h

Marcus Bakker overleden: een groot strijder tegen onrecht is heengegaan

24 december 2009

Marcus Bakker overleden: een groot strijder tegen onrecht is heengegaan

Marcus Bakker, geboren en getogen Zaankanter uit het Zaandam waar op 1 mei alle straten volhingen met rode vlaggen, is heengegaan. Dezelfde Marcus Bakker, die ook in de laatste helft van de vorige eeuw inhoud gaf aan de uitdrukking "Rode Zaanstreek".


Marcus Bakker

Zelfs de burgerlijke, rechtse politieke partijen moesten hem gedurende zijn 26 jaar in de Tweede Kamer eren als de beste parlementariër. Hij was jarenlang het gezicht van Communistische Partij Nederland (CPN). Welbespraakt, scherp, onverzettelijk, soms rechtlijnig en hard, maar altijd eerlijk en open. Hij zei waar het op stond, namens de werkende klasse. Iemand die dat deed voordat de SP in het parlement was vertegenwoordigd.

Volgens Gijs Schreuders, in die tijd ook in de CPN en bij het communistische dagblad De Waarheid, was Marcus: ‘Een man uit één stuk. Eens gezegd blijft gezegd. Marcus ging de rechte weg. De met een lineaal getrokken weg.’ Bakker bleef zich communist noemen, ook na de val van de muur, toen nog weinigen dat deden. Met zijn uitstraling was hij zelfs bij niet-communisten zo geliefd dat hij de CPN groter deed lijken dan zij was. Een radicaal alternatief voor de zwalkende PvdA, en bekend onder de leus: "Van Agt eruit, de CPN erin".

Hij was een vaste klant van de interruptiemicrofoon in het parlement en werd alleen door de grootste debattijgers niet gevreesd. Bakker kwam steeds op voor de rechten van het parlement tegenover de regering. Als hij in volle woede concreet onrecht aanviel, voelden veel mensen bewondering en sympathie.

De SP in de Zaanstreek kent vele leden die na het opheffen van de CPN een nieuw thuis hebben gevonden bij de SP. Menigeen kende hem persoonlijk. De SP-afdelingen Zaanstreek (Zaanstad) en Wormerland eren dan ook Marcus' bijdrage aan en concrete inbreng in de arbeidersbeweging, zijn stem van verzet tegen rechts afbraakbeleid door de tijden heen.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij dit immense verlies. Een groot strijder tegen onrecht is heengegaan.

Bestuur SP Zaanstreek en bestuur SP Wormerland

U bent hier