h

SP Zaanstreek start meldpunt bezuinigingen dagverzorging

26 september 2010

SP Zaanstreek start meldpunt bezuinigingen dagverzorging

De SP start een onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen in de dagverzorging. Door het verdwijnen van de indicaties voor dagverzorging uit de AWBZ is een grote groep ouderen de mogelijkheid ontnomen een of meerdere dagen naar de dagverzorging te gaan. Ouderen die geen indicatie meer krijgen moeten thuis blijven wat een grotere belasting van de mantelzorg veroorzaakt.
Handen van onze zorg, dat is onze zorg!

Vanaf 1 oktober opent de SP-fractie een telefonische meldweek. Op nummer 06-50215200 (vanaf 1 oktober tot en met 7 oktober 2010) kunnen ouderen, mantelzorgers, verzorgenden of andere betrokkenen reageren op de vraag welke gevolgen de bezuinigingen bij de dagverzorging voor hen hebben gehad.

Ook via deze pagina op onze site zullen vanaf 1 oktober mensen kunnen reageren. De uitkomst van het onderzoek zal de fractie gebruiken om in de gemeente te pleiten voor verbetering van de positie van kwetsbare ouderen die door de bezuiniging in de dagverzorging in de knel zijn gekomen.

U bent hier