h

Geen racisme maar banen!

4 mei 2010

Geen racisme maar banen!

"Het blijft belangrijk om de slachtoffers van het fascisme te herdenken. Zodat we niet vergeten waar deze rechtse ideologie toe kan leiden. In de Zaanstreek verdient vooral het communistische verzet aandacht. Dat verzet bestreed het fascisme in woord en daad, ten koste van hun eigen leven, zoals Hannie Schaft en Jan Bonekamp. Daarnaast moeten we onze vrijheid vieren. Die vrijheid verdraagt geen haat, onverdraagzaamheid of uitsluiting. En ook geen afbraakbeleid, dat de voedingsbodem voor haat en tegenstelling versterkt."

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Zowel 4 als 5 mei zijn belangrijk om in stand te houden’

U bent hier