h

Niet minder maar meer bushaltes

6 oktober 2010

Niet minder maar meer bushaltes

"Het opheffen van bushaltes is volgens de SP het tegenovergestelde van wat wij willen: een fijnmazig, frequent, veilig en betaalbaar openbaar vervoer. Helaas blijft het niet alleen bij Zaanstad. De coalitie van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks in de Provinciale Staten willen vanaf 2011 enorm bezuinigen op het openbaar vervoer. De plannen leiden tot 20% minder busvervoer in Noord-Holland. Tegelijk willen ze wél investeren in wegen. De SP vindt dat ze volstrekt verkeerde prioriteiten stellen. De Noord-Hollandse SP-fractie is samen met oa. reizigersorganisatie ROVER hiertegen een campagne begonnen: www.reizigersprotest.nl"

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Het laten vervallen van vijf bushaltes in Zaandam (waarvan vier in ‘Zaandam-zuid’) is een erg slechte zaak voor de busreiziger.’

Het vervallen van de bushaltes en de door de provincie geplande bezuinigingen vonden al plaats voordat het kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV tot stand kwam!

U bent hier