h

90 jaar volkstuinen

23 juni 2010

90 jaar volkstuinen

Ons bestuur bezocht de jubilerende volkstuin vereniging “Nut en Genoegen” in Zaandam. Uiteindelijk is het niet niks om 90 jaar te bestaan en ook nog 4 jubilarissen te hebben die al 40 jaar tuinieren.

In het verleden heeft de SP zich nogal ingespannen om de leden van de Tweede Kamer er van te overtuigen dat volkstuinen een “must” zijn in deze tijd. Was het vroeger zo dat de opbrengst van de volkstuin het gezinsbudget aanvulde, dus “Nut”, nu brengt de volkstuin “Genoegen”. Werken in de tuin ontspant en ontstrest. Daarnaast brengt het verwondering en begrip voor de natuur, want is het niet wonderlijk om een klein zaadje in de grond te stoppen en daar de heerlijkste groenten en de mooiste bloemen voor terug te krijgen?
In 2005 heeft de minister van VROM het amendement van toenmalig SP Tweede Kamerlid Krista van Velzen in zijn Nota Ruimte verwerkt. De gemeenten worden gevraagd bij herstructureringen de volkstuinen te ontzien en zelfs om zorg te dragen voor de aanleg van nieuwe volkstuincomplexen. Meer en meer raken beleidsmakers er van overtuigd dat Groen niet klakkeloos ingeruild moet worden voor Beton. Op zich maakt de volkstuinvereniging zich geen zorgen maar is wel alert op project- ontwikkelaars en herstructureringsplannen.
En wij zijn mèt hen alert, want een plek waar 115 tuinen en 25 schooltuinen aan mensen de gelegenheid biedt actief een hobby te beoefenen en aan kinderen de gelegenheid biedt om iets meer van de natuur te begrijpen, verdient het om de volgende 90 jaar gewoon te blijven liggen waar hij ligt.

U bent hier