h

Afscheid van Marcus Bakker

1 januari 2010

Afscheid van Marcus Bakker

eerbetoon door zijn oude vriend en ex-CPN'er Henk Onderwater

Donderdag 24 december, daags voor de Kerst en één week voor het nieuwe jaar 2010 is een groot Nederlander overleden. Een grote persoonlijkheid in de politieke strijd van de bezitsloze klasse tegen het kapitalisme. Die grote persoonlijkheid was het voormalige C.P.N kamerlid

Marcus Bakker


Vanaf 1956 tot 1982, dus 26 jaar, heeft hij met al zijn vermogen zich ingezet in de Tweede Kamer en daarbuiten, voor de zaken in onze samenleving die heden ten dage ook wordt gedaan door de Socialistische Partij Nederland. Begrippen als:

    Menselijke waardigheid
    Gelijkwaardigheid van de mensen
    Solidariteit tussen de mensen

Ook blonk Marcus Bakker uit in alle debatten in en buiten de Kamer, doordat hij de gave bezat van het helder kunnen formuleren van een fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde.

Als jongeling van rond de 20 jaar heeft hij zich in de Tweede Wereldoorlog tegen het fascistische Nazi bewind verzet, met gevaren van grote risico’s, o.a. die van het leven en dat bewust op zijn 20e jaar. Toen heeft hij zich als zoon uit een sociaaldemocratisch gezin als lid van de toenmalige verboden CPN aangemeld.

Historisch is het debat geworden in de Tweede Kamer tussen het kamerlid Bakker en de toenmalige minister van Justitie, Van Agt, over de vrijlating van de drie oorlogsmisdadigers die in Breda levenslang hadden uit te zitten inde daar gevestigde gevangenis. Als kleine, niet ter zake deskundig jongetje werd Van Agt door Marcus Bakker in het debat naar een afgang verwezen, met een grote meerderheid van de Kamer, die zich achter Bakker schaarde. Als Marcus in 1999 nog in de Tweede Kamer zou hebben gezeten, dan zou hij ook tegen gestemd hebben (is mijn mening) van de bombardementen op Servië. Want toen heeft hij ook een ander besluit genomen, nl. bedanken voor de partij waar hij toen lid van was en die in de Tweede Kamer voor stemden.

Hier dus enige voorbeelden van een groot overleden politicus-kamerlid, die mijn vrouw en ik goed gekend hebben .Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen aanhalen, maar het feit dat een zaal (bij het leven) in de nieuwe Tweede Kamer naar hem vernoemd is (n.l. de Marcus Bakkerzaal) zegt in deze genoeg over de grote politieke waarde in ons bestel, van deze overleden politicus meer dan genoeg.

Moge Marcus in Vrede rusten is de wens in deze van zijn ex-partijgenoot en nu lid van de SP.

Gré en Henk Onderwater,
Wormer, 29 december 2009

U bent hier