h

Voetballer als SP-raadslid

12 oktober 2009

Voetballer als SP-raadslid

Roland van Braam: ,,Het leven bestaat niet alleen uit werken en geld opmaken”

Tekst en foto: Willem Croese

ZAANDAM – In de parlementaire democratie worden vertegenwoordigers gekozen door de bevolking. Ook op gemeentelijk niveau. Diverse redenen kunnen er zijn waarom iemand stopt tijdens een raadsperiode. Voor de zomervakantie heeft SP-raadslid Carla Schuddeboom haar functie neergelegd. Haar vervanger is Roland van Braam (39).

Op 3 september is de Zaandammer geïnstalleerd als raadslid voor de SP. Hij is de eerstvolgende op de kieslijst die bereid is om het parlementaire handwerk te doen voor de resterende tijd tot aan de verkiezingen van 3 maart volgend jaar. ,,Het ging allemaal vrij snel. Zo zit je op de publieke tribune en zo word je opgeroepen voor het officiële gedeelte. De belofte heb ik afgelegd en vijf minuten later zat ik in de raadszetel.”

Koele kikker

Twee dagen heeft Roland van Braam nagedacht over het raadslidmaatschap. Hij heeft een gezin met jonge kinderen en daarnaast een drukke baan. Het raadswerk vraagt snel twintig uur per week inzet. Het is afwegen, maar met steun van het thuisfront meent de SP'er de klus te kunnen doen.
De stap naar de raad is voor hem wennen. ,,Je krijgt een heleboel droge stof op je af met veel leeswerk. In een korte tijd moet ik zoveel mogelijk kennis zien te vergaren. En dat is wel lastig met ambtenarentaal, waarvan ik mij afvraag wat het allemaal betekent.”

SP-fractievoorzitter Sonja van Elmpt heeft hem bijgepraat over de praktische zaken die van belang zijn. Verder overlegt Roland van Braam wekelijks met zijn fractiegenoten over de in te nemen standpunten. ,,Maar het is wel moeilijk om iemand anders te vervangen, want die heeft meer bagage dan ik.”
Nerveus zegt het nieuwe SP-raadslid hiervan niet te worden. Hij ziet zichzelf als een 'koele kikker' zonder plankenkoorts. Zijn standpunten blijven hetzelfde, zoals hij ze vaak verwoord heeft. ,,Ik ga niet ineens met een andere pet op lopen.”

Tegenstemmen

Onder de noemer 'Ze zijn nuts' heeft de SP landelijk actie gevoerd tegen de verkoop van aandelen bij energiebedrijven, die provincies en gemeenten tot voor kort in bezit hadden. De partij is van mening dat het publieke bezit niet verkocht moet worden aan de markt. Zaanstad heeft intussen voor ruim € 90 miljoen aandelen verkocht aan het Zweedse bedrijf Vattenfall.
Op lokaal niveau heeft die keuze veel stof doen opwaaien, zo ook binnen de SP Zaanstreek. Drie van de vijf SP-raadsleden en de SP-wethouder hebben voor de verkoop gestemd. Voor SP-raadslid Carla Schuddeboom is dat de grens en zij is opgestapt.
Roland van Braam: ,,Ook ik zou tegen gestemd hebben, want er is al genoeg verkocht aan de markt. Ze zeggen altijd dat het beter is voor de werkgelegenheid, maar degenen die er beter van worden zijn de bobo's aan de top. Mijn raadslidmaatschap zou ik daar niet voor opgegeven en daar is ieder mens anders in.”
De successen van het college met SP-wethouder Piet Keijzer wuift hij niet weg. Roland van Braam blijft het ongeloofwaardig vinden om voor de verkoop van de Nuon-aandelen te stemmen, terwijl zijn partij hiertegen actie voert.

Geen zakkenvuller

De SP hanteert al decennia lang het principe om de raadsvergoeding in te leveren bij de partij, want raadsleden moeten niet voor het geld het werk doen. Een Zaans raadslid ontvangt ongeveer € 1300 per maand, daarvan houden de SP'ers € 250 over voor onkosten en de rest wordt in de partijkas gestort.
,,Ik vind dat goed, want ik ben een volksvertegen- woordiger op vrijwillige basis. Je moet met beide benen op de grond blijven staan, dus geen zakkenvuller zijn. Naast mijn gewone salaris nog eens € 1300 extra is wel erg veel geld”, stelt Roland van Braam.
Toch is hij van mening dat zijn wethouder Piet Keijzer meer geld zou mogen verdienen dan de door de SP vastgestelde vergoeding van ongeveer € 2300 netto. ,,Die man werkt zich het apelazarus. Weken van 70 tot 80 uur zijn niet ongewoon. Aan zijn integriteit twijfel ik geen moment. Met zo'n instelling krijg je elders een flinke honorering.”

