h

Samen Sterk voor het Publieke Werk

20 september 2010

Samen Sterk voor het Publieke Werk

Samen Sterk voor het Publieke Werk
Foto: Bas Stoffelsen

De Abva-Kabo (FNV) gaat op woensdag 29 september aanstaande actie voeren tegen de bezuinigingen in de publieke sector en de zorg- en welzijnssector. Het thema van de actie is: Samen sterk voor het publieke werk. Wat hangt de werkers in de publieke sector boven het hoofd? Minder werk, lagere uitkeringen, een kortere werkloosheidsuitkering, een daling van de koopkracht, duurdere zorg, meer marktwerking en bezuinigingen op het welzijnswerk.

De Nederlandse bevolking dreigt op die manier opgezadeld te worden met viezere straten, langere wachttijden voor een paspoort, lekkende dijken, wachtlijsten in de jeugdzorg, minder handen aan het bed, grotere klassen en minder ondersteunend personeel. De SP ondersteunt deze actie en roept een ieder op om naar deze bijeenkomst te komen en ons met de vakbonden te verzetten tegen de verdere afbraak van de publieke sector door het demissionaire kabinet.

De actie wordt gehouden, woensdag 29 september, op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag en begint om 13.00 uur.

U bent hier