleden is de corporatie begonnen met het tijdelijk oplossen van de woningnood onder jongeren. Met driehonderd woningen is tijdelijk voorzien voor bijna zeshonderd huishoudens.
,,ZVH verdient nu de Zwarte Piet niet. Integendeel, ik spreek ook de andere corporaties aan over het maatschappelijke vraagstuk van jongerenhuisvesting. Ook zij moeten zich inzetten om het probleem op te lossen.”

Duidelijk is dat er nog heel veel gedaan moet worden wil het huisvestingsprobleem van jongeren opgelost zijn. De hoeveelheid jongerenwoningen schiet tekort, waardoor de woningnood onder jongeren groot is. ,,Dat is een slecht teken en daarom moet het een speerpunt met een ster zijn voor de volgende bestuursperiode”, stelt Piet Keijzer.

U bent hier