h

Minimumloon en bijstand omhoog

20 augustus 2009

Minimumloon en bijstand omhoog

Piet Keijzer: ,,Het minimumloon op de helling zetten is het begin van het einde.”

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – De zomerse zon straalt nog volop, maar de vakantieperiode is afgelopen. Het parlementaire seizoen breekt weer aan. Sociale Zaken wethouder Piet Keijzer pleit intussen voor verhoging van zowel het minimumloon als de bijstandsuitkeringen en hij wil de kinderbijslag inkomensafhankelijk laten maken. Het tij moet wat hem betreft keren.

Een onderzoek naar levensbehoeftes van minima door het Nibud en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft aan dat zij extra geld nodig hebben voor recreatie, verjaardagen, sportlidmaatschappen, computers en mobiele telefoon. ,,Het gaat dus verder dan alleen een dak boven je hoofd, kleren aan je lijf en eten op je bord”, zegt de SP’er.

Sociaal minimum

,,Het sociaal minimum is het bedrag dat u tenminste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Het sociaal minimum is afgeleid van het minimumloon en is meestal even hoog als een uitkering volgens de Wet werk en bijstand (Wwb)”, stelt de regering via Postbus 51.
Een mooie redenatie, maar Piet Keijzer vindt de hoogte van deze inkomsten onvoldoende en maatschappelijk meedoen wordt volgens hem hierdoor lastig. ,,Zonder een computer en internetverbinding raak je uitgesloten van de dagelijkse werkelijkheid. Niet alleen om contacten te onderhouden, maar ook bijvoorbeeld voor het zoeken naar werk.”
Financieel is dit niet voor iedereen weggelegd. Zaanstad kent echter hulpfondsen en, door de inbreng van de SP, de ‘110 procent regeling’. Dit zijn middelen om het leven voor minima dragelijker te maken.

Loonsverhoging

De wethouder wil meer dan alleen deze gemeentelijke maatregelen. Zijn partijgenote en Tweede Kamerlid, Sadet Karabulut is voor een verhoging van bijstands- uitkeringen met twee à drie procent. En Piet Keijzer wil daarbij ook een inkomensafhankelijke kinderbijslag. ,,Een miljonair krijgt evenveel als iemand met een minimum-inkomen en dat vind ik onterecht.”
Op 4 augustus zegt Sadet Karabulut in een kranten- artikel: ,,Steeds meer mensen leven in armoede.” Volgens Piet Keijzer is daarom ook een verhoging van het minimumloon wenselijk, want dit staat onder druk. Jarenlang is aan loonmatiging gedaan, omdat er geconcurreerd moest worden tegen andere landen.
,,Een éénverdiener met een dergelijk salaris is helaas een werkende arme. En als je met een fulltime baan het minimum verdient moet je er normaal van kunnen bestaan. Dat is dus niet zo. Het minimumloon op de helling zetten is het begin van het einde.”

Pulparbeid

De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers verslech- teren ook nog eens, tot groot ongenoegen van Piet Keijzer. Als voorbeeld geeft hij een 19-jarige caissière. Zij wordt vervangen door een 16-jarige, omdat die goedkoper is. De ontslagen supermarktmedewerkster heeft het nakijken. In de postsector wordt al gewerkt met stukloon. TNT-postbodes krijgen waarschijnlijk een loonsverlaging van vijftien procent.
,,Het wordt allemaal pulparbeid. Er moeten wetten komen die dit proces tegenhouden en zelfs terugdraaien. Het is tijd voor het moment dat werknemers nog veel meer voor het zeggen hebben, want zo kan het niet langer.”

Oppositie

Piet Keijzer heeft zijn buik vol van het kabinet. Er gebeuren veel onverstandige dingen. De afschaffing van de bijstand voor jongeren tot 27 jaar vindt hij een ‘ongelooflijk domme maatregel’. Het belang om de gemeente op te zoeken is voor hen volledig weg, want naast dwang heeft de lokale overheid weinig meer te bieden. De wethouder vreest voor de vlucht van jongeren in anonimiteit en illegaliteit.
Verder beklaagt hij zich over de ‘straf’ die een gemeente krijgt als deze goede prestaties levert binnen de Wwb. Wanneer een andere gemeente het slecht doet, moet de goeddraaiende gemeente bijspringen. Zaanstad doet het meer dan voldoende, namelijk ruim boven het landelijke gemiddelde. Piet Keijzer vindt het zuur dat hij het restant niet mag gebruiken voor een verdere verbetering van Sociale Zaken.
,,De afspraken tussen Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontmoedigen goed gedrag en belonen slecht functioneren. Voor onvoorziene ontwikkelingen binnen een gemeente zou de landelijke overheid moeten bijspringen en bij eigen falen zou de betreffende gemeente het zelf moeten voelen.”
Ook vindt de wethouder het nog steeds jammer dat zijn partij niet deelneemt aan de regering, want dan hadden maatregelen er ongetwijfeld anders uitgezien. ,,In plaats daarvan komt onze Tweede Kamerfractie regelmatig met alternatieve voorstellen. De kunst is om het nodige gerealiseerd te krijgen. Het is moeilijk met een kabinet dat net een gesloten bastion is. Buiten het parlement een massaal maatschappelijk protest laten horen lijkt mij een goed signaal naar Balkenende. Hij krabt dan met zijn ministers echt achter de oren en moet wel andere dingen afspreken.”

Wat de maatregelen zijn van het kabinet tijdens de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag is voor de wethouder net zo onbekend als voor ieder ander. Ook hij moet afwachten, maar Piet Keijzer laat het er niet bij zitten.

U bent hier