h

Solidariteit volledig ondermijnd

27 september 2009

Solidariteit volledig ondermijnd

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven roept op tot verzet tegen de marktwerking

Tekst en foto's: Willem Croese

WORMER – De Algemene Beschouwingen zijn in Den Haag achter de rug. Het vertrouwen in het kabinet Balkenende neemt sterk af. Bezuinigingsrondes staan voor de deur. De zwakste schouders lijken de kosten te moeten dragen in plaats van de sterkste. Voor de SP Wormerland reden genoeg om hierover bij te praten met SP Tweede Kamerlid Renske Leijten.


SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven

Het zaaltje van de ‘Vendeliers’ was afgelopen vrijdagavond de plek, waar belangstellenden van gedachten konden wisselen met het kamerlid. Helaas was Renske Leijten verhinderd. "Maar met Henk van Gerven, ook Tweede Kamerlid voor de SP, hebben wij een uitstekende vervanger”, opende Henk Mak de bijeenkomst.

Marktwerking

Voor het gehoor van ongeveer 25 mensen hield Van Gerven een helder betoog over de gevolgen van marktwerking in de gezondheidszorg. Het verhaal was zo klip en klaar dat je het begrip gezondheidszorg voor bijna elk onderwerp kon vervangen. Of het de postbezorging, huisvesting, onderwijs, is het maakt allemaal niets uit, want de rode draad is hetzelfde.
,,Na de val van de Berlijnse muur kwam een eind aan het reële socialisme. Het antwoord van Thatcher en Reagan werd de marktwerking in alle sectoren. Ook in Nederland. Rechtse krachten namen hun plekken in besturen van bijvoorbeeld zorginstellingen en andere zorgorganisaties. Zij kwamen met de leugen dat de zorg onbetaalbaar is”, aldus Van Gerven.
In de jaren negentig startte de commerciële uitvoering van de thuiszorg. Er mocht winst gemaakt worden. De kwaliteit ging achteruit en de top verrijkte zich door hun eigen beurzen goed te vullen met geld.

Schaderegelaars

De volgende stap werd de invoering van de ‘Zorgverzekeringswet’. De insteek was om het ziekenfonds en de particuliere verzekering op te heffen. Een soort verzekering voor iedereen werd het antwoord hierop. Volgens Van Gerven klonk dat mooi, maar de problemen kwamen vrijwel direct.
,,Ziektekostenverzekeraars zijn schaderegelaars. Vier grote verzekeraars hebben negentig procent van de markt in handen. Nu loopt het de spuigaten uit met de aanvullende verzekering. De kosten zijn voor mensen acht procent hoger en het eigen risico is veel te hoog. Zo is de solidariteit volledig ondermijnd.”

Crisis

Alsof het niet genoeg is wist het SP-kamerlid te melden dat er momenteel 280.000 ‘wanbetalers’ zijn. Dit zijn mensen die de ziektekostenverzekeringen niet willen of kunnen betalen. Een aanvullende verzekering is voor hen helemaal uit den bozen. De tweedeling is volgens Van Gerven kompleet.

,,En de crisis wordt misbruikt om mensen angst aan te jagen door te bezuinigen. Wij moeten de verontwaardiging van mensen organiseren, ook in Wormer. Er zijn genoeg praktische zaken die je aan de orde kunt stellen.”

Oplossingen

In hun tegenbegroting op Prinsjesdag pleitte de SP voor één ziektekostenstelsel naar draagkracht. Op die manier zou meer solidariteit in het systeem komen, zodat het voor iedereen bereikbaar is. En de weg terug naar regionale ziekenfondsen zou de machtspositie van monopolisten als de huidige verzekeraars doen afnemen.
Het SP voorstel werd in Den Haag door het kabinet afgeschoten. Balkenende en de zijnen wilden hier niets van weten. En dat gaf de verhoudingen weer in het politieke landschap. Van Gerven riep Wormerland op massaal in verzet te komen door de zaken aan de orde te stellen die voor mensen van belang zijn.

U bent hier