h

Afschaffen Welstandscommissie?

27 oktober 2010

Afschaffen Welstandscommissie?

DZ (Democraten Zaanstad) kwam afgelopen week in het Zaans Beraad met een agenda-initiatief om de Welstandscommissie af te schaffen. Het Beraad bestaat uit de commissievergaderingen waar onderwerpen worden besproken voordat ze eventueel in de gemeenteraad komen. Een agenda-initiatief is een voorstel van één of meer in de raad vertegenwoordigde politieke partijen om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten (te bespreken).
Nu was dat dus de Welstandscommissie.

Door: Roland van Braam, steunfractielid

Eén van de redenen was dat het volgens DZ een bijdrage zou zijn voor de zware bezuinigingen. De inwoners kunnen direct en indirect mee profiteren van de lastenverlichting. Volgens DZ kan de stadsarchitect de Welstandscommissie vervangen.

De Welstandscommissie kijkt bij de beoordeling van ingediende bouwplannen naar de kwaliteit van het bouwwerk zelf en de inpassing in zijn omgeving. Dit is even in het kort wat een Welstandscommissie doet.

Hieronder mijn bijdrage tijdens de vergadering waarom de SP tegen het afschaffen van de Welstandscommissie is.

"De SP-fractie las met enige verbazing in de begroting de welstandstoets niet alle gebieden meer volledig te laten toetsen, maar alleen nog in speerpuntgebieden. Wat zijn overigens die speerpuntgebieden? Je moet hier trouwens gaan waken voor willekeur, waar wel en waar niet.

Voornamelijk wordt door het verminderen van welstandstoetsen bespaard op de ambtelijke capaciteit en wordt de regeldruk richting de burgers verminderd. Dit staat er ook te lezen in de begroting.

Maar volgens de federatie Welstand zal dit slechts handhaven blijken te zijn. Het aantal juridische procedures zal erdoor toenemen. Het zal leiden tot meer conflicten tussen buren. Misschien leidt het enerzijds tot lagere administratieve lasten, maar anderzijds tot een toegenomen handhavingslast die óók ergens uit betaald moet worden. De regeling verschuift op ondoordachte manier een verantwoordelijkheid van de overheid naar de burgers en tenslotte is er nauwelijks sprake van vermindering van de regeldruk: de meeste regels blijven immers van kracht, ze worden alleen niet meer in een vergunningsprocedure getoetst.

De SP-fractie wil welstand juist behouden omdat de buitenkant van een gebouw invloed heeft op de openbare ruimte en daarmee een algemeen belang dient. Door het onafhankelijk welstandsadvies af te schaffen los je niets op, maar verplaats je de discussie over mooi of lelijk naar de gemeenteraad en de ambtenaren."

U bent hier