Sociaal

In de jaren voor zijn SP-lidmaatschap stemt Roland van Braam PvdA, maar op die partij is hij afgeknapt. Het socialistische gevoel zegt hij meer bij de SP te vinden dan bij de PvdA. Helemaal vreemd is deze keuze voor hem niet. Zijn opa, een ondernemer in de bouwsector, is altijd een PvdA'er geweest. Vandaar dat zijn kleinzoon veel mee heeft gekregen vanuit de linkerkant van het politiek spectrum.
,,Ik ben niet eerder lid geweest van een politieke partij. Toen ik bij de SP kwam werd ik actief voor de 'Hulpdienst'. Mensen gooien hun hele hebben en houden op tafel. Dan probeer je hen te helpen en door te verwijzen naar de juiste instanties. Het leven bestaat niet alleen uit werken en geld opmaken. Je moet een sociaal karakter hebben om wat voor de medemens over te hebben.”

Speerpunten

Voor de raadsverkiezingen van maart 2006 heeft de SP Zaanstad naast een programma een vijftal speerpunten opgesteld. Roland van Braam neemt ze graag nog eens door. Het eerste punt is 'stopzetten van grote projecten'.
,,Aan Inverdan kunnen wij weinig meer veranderen. Alle contracten waren al beklonken, dus moet je die afspraken nakomen. Waar het kon heeft de SP om financiële redenen ingezet op het versoberen van het plan. Zo'n 160.000 vierkante meter stond ingepland voor kantoren, dat is teruggebracht naar 44.000 en 25.000 voor het nieuwe gemeentehuis.”
Armoedebestrijding staat als nummer twee op de lijst. ,,Ieder mens die gebruik moet maken van de Voedselbank is er eentje te veel. Op aangeven van de SP is er nu het 'Meldpunt Betalingsachterstanden', dat alleen bestaat uit de gemeente en woningbouwcorporaties. Nutsbedrijven en dergelijke moeten zich wat mij betreft snel aansluiten, zodat mensen niet onnodig in de problemen komen.”
Nummer drie is 'bouwen naar behoefte'. ,,Bouw naar inkomen. In de Zaanstreek hebben wij veel arbeiders en die kunnen geen dure huizen betalen. Nu worden sociale huurwoningen gesloopt om grotendeels plaats te maken voor koopwoningen. Maar er wordt niet gebouwd, omdat een corporatie als Parteon geen geld heeft. Niet eerder slopen voordat er zekerheid is van nieuwbouw. Ik ben overigens meer voor renovatie.”
Over het vierde punt 'milieu' zegt hij: ,,Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet je zwaar en vies verkeer weren. Stel laad- en losperiodes in. Verder ben ik voor postzegelparkjes met speelplaatsen. Dat is voor de saamhorigheid in buurten beter.”
Het vijfde en laatste punt is 'snelle zorg'. ,,De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. In Zaanstad kennen wij loketten waar men naar toe kan gaan voor hulp, maar die worden bemand door vrijwilligers. Mantelzorgers werken op dezelfde basis. Zonder de vrijwilligers te kort willen doen vind ik het vreemd dat het geen betaald werk is. Het zijn volwaardige banen.”

Sport

Roland van Braam is niet alleen als raadslid actief. Tijdens de competitie speelt hij voetbal in het ZCFC seniorenelftal 4. Voor hem is dit de ultieme uitlaatklep na een drukke week. Als rechtsback vertoont hij zijn kunsten. Naast de lijnen staat hij ook nog eens zijn mannetje als jeugdleider van ZCFC F3.
De opkomst van kunstgrasvelden is voor hem een doorn in het oog. ,,Echt gras ruikt lekkerder. Op kunstgras gaat de bal sneller en dan krijg ik pijn in mijn ledematen. Misschien heeft het met mijn leeftijd te maken. Tegen de tijd dat alle velden van kunstgras zijn stop ik ermee.”
Of het nou top- of breedtesport is het maakt hem niet veel uit. Mensen bewegen en komen bij elkaar, zo ontstaat er volgens de SP'er verbroedering. ,,In profsport investeren vind ik nu niet juist, want ik weet wel belangrijkere zaken in de gemeente. Overigens Zaanstad kent veel voetbalclubs, die het niet altijd makkelijk hebben. In sommige gevallen zou het beter zijn om ze te laten fuseren, zodat de financiële positie van die verenigingen beter wordt.”

Intussen is Roland van Braam ruim een maand verder. Hij heeft de eerste stapels aan stukken bestudeerd en de eerste commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond. Het wachten is nog op zijn 'maidenspeech'.

U bent hier