h

Kraken geen misdrijf

27 september 2009

Kraken geen misdrijf

Wethouder Piet Keijzer tegen antikraakwet, maar voor leegstandsbelasting

Door: Willem Croese

ZAANDIJK – De Tweedekamerleden Jan ten Hoopen (CDA), Brigitte van der Burg (VVD) en Arie Slob (CU) hebben genoeg van kraken. Het drietal wil een kraakverbod. Wethouder Piet Keijzer is een fel tegenstander van de antikraakwet. Hij wil juist de leegstand aanpakken.

Voorlopig laat de nieuwe wet op zich wachten, want initiatiefnemer Arie Slob heeft uitstel gevraagd voor de behandeling hiervan. De ChristenUnie is namelijk boos op de VVD, immers die partij heeft tijdens de laatste Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer het vertrouwen opgezegd in de regering. De liberalen zien echter het verband niet.

Leegstandsbelasting

Nu de antikraakwet even in de koelkast ligt wil het dus nog niet zeggen dat het plan van tafel is. ,,De nieuwe antikraakwet dreigt leegstand te verhogen”, is de stelling van de Woonbond. Piet Keijzer deelt dit standpunt van de landelijke belangen- vereniging voor huurders en woning- zoekenden. Hij pleit voor een oplopende leegstandsbelasting.
,,Zo vermindert de waarde van een pand in hetzelfde tempo als dat deze belasting wordt geïncasseerd. Wanneer er geen instrumenten zijn om eigenaren zover te krijgen gebouwen opnieuw te gebruiken, zal leegstand blijven bestaan. Kraken vind ik een goede manier om dit probleem aan de kaak te stellen. Je ziet dat vastgoed, zoals kantoren en woningen, financiële producten zijn geworden. Het maakt eigenaren niks uit, zolang ze op deze manier geld hiermee verdienen. Gek genoeg hebben gemeenten ook financieel profijt door leegstand, namelijk via de Wet waardering onroerende zaken (Woz). Ook voor lege panden moet je dit betalen.”
Gemeenten worden bovendien beloond door de uitkering die ze krijgen uit het gemeentefonds voor bebouwing van bedrijventerreinen. Verder zijn eigenaren niet verplicht iets te doen met hun huizen of kantoren.

Geen misdrijf

De Zaanse wethouder vindt het initiatiefwetsvoorstel van het CDA, de VVD en CU de omgekeerde wereld. Door invoering van leegstandsbelasting en andere middelen kan naar zijn mening druk uitgeoefend worden op eigenaren om een pand te gebruiken en niet leeg te laten staan.
,,Dan hoeft er niet meer gekraakt te worden. Nu is de benadering alleen maar dat je van andermans spullen af moet blijven. Dit laatste is formeel zo, maar er is een jurisprudentie dat krakers na één jaar leegstand een gebouw kunnen bezetten. De krakers kunnen niet eerder uit zo'n pand gezet worden dan wanneer de eigenaar met een concreet plan op de proppen komt. Kraken is dus geen misdrijf”, zegt Piet Keijzer.

Ontruimingen

Als de antikraakwet een feit is zal ook wethouder Piet Keijzer hier naar moeten handelen. Strikt genomen moet een eigenaar van een gekraakt pand het verzoek indienen bij de gemeente tot ontruiming. De wet zal uitgevoerd moeten worden.
,,Dan ga je het gesprek met de krakers aan en meldt hen dat het niet verstandig is om in het pand te blijven. Als het niks oplevert zul je de politie met de platte pet er op af moeten sturen. En het uiterste middel is helaas de Mobiele Eenheid (ME) inzetten.”
Voor de wethouder is het een drama wanneer met geweld ontruimd wordt. Op zo'n moment verwacht hij in de knoop te komen met zijn geweten, zo sterk zelfs dat hij dan zal overwegen zijn functie neer te leggen.
,,Natuurlijk denk je dan na over wat je wel of niet doet, maar ik vind het wel moeilijk. De code die de Zaanse krakers nu hanteren vind ik goed. Zij kraken na een jaar leegstand en gaan er uit als er serieuze plannen zijn. De afgelopen drie jaar heb ik als wethouder zelf één keer in zo'n situatie met krakers gesproken en een paar keer hebben ambtenaren dit gedaan. Er kwamen geen problemen, want de krakers vertrokken keurig. Ik vertrouw er op dat zij deze handelswijze blijven hanteren, zelfs wanneer de antikraakwet officieel is.”

Stoeptegels

Van een andere orde is de staat van de openbare ruimte in Zaanstad. Stoeptegels liggen scheef of lantaarnpalen staan midden op het voetpad. Mensen met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel hebben hier het meeste last van. Enkele weken geleden is Piet Keijzer met de Evean cliëntenraad op stap geweest. De wethouder heeft zelf kunnen ervaren hoe het is om in een rolstoel door de stad te gaan.
,,Je ontdekt dan welke obstakels er zijn. Kijk, de stratenmaker doet het misschien goed en de plaatser van lantaarnpalen ook, maar gezamenlijk is het niks. De openbare ruimte moet goed aangepakt worden.”
Voor de jarenlange achterstand qua onderhoud heeft de gemeente € 50 miljoen beschikbaar gekregen door de verkoop van de Nuonaandelen. Het Dagblad Zaanstreek schrijft echter in een artikel hierover dat het geld van het Rijk komt. ,,Dit is echt onjuist”, zegt Piet Keijzer. De komende tijd ontwikkelt het College plannen voor het opknappen van straten, fietspaden en stoepen.

Verfraaiing en verbetering van het straatbeeld zijn in aantocht, maar leegstand van gebouwen blijft vooralsnog. Wat de wethouder betreft kan de leegstandsbelasting niet snel genoeg ingevoerd worden. ,,Door geen nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen, maar wel door de huidige op te knappen voorkom je ook een flink deel van de ellende”, besluit Piet Keijzer.

U bent hier