h

Handen af van onze pensioenen!

16 september 2010

Handen af van onze pensioenen!

FNV–vecht voor je recht een is partij-onafhankelijke groep van strijdbare FNV-(kader)leden die zich verzetten tegen de FNV-top. Agnes Jongerius en co. willen ondanks de wens van de gewone leden de strijd niet aan gaan met dit crisiskabinet over het behoud van onze AOW. Wij dragen FNV–vecht voor je recht een warm hart toe en publiceren daarom sommige van hun analyses en oproepen.

FNV-vecht voor je recht Nieuwsbrief 61

Demissionair minister Donner heeft weer eens op zijn geheel eigen wijze de verhoudingen in Nederland op scherp gezet. Door te dreigen met het feitelijk verlagen van uitkeringen van tienduizenden weerloze gepensioneerden legt hij de rekening van de bankencrisis direct neer bij de gewone mensen. Dit schreeuwt om een duidelijk en strijdvaardig antwoord. Dit antwoord moet zijn: als Donner zijn plan niet in trekt wordt het oorlog in de polder.

FNV-leiding moet haar verantwoordelijkheid nemen

De FNV-leiding heeft met de werkgevers een plan gesmeed waarin de AOW leeftijd wordt verhoogd. Tevens worden de pensioenen rekenkundig aangepast, lees gekort. (Men rekent in dit plan niet meer met een pensioenrecht vanaf 65 maar vanaf 67 jaar) Als Donner zijn plan doorzet worden naast de gepensioneerden ook de werknemers bij 14 pensioenfondsen gekort en dezelfde werknemers worden in het plan van de FNV dan nog een keer gekort. De FNV heeft steeds gezegd: het is dit plan of het is niets. De stap van Donner moet betekenen: het is niets. De FNV moet haar steun aan het AOW en pensioenakkoord onmiddellijk intrekken. Twee keer korten van pensioenrechten moet voor de FNV onaanvaardbaar zijn.

Wat doet Donner nu precies?

In plaats van zijn belofte gestand te doen dat pensioenfondsen tot eind 2012 de tijd hebben om hun boekhouding na de bankencrisis op orde te krijgen, vindt hij nu opeens dat al op 1 januari 2011 ingegrepen moet worden als de dekkingsgraad niet in de pas loopt met het ingediende herstelplan. Ter verduidelijking een voorbeeld. Een fonds heeft als gevolg van een te lage dekkingsgraad eind 2008 een herstelplan ingediend waarin staat dat men op 1 januari 2011 op een dekkingsgraad zal zitten van 98% op weg naar boven de 105% begin 2013. Nu staat men actueel op 97% en dus vindt minister Donner dat ingrijpen niet langer uitgesteld mag worden. Dit ingrijpen betekent dan het feitelijk verlagen van de uitkering aan gepensioneerden en het navenant korten van pensioenrechten van actieve deelnemers en slapers. Weerloze gepensioneerden worden het slachtoffer van het casinokapitalisme. Werknemers kunnen dadelijk langer doorwerken om aan het oude niveau te komen.

Zeker 1 miljoen mensen worden getroffen

Nu bekend geworden is dat het pensioenfonds voor de Metalectro (PME) ook tot de getroffen fondsen behoort betekent dit dat meer dan waarschijnlijk 1 miljoen mensen het slachtoffer worden van de ontspoorde minister Donner. PME heeft 157.000 deelnemers, 145.000 gepensioneerden en 335.000 slapers. Tel daar nog 13 pensioenfondsen bij op en die 1 miljoen is meer dan waarschijnlijk.

De grote vraag is: hoe slecht gaat het nu echt?

