h

De wijk is de menselijke maat

27 april 2010

De wijk is de menselijke maat

"Het buurthuis is een noodzakelijke voorziening. Het is de centrale plaats waar bewoners van verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, waar creatieve en andere vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden, maar waar ook wat kan worden geleerd. Samenlevingsopbouwwerk kan vanuit buurthuizen met een moderne aanpak wijk- en bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Deze ondersteuning is er op gericht dat men zich bewust wordt van de mogelijkheden die een democratische samenleving biedt. Het buurthuis als kloppend hart van de buurt of wijk!"

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Buurthuizen zijn onmisbaar voor wijken.’

U bent hier