h

Menselijk toezicht, geen sluiting van loketten

28 maart 2010

Menselijk toezicht, geen sluiting van loketten

"Openbaar vervoer gaat nu helaas via aanbesteding en is een zaak die over verschillende gemeenten heen gaat. De SP wil dat gemeenten, stadsregio en provincie de vervoerders op de huid gaan zitten om werk te maken van veiliger bus- en treindiensten. Vervoerders moeten investeren in menselijk toezicht en het voorkomen van agressie. Bij toekomstige aanbestedingen moeten er basisnormen worden opgenomen voor sociale veiligheid en voor de staat waarin materiaal en stations horen te verkeren: schoon, heel, gezellig en dus veilig."

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Openbaar vervoer moet veiliger worden.’

U bent hier