Het geheel lijkt vooral een probleem van boekhoudregels. Tot voor 2006 werd er gewerkt met een vaste rekenrente. Die was toen 3%. Na 2006 werd gewerkt met de actuele rente. De ECB rekent op dit moment 1%. Pensioenfondsen hebben een beleggingshorizon van 25 tot 40 jaar. Dan lijkt het rekenen met de dagkoers voor het berekenen van je dekkingsgraad idioot. Zeker als je weet dat een 1% hogere rente 15% meer dekkingsgraad oplevert. Als we nu weer met 3% zouden gaan rekenen dan is er opeens geen pensioenfonds meer met een probleem. Nog een illustratie, het totaal belegd vermogen van pensioenfondsen was eind maart 2010 773 miljard. Jaarlijks wordt ongeveer 33 miljard aan pensioenen uitgekeerd. Als alle inkomsten opeens zouden wegvallen, kan men nog 24 jaar pensioen uitbetalen. Er is duidelijk geen enkel acuut liquiditeitsprobleem. Ons verhaal wordt ondersteund door de verklaring van Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van de Algemene Pensioen Groep. Hij geeft ook aan dat wijziging van de afspraken rond de rekenregels op dit moment volstaat.

Waarom doet Donner dit?

Volgens ons heeft Donner maar één doel. De geesten moeten rijp gemaakt worden voor een frontale aanval op AOW, pensioen en de rest van de sociale zekerheid. Terwijl het al lang duidelijk is dat een komend kabinet onze sociale zekerheid wil gaan slopen, probeert Donner de schrik er nog eens goed in te krijgen. Een opiniepeiling van zondag geeft aan dat 6 op de 10 mensen denken dat ze te weinig pensioen gaan krijgen. Des te meer reden voor progressief Nederland en voor de FNV om aan Nederland uit te leggen dat de aanval van minister Donner onaanvaardbaar en onnodig is. Daarnaast moet aan minister Donner maar ook aan het komende kabinet duidelijk gemaakt worden dat er een hete herfst aankomt, omdat wij de voorgenomen afbraak niet zullen accepteren.

Europese actiedag op 29 september 2010

We moeten de Europese actiedag van het EVV aangrijpen als eerste moment om te laten zien dat we de afbraak van onze sociale rechtsstaat niet gaan accepteren. De slogan van het EVV is “NEE TEGEN BEZUINIGINGEN”. In het pamflet valt te lezen.

OMDAT deze crisis niet onze crisis is. De banken en speculanten moeten de rekening betalen, niet de werknemers. Wij zeggen neen aan: strenge bezuinigingsmaatregelen in Europa, inleveringen op lonen en pensioenen, bestaansonzekerheid en werkloosheid, deregulering van de arbeidswetgeving en sociale afbraak, armoede en sociale uitsluiting, nog meer sociale ongelijkheid.

Zoals het er nu naar uitziet zal ABVAKABO FNV op deze dag een manifestatie in Den Haag op het Plein organiseren om te protesteren tegen de dreigende afbraak van de publieke sector. Werknemers in de publieke sector moeten dan ook naar Den Haag.

Rekening Retour: Wij gaan de crisis niet betalen

Een ander initiatief is Rekening Retour. Als antwoord op de dreigende bezuinigingen van het komende kabinet zijn we met diverse organisaties samengekomen om onze krachten te bundelen in het nieuwe platform Rekening Retour. Met een gezamenlijke verklaring op www.rekeningretour.blogspot.com roepen we op voor een manifestatie op zaterdag 23 oktober in Den Haag onder de leus ‘Wij gaan de crisis niet betalen!’ en willen we op zo breed mogelijke manier verzet helpen samenbrengen. Hier kan je de poster en het pamflet downloaden. De financiële crash van 2008 heeft de wereld in de zwaarste economische crisis gestort sinds de jaren dertig. De banken en beurzen die deze situatie veroorzaakt hebben, zijn gered met honderden miljarden aan staatssubsidies en maken inmiddels weer winst. Maar de kosten van de crisis worden neergelegd op de zwakste schouders van de samenleving – werknemers, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, studenten en vele anderen.

Doe mee, help bouwen aan het verzet tegen de afbraak

Ga naar www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief.

Lees eerdere nieuwsbrieven en ander nieuws over de dreigende afbraak van de AOW en de vakbondsstrijd door radicale FNV-leden daartegen op:
www.fnvvechtvoorjerecht.nl

U bent hier